ﺻﺪﺍﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺑﺎﺷﯿﻢ : ﺳﺤﺮ ﺍﻟﯿﺎﺳﯽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ سیاسی و عقیدتی ۲۱ ﺳﺎﻟﻪ

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

ﺳﺤﺮ ﺍﻟﯿﺎﺳﯽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ۲۱ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺭﺍﮎ ﮐﻪ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﺸﺎﻧﺪﻥ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﮐﺮﺩﻧﺪ . سحر الیاسی ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ .


ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
مقدسات نام مستعار خرافات است ؛و خرافات هرگز نمی خواهد نام اصلی اش فاش شود!
جرم سحرالیاسی و سحر ها فاش کردن نام اصلی خرافاتی است که تشکیل دهنده قانون اساسی کشورمان است؛که با استناد به آن زن را ضعیفه و ناقص العقل و انسان غیر مسلمان را واجب القتل می دانند …

فریاد بزن سحر ها را که همین فریاد ها روند دهه شصت و نامسلمان کشی ها را کند کرده؛ در دوران طلایی زندانی را به جرم نماز نخواندن اعدام می کردند .

فریاد بزن که همین اندک آزادی را مدیون مبارزه سحر ها هستیم ….
 
منبع : فیسبوک

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی