بیانیه مجدد دکتر ناصر فهیمی،سهیل عربی و حمید کاشانی از زندان اوین نسبت به پر کشیدن دختر آبی

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

بیانیه مجدد سه تن از زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین نسبت به پر کشیدن دختر فیروزه ای (دختر ابی)

(چیزک.مردک.زندانک)تن خود را به آتش سپرد.تبعیض باعث شد چنان تاب از کسب حد، که پیکر خود را به آتش بسپارد رفت که از رها شود.رفت که پیامش شنیده شود ،یک بار سوختن بهتر از هر روز و همیشه سوختن است. وقتی که سوختن انسانی را چیزک قلمداد می کنند ،با دختر آبی که مردکهای منفعل آن سوی دیوارها با سکوتشان (ایران تحت حاکمیت واپسگرایان و مرتجعان) را تحمل کرده بوده و سحرها در این زندان بزرگ همیشه در تبعیض و محاصره قوانین واپسگرایانه و تحجرگرایانه رژیم اخوندی و مزدوران این رژیم قرار دارند. بسیار شعار می دهند (ازادی عدالت برابری)اما در واقع طعم زور،بی عدالتی،نابرابری،توهین،تحقیر،به بند کشیدن.به زنجیر کشیدن،رعب و وحشت و ارتجاع می بینیم فقط راه رذالت شیادی.دیکتاتوری.خون ریختن بیگناه.زن کشی.عدالت کشی.باز و هموار است.سحر جان تو نسوخته ای ،تو یکباره دیکتاتورها را سوزاندی و بیشتر بی هویتشان و ارتجاع انها را ثابت نمودی. به فرض به تو گفتن مجنون بودی،آیا به زنان و دختران دیگر هم میگویند مجنون؟؟ برای شما گفتند حکمی صادر نشده و دروغ است ،آیا برای سحرهای دیگر و زنان و دختران ایران زمین که راه تو را ادامه دهند این مزدوران پول پرست چطور برخورد مینمایند ؟؟ به چند نفر می توانند بگویند مجنون و دیوانه؟؟؟ سحر جان گل کاشتی، امید به زندگی را همیشه زنده نگه داشتی و همیشه در قلب جوانمردان و ازادی خواهان جایگاه بالا و ویژه ای داری ای کاش هر لحظه از سوختن سحرها پیشگیری کنیم و مدافعشان باشیم و مدافع آزادی‌های مشروع و اجتماعی آنها ،مدافع و دفاع از نجابت انها چه با روسری چه بدون روسری، بدون تبعیض و نوع جنسیت،به این فاجعه ها نباید گفت چیزک و نباید خندید بلکه باید قوانین واپسگرایانه و قانون گذاران مرتجع به زباله دان تاریخ انداخت ،و جالب آنکه مرتجعان رژیم اخوندی ایران خودشان قانون و قانون اساسی تصویب می نمایند و خودشان همان قوانین تصویبی را در زباله دان میریزند و میگویند این قوانین فرمایشی و نمایشی است و قابلیت اجرا ندارد.
ما زندانیان سیاسی در زندان اوین ضمن ابراز نفرت از این رژیم بی عدالت و بی منطق خواستار واکنشی شدید و انقام جویانه از طرفه جامعه ایران و جهان در ارتباط با این مزدوران و ناقضان حقوق بشر و مرتجعین واپسگرا هستیم .(روحت همیشه شاد سحر جان)
امضا کنندگان بیانه
۱.دکتر ناصر فهیمی
۲.سهیل عربی
۳.حمید کاشانی ۹۸/۶/۲۳ شهریور

 

تسلیت زندانیان سیاسی دکتر ناصر فهیمی،سهیل عربی و حمید کاشانی نسبت به خودسوزی و خودکشی جوانان به دلیل بی عدالتی رژیم

ما زندانیان سیاسی اسیر در زندان اوین بند ۸ مورخ ۹۸/۶/۲۰ شهریور ۱۳۹۸ مرگ دردناک خانم سحر خدایاری(دختر آبی) را به خانواده محترم وی و تمام مردم شریف و ورزش دوست ایران تسلیت عرض مینماییم.
این سندی دیگر از بی عدالتی و جنایت های آشکار رژیم اخوندی ایران است.
حکومتی که با نقض تمامی قوانین حقوق بشر و جلوگیری از هرگونه ازادی های مشروع اجتماعی از جمله ورود بانوان به استادیوم فوتبال،ایجاد خفقان و بازداشت‌های مغرزانه و خصمانه باعث چنین حوادث تلخ و مرگ جوان ها و عزیزان مردم می شوند.
حکومتی که ثروت ملی مردم را غارت برده و در راه های تروریستی در کشورهای دیگر هزینه می کند، زندگی و معیشت مردم را نابود کرده فقر و تنگدستی را برای مردم به ارمغان آورده اند، با تمام دنیا دشمنی می ورزند جنگ افروزی و کشتار می نمایند، اقتصاد جامعه را ویران کرده ،ظلم و بی عدالتی را پیشه نموده اند و صدها مورد دیگر از جنایات این رژیم نسبت به مردم ازادی خواه،اما نظام اخوندی یکی از بزرگ‌ترین مشکل جامعه را ورود بانوان به مکانهای ورزشی جهت حمایت از ورزشکاران را میدانند، ننگ و نفرین بر این حکومت ظالم

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

https://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی