ANARCHIST FEDERATION OF URUGUAY’S INTERVIEW WITH TEKOSINA ANARSIST

مصاحبه ی فدراسیون آنارشیستهای اوروگوئه با آنارشیستهای انقلابی در روژاوا

Text Size

Anarchist Federation of Uruguay [FAU] has published on July 31, 2020 this interview with Tekosina Anarsist [TA] in Spanish and English languages

Click on this link

http://federacionanarquistauruguaya.uy/entrevista-a-lucha-anarquista-colectivo-combatiendo-en-rojava-esp-ing/

Here is a translation from English to Persian by Hasse-Nima Golkar in an abbreviated version

 

فراز هائی کوتاه شده از مصاحبه ی فدراسیون آنارشیستهای اوروگوئه با آنارشیستهای انقلابی در شمال سوریه – روژاوا

برگردان از زبان انگلیسی به فارسی: نیما گلُکار

ما از آمریکای لاتین آنچه را که در روژاوا و سوریه اتفاق می افتد با توجه و علاقه ی ویژه دنبال کرده ایم. آیا می توانید شکل گیری گُردان رفقای آزادی مَنش و پیوندهای آنها با مقاومت کورد ها را توضیح دهید؟

از زمان آغاز انقلاب روژاوا، به ویژه پس از مقاومت در کوبانی در سال ۲۰۱۵ میلادی برای مقابله با داعش و دفاع از پروژه ی سیاسی انقلاب روژاوا با ماهیت “ضد دولت”، نیروهای آنارشیست و انترناسیونالیست داوطلبانه اغلب به گونه ای پراکنده و غیر سازماندهی شده از سراسر قاره های جهان وارد این جبهه گردیدند. در ابتدا، بیشترین تعداد از انترنالیونالیستهای داوطلب با هماهنگی نیروهای کورد “یگان های مُدافع خلق” [ ئی . پی . گ ] و “یگان های مدافع زنان” [ ئی . پی . جی] و با سازماندهی جبهه ی متحد “گردان انترناسیونالیستی آزادی” متشکل از چندین سازمان انقلابی تورک و انترناسیونالیست های داوطلب، به مبارزه ی مسلحانه برای خود دفاعی از روژاوا پرداختند و سپس نخستین بریگارد آنارشیستی با نام “پارتیزان های انترناسیونالیست انقلابی مدافع خلق” [آی.آر.پی.گ.اف] تشکیل گردید و در حدود یک سال در مناطق ” الطبقه ” و ” الرقه” به عملیات مسلحانه ی خود ادامه دادند.
گروه مبارزان آنارشیست [تِکوشینا آنارشیست] پس از آزاد سازی شهر ” الرقه” در سال ۲۰۱۷ میلادی تشکیل گردید. امروزه ما یک سازمان خود مدیریتی [آتونوم] هستیم که همدوش نیروهای دموکراتیک سوریه بطور مُنسجم در کنار نیروهای کورد، عرب، آسوری و دیگر نیروهای بین المللی برای یک سوریه ی دمکراتیک با محیط زیست سالم و عاری از هر گونه استبداد مردسالارانه می جنگیم.
ما نه تنها در پی گشت این هستیم که در جنگ علیه داعش شرکت نمائیم بلکه نیز به دنبال آموزش از جنبش رهائی بخش در کوردستان و پُل زدن بر روی دیگر جنبش های آزادی مَنش [آنارشیستی] در سر تا سر جهان می باشیم. ما همچنین بعنوان آنارشیست، برایمان دارای اهمیت است که آستین هایمان را برای مبارزه بر علیه استبداد دینی دولت اسلامی [داعش]، فاشیستهای سرکوبگر دولت های تورکیه و سوریه، نیروهای امپریالیستی گوناگون و گروه های بیشمار بُنیادگرای اسلامی که در سوریه می جنگند بالا بزنیم.
وضعیت جنگ در واقع امر بسیار پیچیده است، و گاهن نقش ما را در اینجا درون دریائی از تضاد ها، درگیری های بین قومی و دینی همراه با جنگهای نیابتی توسط قدرتهای ژئوپولیتیکی منطقه فرو می بَرد. در جائی که تأثیرات قدرتهای امپریالیستی و استعماری، بخشی از خاور میانه را در حمامی از خون و نفت غوطه ور نموده است.
اما مُقاومت کوردها نمونه ی آشکاری از سازماندهی انقلابی بوده و پروژه ی اجتماعی – سیاسی در روژاوا منبع مطمئن و الهام بخش به شمار می آید. پس از گذشت چندین سال فعالیت در اینجا، ما شاهد رویکردهای مثبت و منفی در این انقلاب بوده ایم. اما اینها مانعی برای پایه گذاری تعهداتمان در چهارچوب انترناسیونالیسم و همبستگی انتقادی نبوده است.
اجرای کنفدراسیون دموکراتیک، بر پایه ی جامعه ای بدون دولت مبتنی بر رهایی زنان، حفاظت از محیط زیست و دموکراسی مستقیم، نمونه های خوبی برای ما آنارشیست ها است که به جهانی عاری از سرمایه داری و مردسالاری باورمند هستیم. اینها همان چیزهائی است که ما را به سوی انقلاب روژاوا سوق داده است.
هر چند ساختار کنفدراسیون دموکراتیک بیش از هر کجای دیگر در شمال سوریه – روژاوا قابل مشاهده است، اما نمی توان آن را از دیگر بخشهای کوردستان در تورکیه،عراق و ایران جُدا نمود و هنگام تجریه و تحلیل آن ضروری است که به دیدگاه ایدئولوژیک “عبدالله اوجالان” که در “مانیفست برای یک جامعه ی دموکراتیک” آنرا بیان کرده است توجه خود را معطوف داشت.
بر خلاف سایر پروژه های سیاسی، کنفدراسیون دموکراتیک خود را محدود به توصیف یک جامعه ی فاضله [ اوتوپی ] عاری از استبداد و سرکوب نمی کُند، بلکه زمینه ی گفت و شنود [ دیالوگ ] برای مطرح کردن پُرسش و پاسخ ها در مورد چگونگی تغییر و تحّول در این جامعه و تحّقق این مدینه ی فاضله را بطور کاملن باز، فراهم می سازد. این که چگونه می خواهیم در اینگونه جوامع زندگی کنیم، چگونه می خواهیم با دیگران رابطه برقرار کنیم و روش مبارزاتی ما چگونه خواهد بود، مسائل بسیار مهم در بوجود آوردن یک جامعه ی انقلابی هستند.
با وجود انتقاداتی که ممکن است درباره برخی از تصمیمات در اینجا داشته باشیم، رَوند رو به رُشدی که روژاوا در درازای این هشت سالی که از زمان آغاز انقلاب تا کنون می گذرد برای ما تحسین برانگیز می باشد، زیرا انجام هیچ انقلابی در هیچیک از نقاط جهان یک پروسه ی ساده و آسانی نیست.
خلاصه کردن همه چیز در چند پاراگراف دُشوار است، اما از فرآیند مهمترین گام ها که مایل هستیم یاد آور شویم، رشد و پیشرفت وضعیت و تجربیات زنان و نقش “یگان های مدافع زنان” در این رَوند می باشد. زنان در سوریه همانند دیگر زنان در سراسر جهان از خشونت و ستمی که سیستم های مردسالارانه بر آنان روا می دارند، رنج می بَرند، اما از سال ۲۰۱۴ میلادی زنان به ویژه از جانب ستمگران دینی” دولت اسلامی ” مورد تهدید و آزار قرار گرفتند. بدون هر گونه تردیدی، رفتار”داعش” بعنوان یکی از نمونه های بیرحمانه و خونین از مردسالاری که با اسارت گرفتن هزاران زن و فروش آنان همچون بَردگان جنسی می باشد.
اینک، در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۰ ، جنگ در سوریه همچنان ادامه دارد و ما به تازگی، خود مدیریتی و استقلال کوبانی را به عنوان یادبود هشتمین سالگرد انقلاب که از تاریخ نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۲ آغاز گردیده جشن گرفتیم. “دولت اسلامی” هرچند پس از یک نبرد در “باگوش” در سال ۲۰۱۹ میلادی شکست خورد، اما هنوز هم سلول ها و گروه های عملیاتی آن در اینجا و آنجا وجود دارند و همچنان به حملات خود بر علیه ما ادامه می دهند. بسیاری از اعضای سابق آن نیز به دیگر گروههای اسلامی زیر پُشتیبانی دولت ترکیه پیوسته اند، که از اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی کانتون “عِفرین” را به اشغال خود در آورده اند. اینک کمتر از یک سال است که دولت ترکیه و مُزدوران اسلام گرای آن، تمامی شهرها و روستاهایی را که در امتداد مرز بین شهرهای ” تَل أبیض” و “سَرکانیه” قرار دارند را اشغال کرده اند. مردم جنگ زده بخاطر رهائی از بُمباران های ترکیه پا به فرار گذاشته و در اردوگاه های پناهندگی در مناطق گوناگون اسکان یافته اند. زندگی در وضعیت نظامی نیز آسان نیست.

اردوغان اخیراً با اعلام آغازعملیاتِ جدید نظامی، توسط جنگنده های خود بیش از هشتاد بار منطقه ی ” باشور” واقع در کوردستان عراق را زیر بُمباران قرار داده است. از جمله اهداف نظامی تورکیه، اردوگاه ” مخمور” بیمارستانی درشهر “شنگال” ، مواضع پارتیزان ها و مردم روستا ها در مناطق کوهستانی بین مرز تورکیه و ایران، در محلی که پایگاه های ” حزب کارگران کوردستان [ پ . ک . ک ] قرار دارند می باشند. در اواخر ماه ژوئن ۲۰۲۰ یکی از هواپیماهای بدون سرنشین، روستایی را در خارج از شهر کوبانی که محل تجمع شرکت کنندگان در کُنگره ی ستاره متعلق به ” جنبش زنان کوبانی ” بود را هدف بمبارانهای خود قرار داد که در این هجوم، سرپرست منطقه ی کوبانی و چهار زن دیگر جان خود را از دست دادند. تمامی این حملات در حالی انجام می شود که تورکیه از یک طرف جبهه ی خود را متشکل از ” ائتلاف اسلامی” زیر رهبری شاخه ی القاعده سوریه [ اچ . تی . اس ] در منطقه ی “إدلِب” پشتیبانی می کند و از سوی دیگر در عملیات نظامی در کشور لیبی شرکت دارد. بدین گونه هم سیاست تهاجم بین المللی در دریای مدیترانه و هم سرکوب وحشیانه ی داخل مرزی، مردم کورد را همزمان به پیش می بَرد.
إعمال دیکتاتوری دولت ترکیه در دهه‌ های اخیر بویژه با پاکسازی فرماندهان نظامی پس از باصطلاح کودتای سال ۲۰۱۶ میلادی و سرمایه گذاری های کلان در تهیه ی تجهیزات نظامی همراه بوده است.
اردوغان به تازگی محموله ی دوم “اس ۴۰۰” را از روسیه تحویل گرفته و برای دستیابی به موشکهای “پاتریوت” ایالات متحده آمریکا نیز قرارداد امضاء کرده است. ما شاهد این هستیم که او با مجهز کردن ارتش تا دندان مُسلح، از یکسو کوشش در حفظ موقعیت خود در “پیمان ناتو” و از طرف دیگر با تکیه زدن بر حمایت روسیه، تلاش در سازماندهی مجدد ژئوپولیتیکی شطرنج خاورمیانه را از راه احیاء امپراتوری عُثمانی در سَر می پروَراند و برای به تحقق رساندن چنین رؤیای گسترش طلبانه، همچون داستان فاشیسم، همواره نیازمند بهانه ای به نام دشمن داخلی می باشد.
وضعیت اقتصادی روژاوا نیز بسیار پیچیده و مشکلات بزرگی را در پیش روی خود دارد. واحد پول پوند سوریه در ماه های اخیر به پایین ترین سطح تاریخی در بازار داخلی کشور، ارزش خود را از دست داده و به بیش از سیصد در صد سقوط کرده است. علاوه بر این می بایست تحریم های جدید و جنگ اقتصادی علیه دولت بشار الاسد در سوریه که توسط هیئت حاکمه ی دونالد ترامپ وضع شده است را بحساب آوریم. زیرا این امر، تأثیر عمیقی بر سَرتا سر بازار سوریه گذاشته است. ترامپ قول داده بود که سیستم خود مدیریتی در شمال و شرق سوریه از این گونه مجازات ها معاف باشند، اما تاکنون این تعهدات تحقق مادی نیافته و روژاوا بار سنگین این تحریم ها را از آغاز انقلاب تا کنون همچنان بدوش می کشد.
بنابراین، پیش بینی اینکه چه اتفاقی در مورد اوضاع بسیار ناپایدار در اینجا خواهد افتاد دشوار است، زیرا آنقدر متّغیرها و بسیاری از منافع، در معرض خطر می باشند که همه چیز به سرعت از یک روز به روز دیگر تغییر پیدا می کُند. بدون تردید بزرگترین تهدید در حال حاضر، احتمالن هجوم دولت تورکیه به کوبانی، این قلب طپنده ی مقاومت برعلیه داعش می باشد که توجه بین المللی را بخود جلب کرده است. قدرت نمادین این شهر بسیار حائز اهمیت می باشد و به همین دلیل است که دولت تورکیه قصد اشغال آن را دارد. اردوغان بخوبی می داند که با در دست داشتن شهری که توانسته است پیشرفت داعش را در هم بشکند، حفظ باور مندی به انقلاب بسیار دشوار خواهد بود.
البته این امکان وجود دارد که در گام نخست به منطقه ی”عین عیسی” و “مَنبیج” حمله شود، چرا که آنها در نزدیکی شهرها قرار دارند و این هجوم برای پشتیبانی تدارکاتی از بابت محاصره ی دوباره ی کوبانی ضرورت خواهد داشت. امّا اردوغان برای آغاز چنین حمله ای به چراغ سبز بین المللی نیازمند است. جنگ نفوذ ی مابین روسیه و ایالات متحده آمریکا در منطقه ی خاورمیانه نیز می تواند نقش مهمی ایفا نموده و بستگی به تغییر توازن قوا و اهداف امپریالیستی هر دو کشور و بَسته به تغییر توازن قدرت و اهداف عینی هر دو قدرت امپریالیستی و احساس تأثیرات آن، نه تنها در سوریه بلکه در سراسر خاورمیانه و جهان دارد.
سناریوی احتمالی دیگر در آینده ی نزدیک می تواند حمله ی گسترده از سوی دولت تورکیه به منطقه ی “قندیل” در کوردستان عراق باشد زیرا که پایگاه های ” پ.ک.ک ” در آنجا واقع شده است. سالهاست که اردوغان این منطقه ی کوهستانی را که قلب جنبش شورشیان در کوردستان شمرده می شود، زیر محاصره ی خود دارد و امیدوار است که با پشتیبانی “ناتو” و برخورداری از شبکه های رسانه ای و تکنیکی آن، انجام چنین عملیاتی را ممکن سازد. اما از آنجا ئی که “قندیل” در مرز بین عراق و ایران قرار دارد، برای محاصره ی آن نیازمند همکاری هر دو دولت عراق و ایران می باشد.
البته این یک عملیات بسیار پُرهزینه ای خواهد بود که با توجه به وضعیت اقتصادی ناپایدار کشور تورکیه و همچنین شرکت در چندین جبهه ی عملیاتی، هنوز مشخص نیست که آیا اردوغان قادر به راه اندازی یک چنین کارزار بزرگی خواهد بود یا نَه. روشن است که چنین حمله ای به مناطق کوردستان، بسیار تحریک آمیز بوده و انقلابییون روژاوا در برابر چنین تجاوزی مُنفعل نخواهند ماند. این تاریخ مختصر[روژاوا]، همواره در معرض تهدید جنگ و درگیری هایی بوده که در پیرامون آن قرار گرفته است، زیرا برنامه ها و دستور کار قدرتهای دخیل در جنگ سوریه را به چالش های موجود می کشاند.
گذشته از اتحادهای تاکتیکی، روشن است که هیچ دولتی تمایلی به اجازه دادن برای پیشرفت و گسترش این پروژه ی انقلابی از خود نشان نخواهد داد. اکنون که خلافت داعش شکست خورده است، سایر نیروها و قدرتها همچنان آزار و اذیت رساندن به روژاوا را توسط دولت تورکیه و نیروهای نیابتی آن ادامه خواهند داد. روژاوا به لُطف تعهد و تلاش دستجمعی هزاران پارتیزان تا کنون پابرجا مانده و ما می بایستی همواره در نظر داشته باشیم که هیچ چیزی را که ما در اینجا تجربه کرده ایم، بدون فداکاری آنان امکان پذیر نبوده است. تمامی حملاتی را که بر ما تحمیل شده به ما آسیب های دردناکی رسانده است ولی چاره ای جز حرکت به پیش نداریم و ویرانه هایی را که جنگ از خود برای ما برجای گذاشته، مجبوریم که آنرا بازسازی نمائیم.
تجاربی را که به بعنوان پارتیزان در اینجا آموخته ایم ما را مجبور می کند که به نیازهای بُنیادی برای دفاع از خود آگاه شویم و قدردان هر چه بیشتر زندگی و لحظه های خوشبختی بابت آنچه که پیشتر هم تجربه کرده بودیم باشیم. تا کنون روژاوا اُلگوئی الهام بخش برای جنبش های انقلابی در سراسر جهان و نشان دادن فضائی برای بحث و اقدامات سیاسی و ممکن بودن برپائی جهانی دیگر، گشته است. روژاوا یک جامعه ی آنارشیستی نیست، بلکه جامعه ای است که آنارشیست ها می توانند در آن زندگی نمایند.

 

ENTREVISTA A LUCHA ANARQUISTA – COLECTIVO COMBATIENDO EN ROJAVA (esp/ing)

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل