قتل عام اخیر در قاضى عنتاب

مطلب دریافتی - صمد نابدیل

Text Size

هدف وسیله را توجیح میکند: رمز و راز تمامی تبهکاریها و جنایات طبقات حاکمه و الیت سیاسی در جهان کاپیتالیستی اش

دولت آمریکا- بوش بیسواد تاریخ ولی جنایتکاری مصمم – برای به پیش بردن دامنه منافع حیاتی آمریکا -امپریالیستی اش – در خاور میانه به هر
نیرنگ, بازیهای دیپلماتیک, مدارک و پرونده سازی … متوسل شد تا تسخیر نظامی عراق برای خود و جهانیان را در سال ۲۰۰۳ توجیه کند. دولت اسلامیستی ایران برای گسترش منافع سیاسی- نظامی ( امپریالیستی -داعشی اش ) جنک افروزی,  آدم کشی ها و ویرانگری های خود در عراق-سوریه -یمن-لبنان, را با سیاست عوام فریبهای دهشتناک تاریخی همچو ” دفاع از حرم …” به خوراک تبلیغاتی مبدل میکند.

و اما اردوغان اسلامیست و ا.ک.پ و دولت اش که در تبهکاری-فساد -جنگ افروزی, قتل-کشتار هم اکنون خود را به صدر لیست طبقات حاکمه منفور  دنیا کشانده است, از هیچ چیزی فروگذاری نمیکند, برای پیشبرد اهداف اسلامیستی اش , حفظ دولت و نظم/وضع موجود (سرمایه داری ). اردوغان به کمک قدرت مثلث دولت-سرمایه- اسلامیسم در ترکیه و منطقه از بکاراندازان تشکیلات مخرب-نظامی/جنگی داعش (سنی در مقابل شیع/خمینیسم )
بوده و است.

با توجه به اوضاع کنونی اردوغان و ترکیه بحران-جنگ زده (کردستان, سوریه, …) و جنگ منظم با پ .ک .ک و کشتار سیستماتیک توده های کرد و تخریب خانه ها, دهات و شهرهایشان میشود, به آسانی نتیجهه گرفت که قتل عام کردها-انسانهای بی دفاع-قدرت در  مراسم عروسى در قاضى عنتاب در ادامه سیاست دولت اردوغان اسلامیست, به پاسخ گویی به بحران منطقه-ترکیه و مسئله کرد میباشد.

قتل عام اخیر در قاضى عنتاب میتواند سفارشی مستقیم و یا غیر مستقیم از دولت اردوغان تلقی شود. شاید برآورده شدن یکی از  حاجات اردوغان است, که در این صورت بایستی دید کدام یک از سوره ها (نظامی!) را خود و دولت اش بیشتر میخوانند.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل