گزارشی از نیما گُلکار

گرِتا تونبَری: رهبران؛ سیاستمداران و اربابان رسانه ها به ما جوانان پُشت کرده و نارو زده اند ما آمده ایم که کثافتکاری های پدران و مادرانمان را پاکسازی کنیم

گزارشی از نیما گُلکار- گرِتا تونبَری می گوید: رهبران؛ سیاستمداران و اربابان رسانه ها به ما جوانان پُشت کرده و نارو زده اند ما آمده ایم که کثافتکاری های پدران و مادرانمان را پاکسازی کنیم

روز جمعه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۸ در ارتباط با کارزار جهانی دانش آموزان، برعلیه آلودگی های زیست محیطی؛ بیش از یکهزار و هفتصد تظاهرات اعتراضی در یکصد و سی کشور در سراسر قارّه های جهان برگزار گردید. در مرکز شهر استکهلم پایتخت کشور سوئد نیز نزدیک به هفت هزار دانش آموز به همراه بزرگسالان؛ پس از یک راه پیمائی، گرد هم آمدند تا به سخنان “گِرِتا تونبَری” دختر شانزده ساله سوئدی که پیشگام این جنبش بزرگ است، گوش کنند. این چهلمین هفته است که او هر جمعه از رفتن به مدرسه خودداری کرده و به جای آن در برابر پارلمان سوئد، با پلاکاردی در دست ” تحصّن در اعتراض به شرائط آب و هوا ” حاضر می شود.

او با فریاد و کف زدن ها ی تشویق آمیزِ شرکت کنندگان “گرتا! گرتا! گرتا!” سخنان کوتاه خود را این چنین آغاز نمود : با درود؛ در حال حاضر صدها هزار تَن از جوانان در سراسر جهان دست به اعتصاب زده اند. در آخرهمین هفته انتخابات پارلمان اروپا برگزار می شود. ما حدود پانصد و هشت میلیون انسان هستیم که در اتحادیه ی اروپا زندگی می کنیم و حدود بیست درصد [یک پنجم] ازمنابع و امکانات کره ی زمین را مورد بهره برداری خود قرارمی دهیم. ما در برابر یک هِنگامه ی حیاتی قرار گرفته ایم که زمان، از برابر ما به تُندی گذر می نماید. اگرتا ده سال و دویست و بیست و یک روز و ده ساعتِ پیش رو؛ مصرف گاز اکسید کربن به نصف نرسد؛ به احتمال بسیار قوی، کُره ی زمین آغاز به واکنش هائی خواهد کرد که دیگر؛ کنترل کردن آن از دستِ انسان خارج خواهد بود.

در این محاسبات، نکات مندرج در پیمان نامه ی پاریس [ کاهش گرمایش زمین به یک و نیم درجه] و همچنین تولید گرمایش پنهانی که توسط آلودگی های هوا به وجود می آید نیز در نظر گرفته شده است. آغاز این دگرگونی ها از همین لحظه به بعد شروع می شود که می بایست با در نظر گرفتن موارد ثبت شده دردستورالعمل های مقامات زیست محیطی؛ تغییرات غیر قابل مقایسه در تمام سطوح جامعه تلقی گردد. اگر اتحادیه ی اروپا به گونه ای جدّی بخواهد در مبارزه علیه بحران آب و هوا تصمیم گیری بکند، این باعث تاثیرات تعیین کننده ای در تغییربهبود شرائط در سطح جهان بوجود خواهد آورد. بر همین پایه انتخابات پارلمانی اروپا فقط می بایست در این مورد برگزار شود. ولی اصلن این گونه نیست! تما می این بگو مگوهای سیاستمداران در بین خودشان – در یک دور نمای بزرگتر – دارای هیچ گونه محتوائ مثبتی نمی باشد.

رهبران همچون سیاستمداران و اربابان رسانه ها تا آن درجه به ما جوانان پُشت کرده و نارو زده اند که ما بایستی در نهایت، ساعات حضور در مدارس و آموزش خود را قربانی کرده و همه چیز را خودمان انجام دهیم زیرا که بیشتر بُزرگسالان، شهامت بیانِ حقیقت را از دست داده اند. آنها به خاطر عدم شرکت ما در کلاس های درس خُرده می گیرند، ولی در پاسخ به آن ها می گوئیم که پَس شما خود تان بجای ما دانش آموزان اعتصاب کنید! اعتصاب برای کار! به خیابان ها بروید و فریاد بزنید و کاری انجام دهید! ما بیش از هر زمان دیگر به پشتیبانی شما بزرگسالان نیاز داریم. ما این تلاش ها را انجام نمی دهیم تا مورد ستایش شما قرار بگیریم و بگوئید که که ما چقدر جوانان خوبی هستیم! ما این کار را نمی کنیم تا باعث شود بزرگسالان با ما عکس سِلفی بگیرند! بلکه این بدین خاطر است تا بینند که ما واقعن مشغول به چه کاری هستیم.

ما برای این که به مدرسه نرویم، اعتصاب نمی کنیم! به هر رو؛ بقای تمدّن ما مفهومی بیش از این برای آنها ندارد، و این حرف ها ممکن است برایشا ن ناخوشایند و ناراحت کننده باشد؛ ولی واقعیت این است که همچنان ادامه دادن به انتشارآلودگی هوا روبه افزایش بوده و این رَوند شامل کشورما سوئد نیز می باشد. ما در حال ساختن فرودگاه های جدید و ترمیم فرودگاه های قدیمی هستیم. ما به کارخانه های صنعتی، برای انتشارآلودگی بیشترهوا؛ چراغ سبز روشن می کنیم. همچنین در حال ساختن یک پالایشگاه نفت جدید هستیم که در آینده یکی از بزرگترین منابع انتشار دی اُکسید کربن در کشور سوئد خواهد بود. در اینجا به طور کلی به ما این گونه وانمود می شود که گویا هیچ گونه نشانه ای از بُحران یافت نمی شود!!

ما در اینجا گِرد هم آمده ایم تا از بزرگسالان بخواهیم که به گزارشات پژوهشگران گوش فرا داده و شهامت پذیرش مسئولیت را به عُهده بگیرند و در قبال آن واکُنش نشان دهند. ما در اینجا برای گفتمان جمع نشده ایم زیرا که دیگر وقت این کارها گذشته است. آنچه که ما می گوئیم این است که از نظرات پژوهشگران پُشتیبانی کنید. ما اینک در یک نقطه ی عطف تاریخی قرار گرفته ایم. دلیل حضور امروز ما در اینجا؛ گُزینش یک صف بندی است و ما ایستادن در جانب دُرست تاریخ را انتخاب کرده ایم. ما در اینجا حضور به هم رسانده ایم که کثافت کاری های پدران و مادرانمان را پاکسازی کنیم و تا هنگامی که به نتیجه ی قطعی نرسیده و این کار را به سر انجام نرسانیم؛ دست از مبارزه بَر نخواهیم داشت. با سپاس

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttp://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_CO

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است