زندانی در مجاورت زندان

فیسبوک سعید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

زندان جایی ست محصور از طرف کسانی که قدرت در دستشان است . در قانون چنین مقرر شده که دسترسی زندانی به اطلاعات و اخبار کاملا تعریف شده و مشخص باشد و اطلاعات و اخباری به خورد زندانی داده شود که مبین برحق بودن حاکم قدرتمند در تعیین سرنوشت همه ی انسانها باشد.
در زندان هم آزادی وجود دارد و دیده میشود ولی این آزادی , اولا توسط حاکم بزرگ با استفاده از ابزار قانون تعیین میشود ،،، دوما به هر شخصی ، به تناسب فرمانبرداری از قانون حاکم بزرگ اعطا میشود و صد البته اگر حاکم تشخیص دهد ، حدود قانونی هم برای آزادی بیشتر افراد فرمانبردار نادیده گرفته خواهد شد .
رییس زندان فرمانبردار حاکم بزرگ و نگهبانان زندان فرمانبردار رییس زندان هستند .
رییس را که کمتر میشود دید ولی شنیده ها حاکی ست که دل رئوفی دارد و در حد توانش ! سعی دارد سعادت و خوشبختی را نصیب محکومین به زندان تحت ریاست خودش سازد … اصلا تا آنجا که تاریخ زندانها نشان میدهد ، تمام روسای زندانها اینچنین در خدمت! زندانیان بوده اند.
تعدادی از زندانی ها باورش دارند و شاید هم تظاهر به باورش می کنند,خب به هر حال از پیشکسوتان این زندان هستند و به تجربه دریافته اند که از این طریق امکان طعم دار شدن غذایشان در غذاخوری زندان کمی افزایش می یابد ، اگرچه به قیمت چشم بستن بر درد بی طعمی غذای هم بندان …

مرزهای جغرافیایی دقیقا همان نقشی را بازی می کنند که حصارهای زندان … هم برای زندانیان و هم برای حاکمان .
حکومتها برای رسمیت بخشیدن به حدود خود و جلوگیری از دست یابی حکومت های دیگر ، واژه ی مرز را اختراع کردند ولی برای نگهبانی از این زندانهای بزرگ نیاز به افرادی داشتند تا کشور را از شر دشمن ! در امان دارند .
از اینجا بود که نیاز به تقدس بخشی به مرزها به وجود آمد .
بزرگترین بهانه ی وجودی دولتها ، حفظ امنیت بوده است و دقیقا بزرگترین عامل جنگها و خونریزی هایی که بین انسانها به راه افتاده ، وجود همین مرزهاست .
مرزها نه تنها هیچ قداستی ندارند بلکه بزرگترین عامل جدایی انسانها نیز می باشند .
کارکرد مرزها فقط در راستای چپاول ملتها توسط حکومت هاست .
هر کشور زندانی ست در مجاورت زندانی دیگر .
هر زندان برای خود حاکم بزرگ و رییس زندان مشخصی دارد که توسط زندانیان و در یک بازی خنده دار به نام انتخابات ، منصوب شده اند !!!
اینان هستند که تشخیص خواهند داد که با کدام زندان رابطه داشته باشیم و با کدام زندان دیگر جنگ کنیم !
رابطه با زندانهای دیگر هم به قصد انتفاع حاکمان هر دو طرف خواهد بود و اگر جنگی نیاز باشد ! بین زندانها ، فقط زندانیان هر دو زندان در راه زندانشان شهید خواهند شد … حاکمان سرشان به سلامت باد !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسمت تاسف بار این موضوع آنجاست که همچون پرندگانی که در قفس به دنیا آمده اند و طعم آزادی و پرواز را نمی دانند ، ما نیز آزادی را فقط در کتبی می یابیم که حد و حدودش را همان حاکمان برایمان تجویز کرده اند .
و خنده دار ترین قسمت این تراژدی دردناک موقعی به روی صحنه می آید که افراد و گروههای زندانی ، ندانسته و فکر نکرده می شوند واعظان مدح گوی لزوم حفظ زندان و افتخار به زندانی بودن در زندانی خاص .

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی