تحلیلی بر اهداف ترکیه برای حمله به عفرین سوریه

برگرفته از فیسبوک صلاح عباسي

Text Size

هدف ترکیه در عفرین محدود کردن قلمرو نفوذ کردها و به سرانجام رساندن عملیات سپر فرات است. روسیه نیز که غیر از کردها کنترل تمام نیروهای اصلی از جمله ایران و اسد را در اختیار دارد جلوگیری از گسترش قلمرو نفوذ کردها را به نفع خود می بیند. برای امریکا قضیه کاملا بر عکس است و کوچک شدن قلمرو نفوذ کردها به پروژه نه اسد و نه ایران که هدف و پروژه اصلی امریکا در سوریه است ضربه می زند.

استراتژی ها و منافع ناهمسان هستند. باقی ماندن اسد و ادامه نفوذ ایران سناریوی مطلوب امریکا نیست.

این سناریو مطلوب کردها و نیروهای مترقی و آزادیخواه هم در سراسر جهان نیست.

شکست و سقوط یا بر کنار شدن اسد نه فقط شکست یک دولت اقتدارگرای قابل مقایسه با آلمان نازی است بلکه سیلی سختی خواهد بود به صورت کثیف دولت در خاورمیانه. بخصوص دولت هایی مانند ایران و ترکیه.

همین امروز ده ها و صدها هزار نفر از مردم عفرین در حمایت از نمایندگان مردمی خود یعنی حزب اتحاد دموکراتیک و یگانهای مدافع خلق دست به اعتراض زدند.

برپا کردن یک جنگ جدید برای تضعیف یک آلترناتیو دموکراتیک در سوریە نه فقط مخالفت جدی اتحادیه اروپا و امریکا را از لحاظ سیاسی و نظامی در پی خواهد داشت بلکه ممکن است جنگ سوریه را که دارد به پایان می رسد وارد فاز جدید و حتی خطرناکی نماید.

ممکن است که چنین جنگی به آواره شدن صدها هزار نفر در کانتون عفرین که امن ترین و آبادترین مناطق سوریه در حال حاضر است بینجامد.

در صورت حمله ترکیه و واکنش نظامی امریکا اسد و ایران و روسیه بازنده اصلی خواهند بود.

آیا روسیە حاضر خواهد بود در حمایت از ترکیە وارد شود و ریسک درگیری هوایی با امریکا را کە بازندە آن از قبل معلوم است بپذیرد ؟

ممکن است واکنش امریکا همراه با تاخیر زمانی باشد. اما از لحاظ استرتژیک امریکا میدان بازی را به حریف واگذار نخواهد کرد.

کردها در منطقه عفرین حتی بدون پشتیبانی امریکا هم می توانند از پیشروی ترکیه جلوگیری کنند و در بدترین حالت کوبانی جدیدی در انتظار ترکیه خداهد بود.

تحویل دادن سلاح های سنگین از سوی امریکا به یگانهای مدافع خلق به این گمان دامن می زتد که امریکا با برآوردی که از وضعیت نظامی منطقه دارد رسیدن این سلاح ها را فعلا برای بی اثر کردن تحرکات نظامی احتمالی ترکیه کافی می داند.

استالینبست های دولت گرا و برخی کهنه توده ای های ایرانی اگر ذره ای با ادبیات مارکسیستی آشنایی داشتند می دانستند که در کردستان سوریه و همچنین ترکیه یک نیروی اصیل چپ هژمونی را از احزاب سنتی کرد گرفته و مردم را در کانتونها و شوراها و خودمدیریتی ها محلی سازماندهی نموده است.

این نیروی چپگرا سلسله مراتب فئودالی را حتی المقدور از بین برده است و دموکراسی مستقیم را با وجود تمام موانع سنتی بر قرار کرده است
این نیروی چپگرا برابری جنسیتی و همزیستی خلق ها را نیز بطور جدی پی گیری کرده بطوری که تا بحال خونی از دماغ حتی یک عرب هم زمین نریخته است و بسیاری از سنت های ارتجاعی و مردسالار بە تاریخ پیوستەاند.
تلاش های صادقانه برای رسیدن به برابری جنسی علی رغم سنت های دیرپا و کهن و…….

بحث تفصیلی در باره مردمی بودن سیستم سیاسی و اقتصادی روژئاوا و مشارکت گسترده مردم و هژمونیک شدن اندیشه چپ در اینجا نمی گنجد فقط این نکات کلی را گفتم برای نشاندن عرق شرم بر پیشانی کسانی که از دولت” قانونی” بشار اسد و امپریالیسم روسیه دفاع و حمایت می کنند و منتظر دیدن فروپاشی کانتونها به دست ارتش های مزدور و دولت های مزدور هستند.

 

صلاح عباسی

 

———————————————–

 

۱- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۳- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۴- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۵- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

۷- آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

۸- آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

۹- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۱۰- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۱۱- سایت عصر آنارشیسم
———————————–
۱۲ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۱۳ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۱۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۱۵ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۱۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۱۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۸ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۲۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۲۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۲۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۲۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

———————————

۲۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

———————————

۲۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

——————————————–

۲۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

——————————-

۲۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

—————————————–

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل