کارتون: امام زمان در نیویورک دستگیر شد!

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

imam

متن مرتبط: احمدی نژاد دیگر رئیس جمهور نیست؛ ولی کماکان به سخنرانی های جنجالی خود با چاشنی متافیزیک ادامه می دهد. هر چقدر به او کمتر محل می دهی، پرت و پلاهایش پر ملات تر می شود. وی چند روز پیش در جمع طلاب و روحانیونی سخن راند که به مناسبت آغاز ماه رمضان گردهم آمده بودند. در آن سخنرانی که گویا در سایت “دولت بهار” هم منتشر شده احمدی نژاد گفت:

“بیش از آن که ما دنبال امام زمان باشیم، آنها دنبال امام زمان هستند. آن قدر در دانشگاه های علوم انسانی آمریکا راجع به امام زمان تحقیق کرده اند که اگر من بگویم هزاران برابر مجموع کار حوزه های علمیه قم و نجف و مشهد، زیاد نگفته ام بلکه کمتر گفته ام که شما باور کنید.”

احمدی نژاد در ادامۀ صحبت هایش در جمع روحانیون همچنین افزود:

“با بسیاری از کسانی که به زعم آنان می توانسته اند با امام زمان ارتباطی داشته باشند تماس گرفته و با آن ها مصاحبه و اطلاعاتشان را تخلیه کرده اند. به قول دوستی که می گفت پرونده امام زمان را تکمیل کرده اند و برای دستگیری اش کمر بسته اند، تنها عکسش را کم دارند. آن ها می دانند که تنها خطر مبنایی و اساسی برای امپراتوری چندصدساله آن ها امام عصر است.”

کارتون از بابک معصومیآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۰ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۲ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۳ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۳۴ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۸- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۹- تلگرام قیام مردمی