کمون پارس هنوز الهام بخش و راهنماست

مطلب دریافتی - صمد نابدیل

Text Size

یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر جهان کمون پاریس است که طلایه دار انقلاب سیاسی – اجتماعی درقرن نوزدهم محسوب می‌شود.
کمون پاریس جنبش انقلابی و دولت شورشی ای است که در بهار سال ١٨٧١ در پاریس و در متن تناقضات اجتماعی عمیق جامعه فرانسه آنروز شکل گرفت و بیرحمانه سرکوب شد. هزاران نفر از هواداران کمون به رگبار بسته شدند. حدود ۱۷هزارنفر کشته (و بسیاری بیشتر زخمی) را تخمین می‌زنند. در ضمن تعداد بسیار زیادی از اعضای کمون بعدها اعدام شدند یا به زندان و تبعید رفتند.

کمون پاریس اولین تجربه قدرت سیاسی پرولتاریا -طبقه کارگر- جهان بود. تجربه‌ای که هزینه فراوانی داد اما سر لوحه تئوریک و عملی مبارزین جنبش کارگری جهان گردید. کمون پاریس در۲۸ ام مارس ۱۸۷۱ اعلام موجودیت کرد. عمر کمون پاریس ۷۲ روز بود و در طول این ۷۲ روز قوانین دموکراتیک‌ و انسانی‌ مهمی را برای اولین بار در جهان تصویب نمود:

-جدا یی کلیسا از دولت (آنچه انقلاب فرانسه وعده داده بود، اما نتوانسته بود عملی کند.)
-اجرای کاهش مالیات برای کارگران و دیگر اقشار جامعه
-معرفی یک میلیشیای پرولتری به جای یک ارتش دائمی
-پایه گذاری یک سیستم رفاه اجتماعی
-به کارگران حق تسخیر کارخانجاتی را داد، که صاحبان اشان گریخته بودند
-معرفی موازین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزداعضای شورای انتخابی کمون، که تصریح می کرد باید در همان سطح حقوق و دستمزد تعین شده برای عموم کارگران باشد
-منع کار شبانه برای نانوایان
-افزایش سمت های انتخابی به جای انتصابی در کمون

اگرچه برخی از آن قوانین به مرتجعین بهانه می‌داد تا برای سرکوب کمون پاپوش بدوزند، اما در زمان خودش راهگشا و سنت شکن بود.
کمون پاریس، بر بستر جنبش های کارگری که در سالهای ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰، در اروپا آغاز گشت (قیام مسلحانه کارگران ابریشم بافی لیون در فرانسه، جنبش چارتیست‌ها در انگلستان و شورش مسلحانه کارگران نساجی در آلمان) پدید آمد و در ادامه مبارزات کارگران و مردم زحمتکش پاریس در طول سالهای ۱۸۶۹–۱۸۵۷ به اوج خود رسید. کمون پاریس شروع تاریخ سیاسی طبقه کارگر است.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل