سهیل عربی برای چندمین بار از زندان به دادگاه احضار شده است

SOHEIL ARABI HAS BEEN SUMMONED AGAIN TO THE COURT OF TEHRAN

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

By Hasse-Nima Golkar

سُهیل عربی برای چندمین بار از زندان به دادگاه احضار شده است

به دنبال یک پرونده سازی “جدید” بر علیه سُهیل عربی، زندانی سیاسی آنارشیست در زندان رجائی شهر کرج، او می بایستی که حضور خود را در روز چهارشنبه ششم مردادماه ۱۴۰۰ به “دادگاه انقلاب تهران” شعبه ی ۲۶ اعلام نماید.

 بر طبق محکومیت های قبلی می بایستی که او دو سال پیش از زندان آزاد می شد، ولی مقامات زندان در دولت اسلامی فاشیستی حاکم بر ایران، تا آنجا که برایشان ممکن باشد، قصد آزاد شدن او را ندارند، زیرا هر بار که  به پایان دوران محکومیت اش نزدیک می شود، با باز کردن پرونده ای “جدید” بر علیه او، دُرست با ذکر همان موارد اتهامی گذشته، برای آزادی او موانع ساختگی گوناگون ایجاد می نمایند. موارد اتهام چندین باره بر علیه او از این قرارند:

 “توهین به رهبر جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی از راه تهیه چندین گزارش از وضعیت زندان تهران بزرگ، حمایت از  شورش اعتراضی مردم در آبان ۱۳۹۸، انتقاد به عملکرد عوامل زندان به ویژه دادیار ناظر زندان، اقدام به اعتصاب غذا در اعتراض به محرومیت زندانیان سیاسی از حق درمان پزشکی”.

سهیل عربی پیش تر، این گونه موارد اتهامی را در “دادگاه”، انکار نموده و در آنجا گفته بود که “من در زندان هیچگونه دسترسی به فضای مجازی را ندارم”. او از روز دستگیری اش در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ تا کنون حتا برای یک روز هم که شده از رفتن به مرخصی محروم بوده است. گفته می شود که اگر محکومیت دیگری به پرونده ی او اضافه نشود، قرار است که در خرداد ماه ۱۴۰۴ از بندِ اسارت رهائی یابد.

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی