قتل عام اخیر در قاضى عنتاب

مطلب دریافتی - صمد نابدیل

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

هدف وسیله را توجیح میکند: رمز و راز تمامی تبهکاریها و جنایات طبقات حاکمه و الیت سیاسی در جهان کاپیتالیستی اش

دولت آمریکا- بوش بیسواد تاریخ ولی جنایتکاری مصمم – برای به پیش بردن دامنه منافع حیاتی آمریکا -امپریالیستی اش – در خاور میانه به هر
نیرنگ, بازیهای دیپلماتیک, مدارک و پرونده سازی … متوسل شد تا تسخیر نظامی عراق برای خود و جهانیان را در سال ۲۰۰۳ توجیه کند. دولت اسلامیستی ایران برای گسترش منافع سیاسی- نظامی ( امپریالیستی -داعشی اش ) جنک افروزی,  آدم کشی ها و ویرانگری های خود در عراق-سوریه -یمن-لبنان, را با سیاست عوام فریبهای دهشتناک تاریخی همچو ” دفاع از حرم …” به خوراک تبلیغاتی مبدل میکند.

و اما اردوغان اسلامیست و ا.ک.پ و دولت اش که در تبهکاری-فساد -جنگ افروزی, قتل-کشتار هم اکنون خود را به صدر لیست طبقات حاکمه منفور  دنیا کشانده است, از هیچ چیزی فروگذاری نمیکند, برای پیشبرد اهداف اسلامیستی اش , حفظ دولت و نظم/وضع موجود (سرمایه داری ). اردوغان به کمک قدرت مثلث دولت-سرمایه- اسلامیسم در ترکیه و منطقه از بکاراندازان تشکیلات مخرب-نظامی/جنگی داعش (سنی در مقابل شیع/خمینیسم )
بوده و است.

با توجه به اوضاع کنونی اردوغان و ترکیه بحران-جنگ زده (کردستان, سوریه, …) و جنگ منظم با پ .ک .ک و کشتار سیستماتیک توده های کرد و تخریب خانه ها, دهات و شهرهایشان میشود, به آسانی نتیجهه گرفت که قتل عام کردها-انسانهای بی دفاع-قدرت در  مراسم عروسى در قاضى عنتاب در ادامه سیاست دولت اردوغان اسلامیست, به پاسخ گویی به بحران منطقه-ترکیه و مسئله کرد میباشد.

قتل عام اخیر در قاضى عنتاب میتواند سفارشی مستقیم و یا غیر مستقیم از دولت اردوغان تلقی شود. شاید برآورده شدن یکی از  حاجات اردوغان است, که در این صورت بایستی دید کدام یک از سوره ها (نظامی!) را خود و دولت اش بیشتر میخوانند.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی