GRAFFITI IN IRAN: YOU ARE KILLER OF OUR LOVE

گرافیتی در ایران: قاتلِ عشق مایی! داعشِ ما شمایی!

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

GRAFFITI IN IRAN: YOU ARE KILLER OF OUR LOVE

IRANIAN LGBTQIA+ GRAFFITI AGAINST THE SHIA ISLAMIC REGIME IN CONJUNCTION WITH THE VALENTINE’S DAY 2021

YOU ARE KILLER OF OUR LOVE! YOU ARE OUR DAESH / ISIS

گرافیتی در ایران: قاتلِ عشق مایی! داعشِ ما شمایی!

شابلون نویسی گروه ” إل.جی.بی.تی.کیو.آی.آ +” روی دیوارها؛ بر علیه رژیم اسلامی- شیعی حاکم بر ایران در رابطه با روز عُشّاق [وَلِنتاین] – بیست و ششم بهمن ماه بهمن ماه ۱۳۹۹:

قاتلِ عشقِ مایی! داعشِ ما شمایی!

 

WE MUST FIGHT ALL GENDER DISCRIMINATION AND RECOGNIZE ONLY ONE RACE, NAMELY HUMANITY

All revolutionary and progressive forces must work to raise public awareness of society, and to make a sustained concerted effort to build collective solidarity to defend human rights for all, including other sexual and gender minorities. Because gender, with all its complexity and delicacy, is one of the most fundamental phenomena in human history, in terms of the formation of our physical – psychological cells before each of our birthdays. But unfortunately, after our birth due to lack of socio-cultural awareness and the existence of religious superstitions, etc. gender identity has been used as a mechanism for the false classification in form of Man-Woman of people and this inaccuracy continues still even with some socialist left-wing groups

The term “HOMOSEXUALITY” which has been used since 1920 refers to the sexual orientation which refers to the emotional-psychological connection between two persons with any gender identity. And until the 1960s, it was considered a negative and morbid burden for such people. For the first time since the 1970s, homosexuality has been recognized as a healthy, non-selective sexual orientation in today’s medical science and the majority of psychiatric researchers in the world

The identification of the different rainbow identities, but equal to free and human rights, was first used under a common L.G.B.T- umbrella in the late 1980s. Since then, due to advances in medical knowledge and the identification of other branches and subgroups, other words such as “Q.I.A+” have been added

Here each of these letters means and is characterized

L for female homosexual, Lesbian

G for male homosexual, Gay

B for Bisexual, a sexual orientation who a person feels romantically and / or sexually attracted to both Man and Woman

T for Transgender whose personal identity does not correspond to their gender at the birth and has different sexual orientations, which are not dependent on their gender identities

Q for Queer people, a multifaceted term used to describe a set of asexual people in relation to sexual orientation, gender identity, sexual expression or  norms of relationship and behaviors

I for Intersexual, a collection of expressions which includes people who at the birth or develops have changes in the sexual characteristics of chromosomes, sex glands, sex hormones, a reproductive or sexual anatomy that does not fit the typical definitions of female or male. An intersex person may identify as female, male, or neither

A for Asexual, which is a trait in persons who are not sexually attracted to anyone or does not have a sexual orientation

 

For more information on terms related to different gender orientations, click on below link

www.amnestyusa.org/pdfs/AIUSA_Pride2015Glossary.pdf

برای آگاهی بیشتر از اصطلاحات  در مورد گرایشات گوناگون جنسیتی، بر روی لینک بالا کلیک نمائید!

 

برعلیه هر گونه تبعیض جنسّیتی مُبارزه نمائیم و فقط یک نژاد را به رسمّیت  بشناسیم و آن همانا انسانیّت است!

تمامی نیروهای انقلابی و پیشرو، می بایستی در جهت افزایش سطح آگاهی همگانی در جامعه؛ و ایجاد همبستگی جمعی در دفاع از حقوق تمام انسان ها از جمله دیگر اقلیت های جنسی و جنسیتی، تلاشی پیگیر داشته باشند. زیرا تعیین جنسّیت؛ یکی از اساسی ترین پدیدهای ی تاریخ انسان، با تمام پیچیدگی ها و ظرافت اش، پیش از چشم گشودن هر یک از ما به این جهان، شکل گیری جسمی – روانی آن نیز آغاز می گردد، ولی متاسفانه در اثر کمبود آگاهی اجتماعی – فرهنگی و وجود خرافات دینی و غیره، پس از زاد روز مان، به عنوان ساز و کاری برای طبقه بندی کاذب انسانها به شکل مرد-زن بکار گرفته شده و همچنان به نا دُرست، حتا در برخی از گروه های چپ گرایِ سوسیالیستی ادامه یافته است.

اصطلاح “همجنس گرائی” که از سال ۱۹۲۰ میلادی رواج یافته است به عنوان یک هوّیت / جهت گیری جنسیِ دگرباشانه به برقراری رابطه ی عاطفی – روانی بین دو انسان با هر نوع جنسیتی که باشند گفته می شود، و تا دهه ی شصت میلادی، دارای بار منفی و بیمارگونه نسبت به اینگونه افراد به حساب می آمد. پس از دهه ی هفتاد میلادی “همجنس گرا ئی” برای نخستین بار به عنوان یک گرایش جنسی سالم و غیرگُزینشی، توسط علوم پزشکی در جهان امروز و اکثریت پژوهشگران روانپزشکی مورد شناخت و پذیرش قرار گرفته است.

شناسائی این جنسیت های گوناگون رنگین کمانی، اما از لحاظ حقوق انسانی کاملن آزاد و برابر،  نخست  در زیر یک چتر متداول چهارگانه ی ” إل . جی . بی . تی”  در اواخر سال ۱۹۸۰ میلادی مورد استفاده قرار گرفت که پس از آن تا کنون به تدریج در اثر پیشرفت  دانش پزشکی و شناسائی شاخه ها و زیر مجموعه های دیگر جنسّیتی، واژه های دیگری از جمله ” کی یو . آی . آ ” به آن اضافه گردیده اند، که در اینجا به ترتیب: “إل” مُشخصه ی همجنس گرائی زنانه [لِزبین]؛ “جی” مشخصه ی همجنس گرائی مردانه [گِی]؛ “بی” مشخصه ی دو جنس گرائی [بی سِکسوئال]؛ “تی” مشخصه ی فَرا جنسّیتی [ترانس جِندر] انسان هائی که احساس هویت شخصی با جنس آنها هنگام تولد مطابقت ندارد و دارای گرایش جنسی متفاوتی هستند و به هویت جنسیتی  آنها هیچگونه وابستگی ندارد. “کیو” مشخصه ی کوئیر؛ واژه ای چند وجهی که به مجموعه ای از انسانهای غیر جنس گرا  در رابطه با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان یا روابط و هنجارهای رفتاری جنسی گفته می شود.  “آی” مشخصه ی تداخل جنسی [اینتر سکسوئال] شامل انسان هائی که در هنگام بدنیا آمدن و رُشد، با تغییرات ویژگی جنسی از لحاظ کروموزوم ها، غُدد جنسی، هورمون های جنسی یا دستگاه تناسلی برای تولید مثل مواجه می گردند که إلزامن متناسب با تعریف معمول جنسیت مرد یا زن یا هیچکدام از اینها شناخته نمی شوند. “آ” [آ سکسوئال] مشخصه ی افرادی است که هیچگونه گرایش جنسی به  دیگر جنسیت های گوناگون ندارند.

————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era , MOktober 04, 2020

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————- ۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل