در نکوهش فرهنگ دیکتاتوری

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

اعتراض بسر بردن در زیر ستم،سلطه،سیطره هزاران سال حکومتهای دیکتاتوری در ایران متاسفانه چنان فرهنگ استبدادی را تا ته مغز و استخوان مان رسوب داده‌ و ریشه اش را در تارو‌پود مان سرشته که رستگاری از آن برایمان به اسانی صورت نمی گیرد .از اینروست که بخشی از ساختارهای جامعه فرهنگی ، اجتماعی و همچنین عرصه های سیاسی مان نیز بازتابی از حکومت های دیکتاتوری می باشد.

 

برای دوران گذار از منش مستبدانه و رهایی از فرهنگ دیکتاتوری یکایک مان مسئولیم ‌ که قاطعانه‌ ومتعهدانه‌ در مذمت و نکوهش این بخش از فرهنگ مان بکوشیم
به ویژه از فرهنگ اخلاقی رفتاری چون : افترا زدن ، اتهام ،تهدید ، افشاگری های بی پایه ‌و بدون مدرک و سند در جهت حذف دیگری ،تفرقه اندازی ، شایعه پراکنی در جهت تخریب همدیکر ، استهزا ، تحقیر در خشونت زبانی که به اسیب‌ و صدمات روحی روانی دیگر انسان ها منجر می شودو غیر انسانی و ناسالم است دور شویم.

عدم انتقال این بخش از فرهنگ رفتاری و گفتاری مان به نسل های بعدی ، تظمینی است که جامعه سالم تری را در آینده سامان دهیم و سلامت جامعه فردایمان در گرو فاصله گرفتن اکنون مان از آین فرهنگ بشدت ارتجاعی می باشد از سویی دیگر هم می توان گفت که افشاگری سرآغاز روشنگری است اما به آن گونه از افشاگریی نیازمند ایم که ضرورتش در راستای خوشبختی کل جامعه و در گرو سعادت همگانی باشد و در روندی حقیقی بر مبنای حقیقت و عدالت معنای خود را پیدا کند . بنابر این با آن افشاگری که فقط بر اساس شنیده ها و گفته ها بنا شده و مستدلل و جوهر حقیقت در آن نباشد می بایست مقابله کرد.

 

زیرا افشاکری هایی که منبع ‌و اساس آن جعلی باشد فضایی آلوده و سمی و مناسبی را برای بهره برداری صاحبان قدرت بر علیه عدالت آماده می کند و در جهت مقاصد ضد انسانی استفاده می گردد.

 

اری پرهیز از هر فضای مسموم و نا سالم تخریبی ، حق طبیعی و انسانی ما آزاد اندیشان و عدالت خواهان است و می دانیم با آنکه میل و آرزوی هر فردی عدالت است اما برای تحقق عدالت فردی منفعت و برخورداریش از عدالت ،بی تردید در گرو عدالت جمعی است.

 

اشاره می شود که این متن به معنای فرهنگ رفتار ی مدارا جویانه و سازش گرایانه با ستمگران و حاکمان و قدرتمداران نوشته نشده است.

 

این متن مخاطبین یا مخاطب شخصی خاصی ندارد و بر علیه یا له شخصی نوشته نشده است و فقط اعتراضی است به فرهنگ توطئه و تخریب علیه همدیگر در بخشی از جامعه سیاسی و فرهنگی مان و برداشتی دیکر از انچه در متن است از آن نشود.

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی