جنتلمن در فرهنگ مرد سالار

بر گرفته از فيسبوك محسن فرشيدي

Text Size
اگر مردی در را برای شما باز کرد و همیشه تاکید کرد ورود خانم‌ها مقدم است و شما اول بفرمایید.
اگر در رستوران و سر میز غذا همواره صورتحساب را پرداخت کرد.
زمان خرید مشترک پلاستیک‌هایتان را فورا از شما گرفت که دستتان مبادا درد بگیرد.
در زمان استقبال از شما در فرودگاه چمدان‌هایتان را بی سوال حمل کرد.
درب ماشین را همیشه برایتان باز می‌کند.
در زمان پارک کردنِ ماشین مدام توصیه و پیشنهاد ارائه کرد.
در دورهمی‌ها و مقابل شوخی‌ها و گاهی ناسزاها با اشاره به شما خیلی مودبانه و موقر گفت که این‌جا «خانواده» نشسته.
عزیزم عزیزم لحظه‌ای از دهانش نیافتاد.
اگر این رابطه جلوتر رفت؛ وقتی که گفت به شما «تعصب» و «غیرت» دارد.
همزمان که بوی عطرش از یک کیلومتری حس می‌شد،
خیلی عشقولانه و در گوشی زمزمه کرد که مثل «ناموسش» دوستتان دارد.
با دسته گلی بزرگ و زیبا به «خواستگاری» آمد و در زمان تاکید بر «شروط ضمن عقد» گفت که این حرف‌ها که برای ما نیست، ما که این‌همه عاشق همیم و در نهایت از امضای آن طفره رفت.
اگر بعد از هر خشونت گفت که بار آخر است و تکرار نمی‌شود.
اگر گفت که با آمدنِ یک بچه اوضاع دگرگون می‌شود و مشکلات تمام، بعد از اولی برای دومی و سومی هم همین را گفت.
بعد از آن اگر گفت وقتی پدربزرگ و مادربزرگ شدیم آرامش و خوشبختی بر می‌گردد و آهسته آهسته گفت که عزیزم ما دیگر زندگی‌مان را کرده‌ایم و باید به فکر آن دنیایمان باشیم…
اگر از این آدم‌های «جنتلمن» امروزه در کنارتان پرسه می‌زنند، با احتیاط به آن‌ها نزدیک شوید.
آن‌چیزی که به خصوص در جوامع مردسالار «جنتلمن» نامیده می‌شود، زمینه سازی و قدم اول است برای خشونت‌ها و محدودیت‌های دیگر. جنتلمن نباشید و یا از جنتلمن‌ها فاصله بگیرید.

بر گرفته از فیسبوک محسن فرشیدی

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل