سهیل عربی برای چندمین بار از زندان به دادگاه احضار شده است

SOHEIL ARABI HAS BEEN SUMMONED AGAIN TO THE COURT OF TEHRAN

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

سُهیل عربی برای چندمین بار از زندان به دادگاه احضار شده است

به دنبال یک پرونده سازی “جدید” بر علیه سُهیل عربی، زندانی سیاسی آنارشیست در زندان رجائی شهر کرج، او می بایستی که حضور خود را در روز چهارشنبه ششم مردادماه ۱۴۰۰ به “دادگاه انقلاب تهران” شعبه ی ۲۶ اعلام نماید.

 بر طبق محکومیت های قبلی می بایستی که او دو سال پیش از زندان آزاد می شد، ولی مقامات زندان در دولت اسلامی فاشیستی حاکم بر ایران، تا آنجا که برایشان ممکن باشد، قصد آزاد شدن او را ندارند، زیرا هر بار که  به پایان دوران محکومیت اش نزدیک می شود، با باز کردن پرونده ای “جدید” بر علیه او، دُرست با ذکر همان موارد اتهامی گذشته، برای آزادی او موانع ساختگی گوناگون ایجاد می نمایند. موارد اتهام چندین باره بر علیه او از این قرارند:

 “توهین به رهبر جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی از راه تهیه چندین گزارش از وضعیت زندان تهران بزرگ، حمایت از  شورش اعتراضی مردم در آبان ۱۳۹۸، انتقاد به عملکرد عوامل زندان به ویژه دادیار ناظر زندان، اقدام به اعتصاب غذا در اعتراض به محرومیت زندانیان سیاسی از حق درمان پزشکی”.

سهیل عربی پیش تر، این گونه موارد اتهامی را در “دادگاه”، انکار نموده و در آنجا گفته بود که “من در زندان هیچگونه دسترسی به فضای مجازی را ندارم”. او از روز دستگیری اش در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ تا کنون حتا برای یک روز هم که شده از رفتن به مرخصی محروم بوده است. گفته می شود که اگر محکومیت دیگری به پرونده ی او اضافه نشود، قرار است که در خرداد ماه ۱۴۰۴ از بندِ اسارت رهائی یابد.

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل