آنارشیسم و ضد آنارشیسم،از دیدگاه عقلانی

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

ظاهرا چند روز پیش در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگری هفت تپه، دوباره شعار ” نان ،کار،آزادی،اداره شورایی” توسط کارگران و دانشجویان و سایر مردم در اتحاد با هم سر داده شد،که البته شعار جدیدی نیست و قبلا هم در جریان اعتصابات هفت تپه بکار رفته است، به هر حال از آن زمان تا کنون راستگرایان دوره افتاده اند که: ای مردم، بگوش باشید که اینها میخواهند ایران را تبدیل به کره شمالی و چین کنند.(جالب اینجاست که چین هر وقت مطابق میلشان عمل کند سرمایه داری و هر وقت خلاف میلشان باشد کمونیست است!!!). به هر حال، چیزی که در تقریبا تمامی تحلیل های اینچنینی جایش خالی بود، نقد به اصل موضوع بود. در واقع هیچکدام از مطالبی که لفظ “اداره شورایی” را مصداق علاقه به دیکتاتوری به سبک شوروی دانسته بودند(شاید صرفا بخاطر تشابه لفظی “شورایی” با “شوروی”)، اساسا هیچ صحبتی درباره ماهیت این لفظ نکرده و حتی تلاشی برای رد یا نقد آن بکار نبرده بودند. شاید این نویسندگان راستگرا کلا چیزی به نام خودمدیریتی کارگران یا workers self managment به گوششان نخورده باشد(امری که با توجه به پیشینه بسیار کم متون و جنبش آنارشیست در ایران،بعید به نظر نمی رسد). اما این اتفاق نگارنده را واداشت تا بیشتر این مسئله را پیگیری کرده و در مورد سابقه و چگونگی انتقادات هر دو طیف سیاسی راست و چپ در مورد آنارشیسم تامل کند. حاصل کار متنی شد که مشاهده می کنید.

در این متن من سعی شده از پرداختن به مباحث فلسفی خودداری کرده و صرفا به عنوان فردی عادی که اطلاعات معمولی در مورد آنارشیسم دارد، صرفا با اتکا به عقل سلیم به مباحث پرداخته شود

 

 

قسمت دوم

 

اولین قسمت از نوشتار به نقد های لیبرال ها و راستگرایان از آنارشیسم و به طور کل سوسیالیسم اختصاص دارد. البته باید تاکید شود اشتباهات، جنایات یا به طور کل عملکرد رژیمهای مارکسیست، سوسیال دمکرات و… هیچ ربطی به آنارشیستها ندارد و آنارشیستها،که خود قربانی اینگونه رژیمها بوده اند، ابدا هیچ وظیفه ای ندارند که آنها را دفاع، توجیه و… کنند. ولی از آنجا که لیبرالها با تمام جنبش سوسیالیسم کار دارند و نه صرفا آنارشیسم؛ باید به طور کل از ایده های مشترک سوسیالیستی در برابر لیبرالها دفاع شود.

ادعای اول: انسان ذاتا خودپرست و منفعت جوست و سوسیالیستها ذات بشر را نادیده می گیرند! ادعای دوم: نابرابری امری طبیعی و بدون اشکال است!

به این دو ادعا به صورت مشترک پرداخته می شود. مشخص نیست که لیبرال ها با استناد به کدام تحقیقات و آزمایشات روانشناسی و نورولوژی و… به این نتیجه رسیده اند که انسان ذاتا خودپرست است. اما تاریخ دقیقا عکس این ادعا را نشان می دهد. بدون اغراق، دغدغه عدالت طلبی قدیمیترین دغدغه جمعی بشر است که ریشه های آن را حداقل در اساطیر سومری(ماجرای قیام خدایان کوچک در برابر پادشاه خدایان) می توان پیدا کرد. در اساطیر ایرانی نیز این دغدغه در ماجرای کاوه آهنگر بازتاب یافته است. از ابتدای تاریخ بشر تا به امروز هزاران حرکت جمعی و اندیشه ورزی و قیام با هدف عدالت و برابری، در جوامع مختلف با فرهنگ، زبان، سطح فناوری، جغرافیا و مذهب مختلف انجام گرفته است و تقریبا تمامی فرهنگ های جهان از گذشته تا امروز اصولی مثل عدالت، برابری، همکاری، همیاری را به عنوان اصول مهم اخلاقی در نظر گرفته اند(در واقع به نظر من نقطه قوت اصلی جنبش سوسیالیسم در همین است که دغدغه هایش دغدغه های هزاران ساله هر انسان دلسوز و آگاه است). در حالیکه چنین اندیشه های لیبرالی را بیشتر در نیمه دوم قرن بیستم و در مکتوبات لیبرترینهای راستگرا مانند آین رند و موری روتبارد می توان یافت. جالب اینجاست که حتی جریان اصلی لیبرالیسم در قرن هجدهم هم حامل چنین اندیشه هایی به این شکل نبود و در انقلاب هایی با گفتمان مسلط لیبرال مثل انقلاب های فرانسه و آمریکا مسئله عدالت اجتماعی نقش مهمی ایفا می کرد. شعار آزادی،برابری،برادری که در انقلاب فرانسه سر داده شد به خوبی این را نشان میدهد و همچنین نشان می دهد که فاصله لیبرالیسم کلاسیک قرن هجدهم با فردگرایان افراطی قرن بیستم و بیست و یکم در چه اندازه است.
با همه این تفاسیر، آیا بهتر نیست که بگوییم انسان ذاتا عدالت طلب است؟

البته ممکن است این انتقاد از سمت لیبرال ها مطرح شود که سوسیالیست ها آزادی فردی یا نقش فرد در جامعه و پیشرفت آنرا را مردود میدانند.(که عملکرد رژیمهای مارکسیست لنینیست در قرن گذشته به این ادعا دامن زده است) در پاسخ این ادعا کروپوتکین در “یاری متقابل؛عامل تکامل” چنین مینویسد:

“مسلما دلم نمیخواهد نقشی را که خودخواهی فرد در تطور بشریت ایفا کرده است، ناچیز بپندارم. با این حال به باور من، این موضوع به بررسی بسیار عمیقتر از آنچه تاکنون انجام گرفته است نیاز دارد. در تاریخ بشر، خودخواهی فردی اغلب چیزی کاملا متفاوت و به مراتب بزرگتر و عمیقتر از تنگ نظری حقیر و نابخردانه، که دسته ای بزرگ از نویسندگان با فردگرایی و خودخواهی یکسان می پندارند بوده است.”

—————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era, MOktober ۰۴, ۲۰۲۰

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

خانه

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی