اطلاعیه شورای مستقل در پشتیبانی از فراخوان سراسری پنجم دیماه!

Text Size

بسیاری از تشکل ها و فعالانِ مستفلِ کارگری و اجتماعی در محکومیت سرکوب و کشتارِ جنبشِ حق طلبانهِ توده ایِ آبانماه که صدها کشته و هزاران مجروح برجای گذاشت, خواستارِ گرامیداشتِ سراسری کشته شدگان در این خیزش شده اند. بر طبق گزارشات مردمی هزاران دستگیر شده این وقایع در سخت ترین شرایط تحت شکنجه قرار دارند. اجساد بسیاری از زندانیان و بازداشت شدگان در رودخانه ها و پشت سدها و بیابان رها شده و توسط اهالی پیدا میشوند. خطر کشتاری دیگر در زندانهای استبداد حاکم وجود دارد. هم اکنون و توسط بسیاری از نهادها و شخصیت ها پنجم دیماه برابر با ۲۶ دسامبر در ایران گرامیداشت یاد تمامی عزیزان از دست رفته اعلام شده است.

ما فعالین شورای مستقل نیز در همبستگی با مردم ایران در هر کجا که هستیم به این کمپین سراسری پیوسته و به کاروان میلیونی مبارزه با استبداد حاکم می پیوندیم.

برچیده باد بساط استبداد و سرکوب جمهوری اسلامی

شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران

Iransolidarity@gmx.at

۱۹٫۱۲٫۲۰۱۹

 

***

بیانیه شورای مستقل در حمایت از خیزش آبان ماه وضرورت اتحاد عمل علیه ارتجاع حاکم در ایران

 

در ایران مبارزات ضد استبدادی و عدالتجویانه و همچنین طبقاتی همواره ادامه  دارد. در ۴۰ سال گذشته جنبشهای اجتماعی ، در میان آنها کارگران، زحمتکشان، بیکاران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، زنان، دانشجویان، بازنشستگان،  حقوقدانان، نویسندگان، روزنامه نگاران، اقلیت های مذهبی ، هنرمندان ، کسبه، کامیونداران، دست فروشان  و حامیان حقوق بشر، حقوق ملی و محیط زیست در پیوند با یکدیگر علیه ستم، تبعیض و استثمار، برای آزادی و برابری مبارزه میکنند. اما ، رژیم سرمایه داری و وابستگانِ سیاسی و اقتصادی آن، همچنان به سلطه سرکوبگرانه وچپاولِ ثروتهای تولید شده از سوی کارگران و زحمتکشان ادامه میدهند.

در آبان امسال، توده های مردم در صدها شهرِ ایران، ابتدا در اعتراض به افزایش ناگهانیِ سه برابری در قیمت بنزین و بلافاصله با تعمیق شعار ها جهتِ سرنگونی نظام و در راستایِ آزادی و عدالت اقتصادی به خیزشِ گستردهِ خیابانی دست زدند. این حرکت عظیم ناشی از خشم فرو خفته مردم علیه استبداد و استثمار و در واقع در ادامهِ اعتراضاتِ وسیعِ دی ماه ۱۳۹۶ بود.  شعارها و مطالبات عمدتا ضد دیکتاتوری، ساختار شکنانه و در اعتراض به نظام سیاسی و اجتماعیِ موجود بود . اما، مسئولان جنایتکارِ جمهوری اسلامی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی به سرکوب و کشتار وحشیانه علیه خیزش حق طلبانهِ مردم دامن زدند. برآورد شده است که صدها تن کشته شده و هزاران نفر مجروح و بازداشت گردیده، در زیر شکنجه و خفقان شدید قرار دارند. و اکنون هر روزه جسد تعدادی ازبازداشت شده گان در رودخانه ها و سدها پیدا شده است.

در سالهای اخیر تجمعهای کارگری در محیط کار و در میادین عمومی اعتصابات و اعتراضات خود را قاطعانه علیه سیاست های ضد مردمیِ سرمایه داری و از جمله حذف یارانه ها، لوایح ضد کارگری،اخراج سازی، نپرداختن یا انجماد در دستمزد های کارگران، خصوصی سازیها و کلا برنامه های ریاضت اقتصادی به پیش برده اند. شدت گیری فقر، محرومیت، بیکاری و گرانی میلیون ها کارگر و زحمتکش را به حاشیه نشینی، اعتیاد، تن فروشی، کارتن خوابی و آسیب های بیشمار اجتماعی روانه کرده است. علاوه بر جنبش کارگری در میان سایرِ جنبشهای مردمی، نیز اعتراض و تظاهرات ادامه دارد. برای نمونه در شانزدهم آذر روز دانشجو، بسیاری از دانشجویانِ با شهامت در همراهی با خیزش توده های مردم و در اعتراض به سرکوب خونین و کشتار مردم بانگ زدند “زنده باد زندگی، زنده باد مقاومت”، “نان، کار، آزادی، اداره شورائی” و “ما دانشجویان…منفعل نیستیم…خون های خشکیده بر کف خیابان را فراموش نمی کنیم” و برای مقاومت رزمندهِ مردم درود های بی پایان فرستادند.بدیهی است که پیوند دانشجو، معلم، کارگرو دیگر جنبشهای اجتماعی ضروری است.

در واقع جنبشهای مختلفِ مردمی همواره در برابر سلطهِ سرمایه که به غارت و اختلاسگری مشغول است،مقاومت میکنند. فعالان صنفی و مدنی در میان جنبشهایِ متنوع اجتماعی که از حق تشکل مستقل برخوردار نیستند به این شناخت رسیده اند که بسیاری از مطالبات آنها مشترک است. خیزش آبانماه که خصلت سراسری داشت بیانگر وجود مطالبات مشترک علیه ستمهای اجتماعی و برای آزادی و عدالت اقتصادی میباشد. فعالان اجتماعی در حین مبارزه با رژیم و جریاناتِ ساخته شده از سوی آن پروسه پیوندِ سیاسی بین رزمندگانِ گوناگون در جامعه را تحکیم میکنند, که در واقع موثرترین حرکت برای پیروزی انقلابِ اجتماعی میباشد. در خیزش آبان ماه بیشترِ توده ها به طبقات و لایه های کارگری و زحمتکش تعلق داشتند که چشم اندازِ یک انقلاب سراسری اجتماعی با اتکاء به خود و برای یک جامعه آزاد و برابر را نوید میدهد.

ما در شورای مستقل ضمن همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران, سرکوبِ وحشیانه، کشتار و بازداشتهای گستردهِ معترضان در آبان ماه ۱۳۹۸ را به شدت محکوم نموده، خواستار آزادی فوری، بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان، زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف در بازداشت، شکنجه، ترور و اعدام هستیم. ما در خارج از کشور که شمارمان هر روز بیشتر می شود و میلیون ها هستیم ،می بایست با اتحاد عمل به یاری وپشتیبانی صفوف میلیونی مبارزان داخل بر خیزیم ، خود را در شهرهای مختلف سازمان دهیم وحول مبارزاتِ جنبش اجتماعی در ایران همراه وهمسو عمل کنیم . بدونِ شک، تحققِ خواسته های اساسیِ اکثریت جامعه در چارچوب نظامِ ارتجاعی موجود مطلقاً ممکن نیست و از این رو در همبستگیِ و اتحاد میان مبارزاتِ حق طلبانه جنبشهای اجتماعی و کارگری, با سرنگونی رژیم حاکم، شرایط برای مناسباتِ انسانیِ نوین فراهم خواهد گشت.

شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران

۱۴٫۱۲٫۲۰۱۹

Iransolidarity@gmx.at

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل