من یک آنارشیستم و این سرشت من است. بکر ودست نخورده به مثابه یک انسان

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
ما همه را به بازگشت فرا میخوانیم! ، منظور پس رفت نیست بلکه پس گرفتن است،ما میخواهیم تمام افراد جامعه بشریت به این باور برسند اگر اراده بخرج بدهند دنیا همان دنیای ایده آل انسانی خواهد شد.اگر از تک تک افراد در هر کجای دنیا بپرسید برای دنیایی که در آن زندگی می کنند چه آرزویی دارند،به یقیین همه دنیایی بدون جنگ و خونریزی و نابرابری و آلودگی و فساد را آرزو میکنند، دنیایی که در آن انسانها نادیده گرفته نمی شوند ،قربانی جنگ نمی شوند،به بردگی سرمایه در نمی آیند و همه ی افراد به یک اندازه در پیشبرد جامعه نقش دارند، با این تواصیف پس چرا علا رغم میل باطنی ما آتش جنگ هاهیچ گاه فرو کش نمیکنند ؟
چرا انسانها همواره قربانی نابرابری و ناعدالتی میشوند ؟
چرا بحرانهای زیست محیطی رو به افزایش اند؟
جواب ساده است چون ما نقشی نداریم ،این حکومتها هستند که اینچنین دنیایی برایمان ساخته اند بی آنکه اختیاری داشته باشیم به بازیچه دستشان تبدیل شده ایم ،قدرت در دست ما نیست تا دنیایی انسانی بسازیم قدرت را سیستم حکمران از ما ربوده است و ما میخواهیم برای رهایی از تمام این بحرانها از حکومتها و دولتها صلب قدرت کنیم ،قدرتی که بوسیله ما به آن دست می یابد اما بر علیه ما بکارگرفته میشود ،اگرتو نیز هم عقیده ای بی شک یک آنارشیست هستی .
آنارشیزم چیزی بجز سرشت بکر انسانی نیست ،کسی که مخالف هرگونه نابرابری،برده داریه اجتماعی،جنگ ،آسیب به محیط زیست، صلب آزادیه فردی و اجتماعیست، انسانی که قرنها استبداد و دیکتاتورییت حاکمان دنیا اورا به این باور نرسانده که باید قبول کند و مطیع و سر سپرده شود.
سیستم تمام قدرت و ابزار را در دست خود گرفته تا هر چیزی را که با منافعش در تضاد است نابود و سرکوب کند، اما آیا منافع حکومتها نفع جامعه تحت سلطه را هم در بر دارد؟
۱-برای جامعه بشریت تسلیحات هسته ای چه سودی میتواند داشته باشد؟( هم اکنون حدود ۲۰٫۰۰۰بمب اتمی در دنیا وجود دارد که اگر بکارگیری شوند دنیا خالی از موجودات زنده خواهد شد ).
۲-آیا اگر زمین با این وضعیت پیش برود ادامه حیات برای موجودات زنده ممکن خواهد بود؟ و اگر بخواهیم از حاد تر شدن مشکلات زیست محیطی جلوگیری کنیم سروکارمان با چه کسانی خواهد بود؟
۳-جنگ هایی که سالهاست یکی پس از دیگری بدون وقفه ادامه دارند و صحنه های تراژدیک خلق میکنند ،مرزهایی که پیکره ی جهان را تکه پاره کرده اند وانسانها را با هم بیگانه ،برای رشد وتعالی بشر تا چه حد مفید بوده اند؟
۴-سیستم سرمایه از خون چه کسانی تغذیه می کند؟ نیست که توده جامعه مانند برده از منابع زیر پای خود با صرف انرژی و زمان برایش تولید میکنند و در مقابل همان حاصل دسترنج خود را از سیستم میخرند.
۵-مسئله ملیت چه تاثیراتی با خود به دنبال داشته؟ مگرناسیونالیزم ،فاشیزم،راسیسم همه و همه بیماریهای نیستند که از ملی گرایی نشئت گرفته و پیکره ی جامعه بشریت را مبتلا به خود کرده اند.
وحالا سیستمی که دنیا را به این وضعیت کشانده است، آنارشیزم را هرج و مرج طلب میخواند ،آیا دنیایی که انسانها با اتحاد و مشارکت با هم میسازند نا امن خواهد بود یا دنیایی که هم اکنون شاهدش هستیم.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان