رهایی جنبش زنان از زیرسلطه اقتدارگرایان چپ و راست

مطلب دریافتی - لقمان مهری

Text Size

جنبش های شبه فمنیستی زنان فکر میکنن داشتن مدیران و سیاستمداران و سربازان متعدد زن قدمی برای رسیدن به برابری است ماباید بدانیم تمام علم مدیریتی که زنان بایستی برای رسیدن به سمتهای مدیریتی در کمپانیاهای کاپیتالیستی بیاموزندتنها مجموعه ای از تکنیکهاست برای کنترل کردن و استثمار کارگران مزدی درشرکتهای سهامی سلسله مراتبی ..واینکه چطور به استثمارگر و ستمگر تبدیل شویم.

در حالی که رسیدن به برابری و ازادی زنان و مردان مستلزم از بین بردن کار مزدی سرمایه داری وحاکمیت مدیریتی هست ..

ما نمیخواهیم اقتدار زنان را  جایگزین اقتدار مردان بکنیم ما باید ریشه اقتدار را از بین ببریم و از این جهت باید به شدت از فمنیسم لیبرال دوری کنیم.

فمنیسم و جنبش زنان برای این نیست که زن رییس جمهور بشود بلکه به معنای فردی ازاد وبرابر بتواند به طور داوطلبانه در انجمنها و روابط اجتماعی شرکت و همیاری کند .زنان به طورمضاعف هم در محیط اجتماعی وهم محیط خصوصی مورد ظلم قرارمیگیرند .

برابری جنسیتی فقط این نیست که مردها به زنان ظلم نکنند بلکه به این معنی هست که از ظلم مردها بر مردها وزنها بر زنها هم جلوگیری شود .

بنابراین باید تمام مناسبات قدرت درهم شکسته شود و حاکمیت را مورد حمله و براندازی قراربدیم تا همه امتیازات سلسله مراتبی ازبین برود و دنیایی خالی از ظلم جنسی هر دو طرف ایجاد شود .

مبارزه جنسی نمیتواند از مبارزه طبقاتی جدا باشد مردم تنها زمانی ازاد هستندکه قدرت کنترل زندگی خودشان را داشته باشند .

همچنانکه میشل یاداور میشود: کارگر برده هست و همسر کارگر برده تر. و به عبارتی زن متحمل ظلم وستمی مضاعف هست ..به قول یکی از متفکران :مسئله انحلال هر خانه ای است که بر بردگی استوار هست و هر ازدواجی که مبین فروش وانتقال فردیت یکی از طرفین به طرف دیگر است و انحلال هر موسسه ای چه اجتماعی و چه مدنی که در میان انسان وحقوق او می ایستد و هر رابطه ای که یکی را ارباب و دیگری را برده میسازد ..

از نظر انارکافمنیست :مبارزه برای ازادی زنان نمیتواند جدا از مبارزه واقعی علیه تمام اشکال سلسله مراتب قدرت باشد.

بعضی از مردان میپندارن چون در تئوری مخالف سکسیسم هستنددر نتیجه در عمل سکسیست نیستند ولی این اشتباه هست ماباید رابطه ناگسستنی بین تئوری وعمل رابه جبهه مقدم فعالیت اجتماعی بیاوریم و نه تنها باید خود مان رااز قیدو بندهای بیرونی بلکه باید با قید و بندهای درونی نیز مبارزه کنیم ..

همچنانکه ولترین مینویسد: هیچگاه من انتظار ندارم مردان به ما ازادی بدهند بلکه تازمانی که ما زنان خودمان انرا نگیریم ارزشش را نخواهیم داشت.

این به معنی پافشاری برد ستورالعمل اخلاقی نوین استواربرقانون ازادی برابر است دستورالعملی که فردیت زن را به طور کامل به رسمیت میشناسد.

پیکارعلیه تبعیض جنسی “سکسیزم” یکی از وجوه کلیدی مبارزه برای ازادی هست درست برخلاف بعضی مارکسیستهای کلاسیک که انرا به بعد از انقلاب موکول میکنند در حقیقت باید از همین الان اغاز شود ..

نه مرد نه دولت و نه نهادهای مذهبی هیچ حقی در مورد اینکه زن با خود چه میکند و چه میپوشد ندارند.

ازادی وبرابری زنان باید در همه جا بدست بیاید رهایی حقیقی تنها از طریق اقدام مستقیم میسر هست .رهایی ورستگاری حقیقی نه در محل رای گیری بدست می اید نه در دادگاه بلکه رهایی حقیقی در روح زن اغاز میشود.

 

لقمان مهری

———————————————————–

آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

 

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

آدرس کانال آنارشیستهای شهر سنندج در تلگرام

ئانارکیستەکانی شاری سنە
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

 

آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۱۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۱۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل