سرمایه داری بد و بدتر

مطلب دریافتی

Text Size

مطلب دریافتی : البته مقایسه میان نظام های کاپیتالیستی کار مناسبی نیست اما به علت سکون گفتمان چپ کلاسیک ایرانی روی سرمایه داری امریکایی و حیثیتی کردن موضوع که منجر به دیدگاه تنگ نظرانه نسبت به وضع موجود و همچنین آینده ی سرمایه‌داری جهانی می شود تصمیم به نوشتن این مقاله گرفتم.
در ابتدا اگر بخواهیم از نظام اقتصادی ایران شروع کنیم باید بگوییم که در بحبوحه‌ی انقلاب، کسانی که امروز در قدرتند نظر واضحی در مورد نظام اقتصادی ارائه نمی‌کردند. یکی از خصوصیات ملاها در زمان انقلاب هم این بود که برای به دست گرفتن پیشاهنگی خلق سعی می‌کردند از شعارهای رادیکال چپ، عمل خود را رادیکال‌تر ارائه کنند و به نوعی از رقبای خود سبقت بگیرند اما این نوع پیشاهنگی کهتنها ظاهری رادیکال را از خود ارائه میی‌داد،پایدار نبود و با گذشت زمان دلیل و منطق انجام آن اعمال میان صفحات کتاب تاریخ گم شد. به عنوان مثال اشغال سفارت امریکا تنها با هدف تبلیغاتی و جذب بدنه‌ی اجتماعی چپ ‌رایان جهت قبضه‌ی قدرت انجام شد و همانطور که در شیوه‌ی بانکداری و بازار این رژیم می‌بینیم به لحاظ ماهیتی هیچ منافاتی با کسب بیشینه سود ندارد اما با امریکا مخالف است. به خاطر قرار گرفتن در عمل انجام شده، مقابله با امریکا تبدیل به پرنسیب نظام شد و نه مقابله با سرمایه داری و همین امر، این تقابل را برای جبهه‌ی متضاد سرمایه‌داری بی معنی می‌کند.
اما پیشاهنگ این تقابل درون سرمایه‌داری با امریکا، ایران نیست. چین توانسته میان سرمایه داری و شیوه‌ی تولید آسیایی پیوند ایجاد کند و یکی از سهمگین ترین و کارآمدترین مدل‌های سرمایه‌داری را به وجود بیاورد.
سهمگین به این خاطر که مانند سرمایه‌داری امریکایی که در رقابت با شوروی برای کسب مشروعیت میان سرمایه‌داری و دموکراسی پیوند ایجاد کرد، به این نوع پیوند نیاز ندارد و ظهور چین شروع گسست پیوند سرمایه‌داری با دموکراسیست. و کارآمد به این دلیل که اگر هدف یک نظام کاپیتالیستی را کسب بیشینه سود در نظر بگیریم در سرمایه داری چینی با استثمار برده‌گونه‌ی کارگران و کارمندان و همچنین وجود اتحاد مافیایی میان سرمایه‌داران اولا بیشترین نیروی کار، مصرف می‌شود و دوما ایستادگی در برابر یک مافیای منسجم سخت‌تر از سرمایه‌داران در رقابت با یکدیگر خواهد بود.
این خصوصیات را در سرمایه‌داری ایرانی و روسی و بسیاری از مدل‌های دیگر که در موضع‌گیری‌های مختلف سیاسی در کنار این جبهه قرار می‌گیرند می‌توان دید. البته هنوز آنچنان منسجم در حد تشکیل یک جبهه نشده‌اند اما تمام شواهد و قراین بر این اساس است که جهان دوباره به سمت دوقطبی شدن امپریالیسم پیش خواهد رفت این بار با تقابل یک کاپیتالیسم با ارزش‌های لیبرال در مقابل یک کاپیتالیسم با ارزش‌های تولید آسیایی روبرو خواهیم شد و از آنجا که به لحاظ تئوریک کاپیتالیسم چینی با ماهیت سرمایه‌داری سازگارتر است بتواند هژمونی امریکا را پس بزند و حتی در جاهایی بر آن غلبه کند.
با تمام این تفاسیر وظیفه‌ی انقلابیون چیست؟
تنها با نگاه کوتاهی به تحولات طبیعت در دهه‌ی اخیر بسیار راحت می‌توان فهمید که ما به خاطر مصرف‌گرایی ،زمینه‌ی انقراض خود و بسیاری از گونه‌های دیگر که در این تخریب دست نداشتند را فراهم کرده‌ایم و انقراض یکی از گزینه‌های جدی و محتمل است و نگاه جبرگرایانه به تاریخ و ظهور سوسیالیسم پس از افول کاپیتالیسم می‌تواند تبدیل به رویای یکی از گونه‌های هوشمند منقرض شده شود.
حتی اگر بحث انقراض رامنتفی بدانیم هیچ تضمینی نیست که توسط هوش مصنوعی که خودمان ساخه‌ایم استثمار نشویم. روند تاریخی تجربه شده نشان می‌دهد با محول کردن وظیفه‌ی فکر کردن به گروهی نخبه، آنها از این فرصت استفاده خواهند کرد و دیگران را در جهت منافع خود به کار خواهند گرفت و دوم اینکه آن نخبه‌ها که به خاطر از یک گونه بودن با ما سمپاتی داشتند و دارای عاطفه هم بودند در طول تاریخ اینگونه رفتار کردند حال از موجودی که نه هویت مشترکی با ما دارد و عقل محض است چه انتظاری می‌توان داشت؟ آیا غیر از این است که عقل محض به ما می گوید بگذار شش میلیارد انسان بمیرند اما قطره‌ای خون از دست من نریزد؟
البته باید مراقب بود دچار این توهم نگردیم که ربوتیک به عنوان نیروی کار یدی بد است. اما در این سیستم ممکن نیست. چون سیستم موجود بر اساس فروش نیروی کار و مصرف تعریف شده و از آنجا که پیشرفت ربوتیک این چرخه را بهم خواهد زد در این سیستم ممکن نخواهد بود. پروژه‌هایی از جمله هوش مصنوعی هم تنها به علت ماجراجویی دانشمندان اینقدر گسترش پیدا کرده اند.
خب با این اوصاف چه باید کرد؟ وظیفه‌ی انقلابیون بهم ریختن این روند و از بین بردن این تهدیدات است. ما نباید مجبور باشیم میان انواع کاپیتالیسم انتخاب کنیم. ما نباید مجبور باشیم میان استثمار و انقراض انتخاب کنیم. انقلابی‌گری امروز به معنای خلاق بودن و ارائه‌ی گزینه است. ما
امروز بیش از هر زمانی باید بر این ویژگی انسانی خود تکیه کنیم. و به این لحاظ انقلاب روژاوا یکی از نقاط درخشان عصر ماست. انقلابی امروز در هر کجا که هست باید انقلاب‌هایی به این سبک به وجود بیاورد و یا اگر در اطراف او وجود دارد به گسترش آن کمک کند چون جهان آینده بدون فرم‌های غیرسرمایه‌داری به سطحی از سلطه‌گری خواهد رسید که حتی اگر قابل زیستن باشد ارزش زیستن نخواهد داشت. به عنوان مثال چند وقت پیش ویدئویی از چین دیدم که یک کمپانی به خاطر نرسیدن به اهداف تعیین شده، کارمندانش را مجبور کرد تا مانند حیوانات چارپا در خیابان رژه بروند. دقیقا مانند یکی از سکانس‌های فیلم سالو، با این تفاوت که اگر در گذشته هنرمندانی مانند پازولینی وجود داشتند که پرده از فاشیسم بردارند و روی وقیح آن را به ما نشان بدهند امروز آن وقاحت عیان شده تنها یا چشمهایمان را می‌بندیم یا سلبریتی‌ها نگاه ما را از واقعیت منحرف می‌کنند. آینده‌ی جهان کاپیتالیستی به شکل آن رژه‌ی حیوانیست اگر انقلابیون ظهور نکنند و برای درست کردن این انحراف تاریخی کاری نکنند.
آینده آنچنان امیدوار کننده نیست ولی هنوز می‌توان کاری کرد

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttps://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_COM


 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل