پرورش شخصیت فرمانده و فرمانبر

رسول بداقي /منبع : فیسبوک

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

چندی پیش مقاله ای نوشتم زیر نام ” احزاب ،باشگاه تمرین دیکتاتوری و پرورش سیاهی لشکر
در این نوشتاربرای اثبات این ادعا دلایلی بیان شد، که مهمترین بخش آن چنین است:
((( ….دربرخی احزاب که برای ایجاد دموکراسی تلاش می کنند،باتوجه به اینکه یک تن به نام دبیرکل حزب حتی برای ۴۰ سال درراس حزب قرارمی گیرد.منابع مالی دراختیاردارد،دردرون قدرت حاکم لابی دارد.اسم ورسم دارد، وبا کمک امتیازات ریزودرشتی که به چنگ آورده می تواندبر زیردستان یا اعضای حزب خود اعمال قدرت کند.
واعضای حزب که هرکدام بنا به انگیزه ی خاصی که درنظردارند،خودرا موظف به اطاعت می دانند.
این اطاعت برای منافع شخصی وگاه به ندرت منافع گروهی، تا ۴۰ سال طول می کشد،همین اطاعتها تبدیل به عادت،رسم،قانون نانوشته، عرف واخلاق اعضاخواهد شد.
حال شرایطی راپیش بینی کنید،که این حزب به قدرت سیاسی یک کشوردست پیداکند.
آیادبیرکل چنین حزبی چگونه اخلاقی آموخته است؟
اعضای حزب و اطرافیان حزب چگونه اخلاقی آموخته اند؟
آیااحزاب فراهم کننده ی بستردیکتاتوری و پرورش سیاهی لشکرنخواهندبود؟ ….. )))
برخی از احزاب که در ظاهر هم تلاشهای مهمی برای نمایش یک سیستم انتخاباتی دموکراتیک دارند، به شدت بر اینجانب برافروخته وهمه چیز مرا زیر سوال برده و آنچه که دلشان می خواست از توهین و اتهام ، بد وبیراه نثارمن کردند، شگفت آنکه آنان هرگز دلیلی برای پاسخ به پرسش اینجانب و قانع کردن من و خوانندگان ارائه نداند،بلکه فقط توهین کردند و اتهام زدند.
سوای از آن عده ای که با بی منطقی تهمت و توهین روا داشتند ، وحتی یکی از تلویزنها که رهبری یک حزب رانیزدارد،گفتگوی مرا در دفاع از معلمان و کارگران به خاطر این مقاله پخش نکرد، مجری محترم تلویزیون هم گفت،که به خاطر این مقاله نمی توانیم گفتگوی شما را پخش کنیم.
برخی از میانه روهای آنان درپاسخ به انتقاد من چنین گفتند:
” تشخیص قدرت ،تحلیل قلم و سوادی که آقای …..دارد درمیان حزب هیچ کسی ندارد.”
“شاید تو جامعه خیلی ها باشند،شرایط دبیری حزب را داشته باشند،اما با توجه به شرایطی که ماداریم ،ایشان بهترین گزینه است.”
” وقتی از نزدیک شاهد انتخابات ….ما باشید میدانید که تشکیلات ما چقدر طبق ضوابط و پرنسیب تشکیلاتی و رای گیری میشود و افراد کاملا از روی آگاهی و آگاهانه انتخاب میشوند.”
“متاسفانه تشکیلات ما بخاطر همین آقا که سالهاست رهبراست، خیلی زیر سوال رفته و این سوال برای خیلی ها پیش آمده اما واقعا ایشان توانایی و لیاقت دارد، که حتی ۳۰ سال هم رهبرباشد، این را نه به عنوان کسی که اینجاست بلکه به عنوان کسی که افراد و اساسنامه و برنامه و استراتژی اینجارا کاملا شناخته و قبول دارد می گویم.”
” در حزب ما یک تن همه کاره ی یک حزب نیست ، همه ی کارها با رای اعضا در تشکیلات و در جلسه با رای گیری هست، یک تن هیچوقت نمی تواند تصمیم بگیرد چون کاملا مغایر باضوابط اینجاست.”
“سیستم نظارت ما طوری است ، که اگر کسی کارش به دیکتاتوری بیانجامید به راحتی او را پایین می آورد.”
“بهرحال من عاشق راهی هستم،که به خاطرش اسلحه بدست گرفتم، بخاطر اهدافم حاضرم جانبازی کنم،چون باور دارم، راه من راه…… ”
موضوع توانایی دبیریک حزب درست ،اما اصل موضوع این است که چرا یک سیستم طوری برنامه ریزی باید بشود که یک تن بتواند ۴۰ سال یا ۳۰ سال یا ۱۵ سال دبیر یک حزب باشد؟ آیا همین قانون فردا می خواهد برای مردم دموکراسی به ارمغان بیاورد؟
موضوع قانون است. چرا باید چنین قانونی در برنامه ی یک حزب تصویب شود؟ آیا آدمهای شایسته ای در آن تشکیلات نیستند؟
آیا دیگرانی که فرصت دبیری یک تشکیلات را نداشته اند،چگونه آزمایش پس داده اند،که شایستگی دبیری را ندارند؟
آیا غیراز این است که انسان ها با همین هوش طبیعی، در تمرین است، که در یک کارتوانمند می شوند،اعتماد به نفس پیدا می کنند ، یا به خیال برخی ها توانمندی واعتماد به نفس فطری است؟
آیامشخص است ،که سیاستمداران به چه ابزار و توانایی های علمی برای اداره ی کشور نیاز دارند، که ما با آن معیار فردی را برای ۳۰ سال شایسته ی رهبری یک تشکیلات مدعی دموکراسی بدانیم؟ آیا علاوه بر هوش عمومی برای سیاست ،هر فرد نباید تمرین و تجربه ای برای مدیریت داشته باشد؟

نتیجه گیری:
انسان محصول تربیت وتجربه ی فردی و اجتماعی خویش است، تربیت همان تجربه ها دیده ها ، شنیده ها ، کنش و واکنشهای پیرامون است که تبدیل به عادت شده و به گونه ای شخصیت افراد را شکل می دهد. وقتی فردی ۲۰ تا۳۰ سال ازدیگران فروتنی واحترام وفرمانبرداری ببیند، تبدیل به شخصیتی ” همیشه فرمانده ” شده، وقتی به قدرت دست پیدا کند، هرگزنخواهد توانست همه ی آن بدآموزیهای گذشته راکه طی دهها سال آموخته است را کناربگذارد.
درمقابل ، برای کسانی که ۲۰ تا ۴۰ سال فروتنی نشان داده اند،احترام گذاشته اند،فرمان برده اند، اینگونه رفتارها ، وپرورش یافتن ها برای آنان تبدیل به عادت وشکل گیری شخصیت شده ، و به نوعی از آنان انسانهایی ” همیشه فرمانبر ” خواهد ساخت .

 

رسول بداقی

 

پاینوشت : رسول بداقی عضو هیّئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران

 

لینک مرتبط : احزاب،باشگاه تمرین دیکتاتوری و آموزش سیاهی لشکر

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان