بازداشت های گسترده اهواز را محکوم می کنیم+ اسامی ۱۱۵ نفر از بازداشت شدگان

Text Size

پس از حمله خونین به رژه نیروهای مسلح در اهواز در سی و یکم شهریور گذشته، رهبر، رئیس جمهور، وزیر خارجه و دیگر فرماندهان بلندپایه ج ا ا ابتدا نیروهای استقلال طلب  و کشورهای خارجی را مسؤول آن حمله قلمداد کردند. اما پس از مدتی، مسوولان نظامی و امنیتی اعلام کردند که حمله یادشده کار داعش بوده است و چند روز پیش ادعا کردند که برنامه ریز اصلی آن توسط عواملشان در عراق کشته شده است. نیز وزارت اطلاعات ادعا کرد که بیست و دونفر از افراد مرتبط با مهاجمان را دستگیر کرده اند و عکس هایشان را نیز منتشر نمودند.

اکنون – اما – بازداشت ها شامل روشنفکران، فعالان مدنی، فرهنگی و مذهبی شده است که اساسا معتقد به فعالیت های مسالمت آمیز و مردمی هستند. اما مساله از این هم فراتر رفته است و در مواردی، کودکان و زنان افراد بازداشتی را به عنوان گروگان به زندان افکنده اند. شمار زندانیان عرب به صدها تن رسیده است. برخی از بازداشت شدگان را به تهران منتقل کرده اند و از مکان بازداشت برخی دیگر خبری در دسترس نیست. ضمنا هیچ کس را جرأت پرس و جو از دادگاه ها و ادارات امنیتی نیست چون بی درنگ بازداشت می شود. از این رو به نظر می رسد، دستگاه های امنیتی ج ا ا با دستاویز حمله یادشده هر کاری را که می خواهند با مردم عرب می کنند. آنان می کوشند با ایجاد جو رعب و وحشت و زندان و شکنجه و اعدام هر گونه فعالیت فرهنگی و مدنی مستقل را در استان از ریشه برکنند.

نظام جمهوری اسلامی با عدم فهم مطالبات اثنیک ها و خواسته های دموکراتیک آنها و به جای برآوردن این مطالبات، با توسل به حربه زور و سرکوب بر شدت تنش و ناامنی و نا آرامی در این مناطق می افزاید.

ما امضا کنندگان این بیانیه از فعالان، شخصیت ها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری می خواهیم تا صدای این بی صدایان باشند و برای رهایی هموطنان عرب خویش بکوشند.

ما امضا کنندکان ضمن محکوم کردن این دستگیری ها، خواستار تضمین سلامت جانی بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان هستیم و با توجه به کارنامه سیاه ج ا ا، مقامات قضایی و امنیتی ایران را مسوول هر گونه آسیب بدنی و روانی وارد بر این زندانیان می دانیم.

امضاکنندگان:

*کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران

*Ahwazi Observatory for Human Rights(رصد حقوق بشر در احواز)

*جمعى از فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور

اسامى بعضى از بازداشت شدگان که تا کنون هویت آنها توسط فعالان حقوق بشر محرز شده است بشرح زیر است:

۱٫ احمد امین(قیس)غزی ساکن زویه عامری(کوی ملت) اهواز نویسنده و پژوهشگر وفعال فرهنگى

۲٫ سید صادق نزاری (ابونبیل) ۶۳ ساله ساکن کوى آل صافى اهواز

۳٫ سجاد سیلاوى ۲۵ ساله ساکن کوى کواخه(آل صافی) اهواز

۴٫ جواد بدوى ۲۶ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز

۵٫ شانی شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۶٫ خلیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۷٫ جمیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۸٫ صادق سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۹٫ فارس شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۰٫ علی مزرعه ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۱٫ سمیر سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۲٫ ریاض شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۳٫ علی حیدری فرزند شایع ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۴٫ یوسف خسرجى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۵٫ جواد هاشمى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۶٫ على رضا دریس ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۷٫ ماهر مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۸٫ ریاض زهیرى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۹٫ خالد سیلاوى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۰٫ مختار مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۱٫ علی الباجی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۲٫ محمد مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۳٫ جادر عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۴٫ عقیل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۵٫ سید جلیل موسوى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۶٫ عیسى بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۷٫ هادى عبیداوى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۸٫ سید صادق موسوى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۹٫ احمد حیدرى ساکن منطقه ملاشیه شهر اهواز

۳۰٫ میلاد عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۱٫ عادل زهیرى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۲٫ عبدالله سیلاوى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۳٫ عباس بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۴٫ محسن بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۵٫ فرحان شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۶٫ محمد عمورى ۲۶ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۷٫ نعیم حیدرى ۲۴ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۸٫ عارف غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۹٫ کاظم غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز

۴۰٫ علی الحایی(حیاوی) ساکن کوی ملاشیه اهواز

۴۱٫ شاکر سواری ۲۹ ساله معلول جسمى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۴۲٫ سید قاسم موسوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۴۳٫ فاضل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۴۴٫ سهراب مقدم ساکن کوی درویشیه کوت عبدالله شهر اهواز

۴۵٫ کریم مجدم ابومعتز ساکن کوت عبدالله شهر اهواز

۴۶٫ جعفر حزباوى ۲۸ ساله فرزند اعنید ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز

۴۷٫ احمد حزباوى ۲۸ ساله ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز

۴۸٫ عارف ناصرى ۳۰ ساله فرزند عیدان ساکن کوت عبدالله کوى مجد(کانتکس( اهواز

۴۹٫ اسامه تیماس ۲۶ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز

۵۰٫ احمد تیماس ۲۸ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز

۵۱٫ محمد مومن تیماس ۵۵ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز

۵۲٫ سید جاسم رحمانى (موسوى) ۳۳ ساله متأهل حی الثوره در شهر اهواز

۵۳٫ ماجد چلداوى فرزند سعدون ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۵۴٫ سید حمود رحمانى (موسوى) ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۵۵٫ حاتم سوارى ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۵۶٫ جاسم کروشات ۴۵ ساله ساکن حى الثوره اهواز

۵۷٫ نوری نیسی ساکن حی الثوره در اهواز

۵۸٫ حسین حیدرى  ساکن حی الثوره در اهواز

۵۹٫ عدنان سوارى  ساکن حی الثوره در اهواز

۶۰٫ زامل حیدرى با خانواده  ساکن حی الثوره در اهواز

۶۱٫ ماجد سواری ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۶۲٫ علی سواری فرزند غازی ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۶۳٫ محمد سواری فرزند صباح ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۶۴٫ علی مزبانی نصر(سواری) ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۶۵٫ احمد کاظم کروشات ساکن اهواز

۶۶٫ جعفر عبیداوی ساکن کوی زهیریه(گلدشت) اهواز

۶۷٫ احمد باوى ساکن منطقه زهیریه(گلدشت) شهر اهواز

۶۸٫ على شجیرات(ابوفاروق) ساکن مویلحه اهواز

۶۹٫ محمود دورقى ساکن مویلحه اهواز

۷۰٫ عزیز حمیداوى ساکن مویلحه اهواز

۷۱٫ امید بچاری ساکن مویلحه اهواز

۷۲٫ رامین بچاری ساکن مویلحه اهواز

۷۳٫ جمیل احمد پور(الحایى) ساکن کوى عزیزیه (خشایار) شهر اهواز

۷۴٫ فهد نیسى ساکن کوی شهرک اهواز

۷۵٫ جمیل حیدرى ۳۳ ساله ساکن کمپلو شمالى شهر اهواز

۷۶٫ ماجد حیدرى ۲۵ ساله ساکن کمپلو شمالى شهر اهواز

۷۷٫ احمد حمری ۲۹ ساله لیسانس ساکن کوی مندلی شهر اهواز

۷۸٫ علی سوارى ۲۳ ساله فرزند چاسب ساکن عزیزیه(خشایار) شهر اهواز

۷۹٫دانیال عادل امجد ۴۳ ساله ساکن کوى مشعلى شهر اهواز

۸۰٫ موسى مزرعه ساکن ابوحمیظه خفاجیه

۸۱-عبدالرحمن خسرجى ۳۲ ساله ساکن کوت سید نعیم خفاجیه

۸۲٫ مهدى مزرعه ساکن ابوحمیظه خفاجیه

۸۳٫ احمد سویدى ساکن روستاى حجیه شهر خفاجیه

۸۴٫ عدنان مزرعه از ساکنان شهرخفاجیه

۸۵٫ خانم لمیاء حمادى ساکن کوى ابوذر شهر خفاجیه

۸۶٫ حسن حرباوى ساکن شهر خفاجیه

۸۷٫ على سویدى ساکن روستاى حجیه شهر خفاجیه

۸۸٫ فایز عفراوى ۳۰ ساله متاهل از روستاى «آلبوعفرى» تابع شهر خفاجیه به همراه مادرش

۸۹٫ محمد امین عفراوى ۳۷ ساله از روستاى «آلبوعفرى» تابع شهر خفاجیه به همراه مادرش

۹۰٫ عباس مغینمی ۲۶ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه

۹۱٫ مرتضى بیت شیخ احمد فرزند ناصر ۲۴ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه

۹۲٫ مرتضى مغینمی ۲۲ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه

۹۳٫ عارف مغینمی ۲۷ ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه

۹۴٫ حمدان عفراوى فرزند عباس السید ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه

۹۵٫ امیر عفراوى فرزند فاضل ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه

۹۶٫ على عفراوى فرزند حمد ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه

۹۷٫ محمد محمدى(عبیات) ۲۲ ساله ساکن شهرستان حمیدیه

۹۸٫ قاسم کعباوى(کعبى) ۲۴ ساله ساکن شهرستان حمیدیه

۹۹٫ مهدى ساعدى ۲۷ ساله ساکن شهرستان حمیدیه

۱۰۰٫ لامی شموسی ساکن حمیدیه

۱۰۱٫ عادل عفراوى ساکن شهر حمیدیه

۱۰۲٫ مهدى کوتى ساکن شهر حمیدیه

۱۰۳٫ علی کوتى ساکن شهر حمیدیه

۱۰۴٫ ستار کوتى ساکن شهر حمیدیه

۱۰۵٫ على منصورى ساکن شهر حمیدیه

۱۰۶٫ على ساکى فرزند امروح ساکن شهر حویزه

۱۰۷٫ عباس ساکى فرزند عبدعلى شرهان ساکن شهر حویزه

۱۰۸٫ ابوشعلان ساکى ساکن شهر حویزه

۱۰۹٫ خزعل عباس التمیمی (فاضلی) ٣٠ ساله ساکن کوی شیبان شهر اهواز

۱۱۰٫علی سوارى فرزند ساهی از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله

۱۱۱٫مصطفی سوارى فرزند ساهى از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله

۱۱۲٫خالد عبیداوی از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله

  1. عباس حیدری برادر شاعر حسن حیدری از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله

۱۱۴٫مرتضى یاسین از اهالى درویشیه کوت عبدالله

۱۱۵-والی امیری ۲۳ ساله از اهالى درویشیه کوت عبدالله

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس  «کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» در تلگرام

 

https://t.me/ACOIP

 

«کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

 

——————————————————————————

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۲ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۴ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۵ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل