THE 100TH ANNIVERSARY OF THE BLOODY UPRISING IN KRONSTADT + Video Clips in English

یکصدمین سالروز قیام خونین کرونشتات + ویدئو کلیپ به انگلیسی

Text Size

THE KRONSTADT UPRISING by Murray Bookchin

Translated in Persian by Hasse-Nima Golkar

 

 

به مناسبت یکصدمین سالروز قیام خونین کرونشتات بر علیه دولت بولشویک ها که در آن چندین و چند هزار کارگر و سرباز نیروی دریائی به دستور مستقیم ولادیمیر لنین و اجرائی شده توسط ارتش سُرخ شوروی زیر رهبری لئون تروتسکی، بخاطر اعتراض به کمبود نان و آزادی و در دفاع از ادامه ی اجرای یکی از شعار های اصلی بر آمده از انقلاب، مبنی بر “تمام قدرت بدست شوراها” بجای “حکومت حزب کمونیست”، به معنی واقعی کلمه، قتل عام گردیدند.

متن پیش رو، پیشگفتارِی بر “قیام کرونشتات” نوشته ی مورِی بوکچین می باشد. او در سال ۱۹۲۱ به دُنیا آمد و در سال ۲۰۰۶ میلادی در آمریکا چشم از این جهان فرو بَست. او یکی از پیشگامان جنبش اجتماعیِ زیست محیطی از دیدگاه آنارشیستی می باشد:

در اول ماه مارچ ۱۹۲۱ در پایگاه دریایی کرونشتات  واقع در جزیره ی کوتلین، بیست و پنج مایلی شهر پتروگراد، پانزده ماده ی مطالباتی بر پایه ی خواسته های سیاسی و اقتصادی در مخالفت آشکار با دولت شوروی که زیر کنترل حزب بولشویک قرار داشت،  مورد تصویب قرار گرفت. بلافاصله پس از این توافق نامه، بولشویک ها  آنرا به عنوان یک شورش توطئه آمیز توسط “گارد سفید” و جنبشی ضد انقلابی بر علیه حکومت شوروی که در درازای سالهای پیشین جنگ داخلی زیر محاصره قرار داشت، محکوم کردند و کمتر از سه هفته بعد در هفدهم مارچ، با یک هجوم خونین توسط واحدهای ویژه در ارتش سُرخ، کرونشتات را زیر فشار قرار دادند.

گمان بر این می باشد که قیام کرونشتات چیزی فراتر از یک بخش گذرا در تاریخِ تلخ جنگ داخلی نبوده و اینگونه می توان گفت که این حادثه، پایان قطعی انقلاب روسیه به شمار می آید، زیرا  ویژگی و اهمیت این قیام برای سالهای بعد تا کنون به موضوعات بسیار گسترده و مسئله ی مورد اختلاف نیروهای چپ بین المللی مبنی بر روابط  بین به اصطلاح “توده ها” و احزاب  تبدیل شده است. حزب بولشویک ادعا می کرد که سخنگوی توده ها بر پایه ی ماهیت سیستم اجتماعی در اتحاد جماهیر شوروی می باشد.

قیام کرونشتات نیز به مثابه ی یک چالش پایدار بر سر درکِ  بولشویکی از عملکرد تاریخی حزب و مفهوم اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک دولت “کارگری” یا “سوسیالیستی” همچنان باقی مانده است. ملوانان کرونشتات یک اُرگان نظامی عادی نبودند، بلکه آنها مشهور به “ملوانان سُرخ”  در سالهای ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ میلادی و همچنین در طول جنگ داخلی، تا زمانی که بولشویک ها شروع به تجدید نظر در تاریخ، پس از قیام نمودند، بودند. با توافق مشترک دوجانبه، ملوانان کرونشتات به عنوان قابل اعتماد ترین و سیاسی ترین عناصر نظامی در حکومت تازه استقرار یافته ی شوروی قلمداد می شدند.

قیام کرونشتات، خروجیِ یک جُنبش اعتصابی پرولتاریا در پتروگراد به شمار می آمد که ملوانان آن در اثر تماس نزدیک بین پایگاه دریائی و کارگران مُضطرب، دارای مطالبات توسعه آمیز بر پایه ی برنامه ی پانزده ماده ای در یک جزیره ی جُدا شده در خلیج فنلاند بودند.

اما این مطالبات کدامند؟ انتخابات جدید برای شوراها، آزادی بیان برای آنارشیست ها و احزاب چپ سوسیالیست، آزادی فعّالیت سندیکاهای کارگری و سازمان های دهقانی، آزادی زندانیان سیاسی آنارشیست و سوسیالیست. همچنین خواسته های اقتصادی و نهادی، متمرکز بر پایان دادن به محدودیت های شدید تجاریِ اعمال شده در دوره ی “کمونیسم جنگی” که تمامی اینها حداقل مطالبات انقلابی برای نجات کشور از فساد اداری و خفقان اقتصادی به حساب می آمدند.

به طور معمول، دو تاریخ از انقلابات وجود دارند. نحستین مورد، شامل تاریخ رسمی است که در آن درگیری حزب ها، جناح ها و “رهبران”  به دور آنها می چَرخد و دیگری، بنا بر گفته ی “وولین”  آنارشیست روسی، ممکن است که “انقلاب ناشناخته” خوانده شود –  و این شامل گزارش ها ئی است که نُدرتَن به طور مستقل و بی طرفانه با رویکردی خلاّقانه توسط مردم انقلابی نوشته شده است. تاریخ اجتماعی انقلاب، نَه فقط حول و حوش جنگ و جدال بین بولشویک ها و مخالفان سیاسی آنها؛ بلکه به سرنوشت کمیته های کارخانه و مجامع روستائی تبدیل گردید. کمیته های کارگری برای زمان کوتاهی، خواستار در دست گرفتن کنترل کامل عملیات تولید صنعتی بودند، اما ولادیمیر لنین، پس از ماه اُکتبر دیگر هیچگونه اعتمادی به آنان نداشت.

از اوایل ژانویه ۱۹۱۹، تنها دو ماه پس از “تصمیم گیری” برای کنترل کارگری بر کارخانه ها، رهبر حزب بولشویک به مخالفت آشکار با این کمیته ها برخاست. از دیدگاه لنین؛ خواسته های انقلاب که دقیقن بر پایه ی منافع سوسیالیسم استوار باشد، این است که همانا توده ها می بایستی  بدون چون و چرا از اراده ی واحد رهبران در فرآیند کار پیروی نمایند. کنترل کارگری نه تنها با برچسب “ناکارآمد” ، “هرج و مرج ” و “غیر عملی” مورد تقبیح قرار می گرفت، بلکه به عنوان کارکردی “خرده بورژوازی” و انحرافِ “آنارکو – سندیکالیستی” به شدت محکوم می گردید. این حزب بولشویک نبود که انقلاب را “ساخت”، بلکه بر انقلاب سُلطه یافت و در نهایت آن را خفه نمود.

در ماه فورّیه ۱۹۱۷، زمانی که حکومت تزاریسم سرنگون شد، حزب نقش آنچنانی نداشت، بلکه هشت ماه بعد از آن در ماه اکتبر بود که حزب، قدرت را برای خود در دست گرفت و نَه برای حاکمیت شورا ها  و یا کمیته های کارخانه. آنزمان اوسینسکی به عنوان کمونیست چپ در جریان بحث و گفتگو ها پیرامون تعیین سرنوشت کمیته های کارخانه، به حزب اش هشدار داد: سوسیالیسم و سازمان سوسیالیستی می بایستی توسط خود پرولتاریا برپا گردد، در غیر این صورت هیچکدام از آنها راه به جائی نخواهند بُرد بلکه چیز دیگری چون “سرمایه داری دولتی” بر قرار خواهد گردید.

اعلام خطری که در روزهای نخستین انقلاب ارائه شد، پیامبر گونه بود. این یک پوچی مطلق است اگر ادعا کنیم، سیستم دولتی که کارگران را از هر گونه کنترل جامعه باز می دارد، می تواند یک “دولت کارگری” قلمداد شود. با شکست ملوانان کرونشتات و اعتصاب کنندگان پتروگراد، تمامی شرائط برای سُلطه ی استالینیسم فراهم گردید. ما ممکن است راهِ نوحه سرائی را برگُزینیم و از آنچه بر سَر جنبش های مردمی آمده ابراز تأسف نمائیم، قربانیان را همچون قهرمانان گرامی بداریم، تا تلاش های خود را در سالنامه ی انقلاب ثبت کنیم؛ اما بیش از هر چیز می بایستی محتوای خودِ رَوند انقلاب را فهمید تا قیام کرونشتات و جنبش اعتصابی را در پتروگراد درک کنیم.

www.youtube.com/watch?v=Aw7V1ClrAc0&feature=share&fbclid=IwAR3xRonIKYYQ8pWKTQNPQO_a1dMVkFf8-Vv3V9ztAcvYGfFmhIlXiH1oi18

————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era , MOktober 04, 2020

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————- ۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

 

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل