مصاحبه عصر آنارشیسم با همقطار کاووس از افغانستان

Text Size

مصاحبه عصر آنارشیسم با همقطار کاووس « یکی از آنارشیست های ساکن افغانستان»

در ابتدا با تشکر از اینکه دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید. با توجه به اینکه شما در افغانستان ساکن هستید خواستیم با این مصاحبه اطلاعات بیشتری از وضعیت مردم در جغرافیای افغانستان کسب کنیم.

۱- سئوال اول ما این است که به نظر شما از چه طریق هایی جوانان افغانستان با آنارشیسم آشنا می شوند؟ خود شما در افغانستان چگونه با آنارشیسم آشنا شدید؟
پاسخ:بیشتری از طریق مطالعه با آنارشیسم و اهداف آن آشنا میشوند. من هم با مطالعه و آشنا شدن با همقطاران در شبکه اجتماعی فیسبوک و یوتیوب با آنارشیسم بیشتر آشنا شدم.

۲- برای آشنایی بیشتر جوانان و مردم در افغانستان با آنارشیسم از چه ابزار و راه هایی می توان استفاده کرد ؟
پاسخ: میتوان با اشتراک گذاشتن اهداف و معلومات در باره آنارشیسم از طریق صفحه های مجازی و یا از طریق انتشار لگو ها در سطح شهر و یا اقدامات چون استفاده عکس ها و اشتراک در اجتماعات با داشتن پرچم آنارشیسم بهتر عمل کرد.

۳- در کل مشکلات مردم افغانستان در چه زمینه هایی است ؟
پاسخ: نبود آگاهی عامه ، بیسوادی، اعتقادات افراطی و کور کورانه دینی، عنعنات و فرهنگ های بیهوده ، فقر ، سو استفاده حکام از مردم عام توسط دامن زدن به تعصبات قومی ، زبانی، نژادی ،سمتی و غیره از جمله مشکلات عمده مردم افغانستان است.

۴- به باور شما “بیشترین” پتانسیل گرایش آنارشیستی در افغانستان در بین چه کسانی وجود دارد و چرا ؟

پاسخ: میتوان گفت که تعداد اندک با آنارشیسم در جامعه افغانی آشنایی دارن ولی اقشار مختلف جامعه از سیاست های دولت آسیب شدید دیده اند و دنبال راه برای مقابله با این پدید کثیف سرمایه داری و دولت مداری اند.

۵- به باور شما آیا آنارشیسم می تواند در افغانستان به یک جریان اجتماعی و سیاسی قدرتمند تبدیل شود ؟

پاسخ: بلی چون مردم افغانستان بیشترین ضربه را از دولت و سیاست های سرمایه داری که به نفع توده مشخص بوده متحمل شد اند و تنها راه بیرون رفت موجود عصر آنارشیسم است.
مردم افغانستان بیشتر به دنبال راهی بیرون رفت از مشکلات فعلی که نظام ها و سیاست های سرمایه داری دنبال میکنند استن و بهترین راه بیرون رفت عصر آنارشیسم است.

۶- اندیشه آنارشیستی از چه راه هایی می تواند توده ای و همه گیر شود و دارای بدنه اجتماعی گردد ؟

پاسخ: از طریق اثبات وجود انارشیست ها در جامعه و روشن کردن اهداف انارشیستی در قبال مشکلات اجتماعی موجود و مبارزه علیه آن، که حاصل سیاست ها ارباب گونه حکام و حاصل دست نظام ها حاکم سرمایه داری بر جوامع است.

۷- آیا آنارشیسم در افغانستان در چند سال آینده احتمال و امکان دارد که به عنوان یک آلترناتیو جدی مطرح گردد ؟
پاسخ: نمیتوان مشخص گفت ولی بستگی به تعهد جدی به مبارزه و تلاش ما دارد. آنارشیسم حقیقت انسانی ما است نه یک راه بدیل موجود بر شرایط فعلی ما.

۸- در جنگ سنت و مدرنیته که در افغانستان در جریان است ، نقش مذهب و مردسالاری چه بوده است ؟

پاسخ: میتوان گفت که مذهب نقش یک ستون محکم از ساختار اجتماعی و فرهنگی را در جامعه سنتی افغانستان ایفا میکند. که همین مذهب باعث تفکیک حقوق بیشتر به مرد ها نصبت به زن ها شده و مرد سالاری را یک اصلی از پایه های ساختاری اجتماعی در جامعه افغانی تبدیل ساخته است. و بلعکس میتوان گفت که نقش بانوان شجاع در قبال سنت شکنی و دفاع از حقوق شان قابل قدر است.

 

در پایان ، ما خواهان همکاری های بیشتر با دوست ها و همقطاران ایرانی و دیگر دوستان استیم.

 

توضیح عصر آنارشیسم : سایت عصر آنارشیسم متعلق به “اتحادیه اناشیست های افغانستان و ایران است که همقطارانی از افغانستان ،ایران ،مراکش،لبنان،عراق با آن همکاری می کنند.

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism
—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
Tweets by asranarshism
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
https://www.facebook.com/asranarshism
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

خانه

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists
——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist
————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل