سهیل عربی برای چندمین بار از زندان به دادگاه احضار شده است

By Hasse-Nima Golkar سُهیل عربی برای چندمین بار از زندان به دادگاه احضار شده است به دنبال یک پرونده سازی “جدید” بر علیه سُهیل عربی، زندانی سیاسی آنارشیست در زندان رجائی شهر کرج، او می بایستی که حضور خود را در روز چهارشنبه ششم مردادماه ۱۴۰۰ به “دادگاه انقلاب تهران” شعبه ی ۲۶ اعلام نماید. … ادامه خواندن سهیل عربی برای چندمین بار از زندان به دادگاه احضار شده است