منبع / http://organisemagazine.org.uk

اتحادیه ی آنارشیست های افغانستان و ایران – جبهه ی متحد

اتحادیه ی آنارشیست های افغانستان و ایران – جبهه ی متحدخوشایندترین اخبار به گوش انترناسیونالیست ها، جوش و خروش انقلاب و آنارشیسم در سرتاسر کره ی خاکی است. طی چند سال اخیر ما شاهد ظهور و تشدید فعالیت های چندین گروه بوده ایم، از اتحادیه ی سازماندهی کارگران پوشاک بنگلادش گرفته تا راهپیمایی های روز کارگر که از سوی اندونزیایی های انقلابی برگزار شد. اخیرا هم شاهد گرد هم آمدن شماری از رفقا برای تشکیل “اتحادیه ی آنارشیست های افغانستان و ایران” بودیم که در کنار سایر گروه ها و افراد، خواستار پیوستن تمامی گروه های سوسیالیست، کمونیست، آنارشیست به یک “جبهه ی متحد برای آزادی، عدالت و برابری” در برابر رژیم فاشیست و اسلامگرای ایران هستند؛

بیانیه ی تشکیل جبهه ی متحد برای آزادی، عدالت و برابری

دعوت به هماهنگی و همکاری به منظور براندازی حکومت اسلامی ایران. با توجه به این حقیقت که:

  • رژیم فاشیست و اسلامگرای ایران به درستی جنبش های پیشرو/آزادیخواه و چپ گرا را به عنوان یکی از فعال ترین دشمنان خود به حساب می آورد و رفقای ما را اعدام، زندانی و شکنجه کرده و میکند.
  • از سوی دیگر، رهبران راست گرا از تمامی جناح ها، با بهره گیری از تبلیغات نژادپرستانه و با چشمداشت به استمرار چرخه ی استبداد،از طریق رسانه های جمعیِ خود مشغول سرکوب هرگونه ندای آزادی، برابری و عدالت می باشند.
  • این درد مشترک هرگز بدون سازماندهی، ائتلاف، اشتراک مساعی و هماهنگی درمان نمیشود. باید از تجربه ی جنگ داخلی اسپانیا درس بگیریم که طی آن گروه های چپ و جمهوریخواهان در راستای یک برنامه ی عملیاتی با یکدیگر متحد شدند. باید از آن تجربه بیاموزیم و متناسب با شرایط ویژه ی ایران و نیروهای سیاسی آن، مبارزه ای برای آزادی، عدالت و برابری سازمان دهیم. یک مثال قابل ذکر دیگر، خودگردانیِ دموکراتیک و مردمی روژاواست که توانسته نیروهای سیاسی مختلفی را از سرتاسر جهان به منظور نبرد با رژیم های مستبد در منطقه سازمان دهد. بنابراین این امکان وجود دارد که شبکه ای از پیشگامانِ گروه های سیاسی متنوع با گرایش به آزادی، عدالت و برابری تشکیل داد. این شبکه میتواند در بر گیرنده ی جنبش های زنان، کشاورزان، کارگران، دانشجویان و سایر گروههای پیشروی رادیکال بوده و تحت لوای جبهه ی متحد برای آزادی، عدالت و برابری، معطوف به براندازی رژیم اسلامی ایران باشد.

ما، به عنوان مجموعه ای از افراد و گروه های سیاسی، بدین وسیله و با انتشار این بیانیه گام نخست را در مسیر برپایی این “جبهه ی متحد” بر میداریم و از شما نیز دعوت میکنیم تا در این نبرد علیه “جمهوری اسلامی ایران” به ما بپیوندید.

زنده باد آزادی، عدالت، برابری، همبستگی

این جوش و خروش انقلابی از هیچ پدید نیامده است. در سال ۲۰۰۹ جنبشی به نام “شبکه ی آنارشیستی” وجود داشت که تا پیش ازآنکه “به سبب خیانت یکی از اعضا”از هم بپاشد، محبوبیتش در میان کارگران و دانشجویان رو به فزونی بود. البته سازماندهان جنبش با تأسیس “عصر آنارشیسم”واکنش نشان دادند، جنبشی که تمرکز خود را بر نبرد برای آزادی طبقه کارگر با کمک اعضای ایرانی و افغانستانی خود گذاشته است.

این شبکه ی جدید که از آن زمان تاکنون فعال بوده است، کار خود را با برگزاری جلسات کوچک و مخفیانه و به اشتراک گذاری عقاید به شکل مخفی آغاز نمود و از همان اندک قدرتی که داشت بهره گرفت تا اطلاعات و اخبار را با رفقای همفکر در میان بگذارد. حضور آنان در صحنه ی آنارشیستی ایران و جهان، به آهستگی علنی تر شده است. این آهسته گام برداشتن کار نادرستی نیست، چراکه ایران برای آنارشیست ها جای بسیار خطرناکی است. در سال ۲۰۱۳، سهیل اعرابی که یک آنارکوسندیکالیست است دستگیر و به زندان تهران فرستاده شد، جایی که بنا بر گزارش ها از آن زمان تاکنون در حبس انفرادی به سر می برد و بطور منظم تحت شکنجه ی سربازانی است که به عنوان زندانبان گمارده شده اند و او و دیگر زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار میدهند و از ارائه ی مراقبت های دارویی به آنان سر باز میزنند.

همچنین مورد آبتین پارسا را داریم که در سال ۲۰۱۴ در سن ۱۶ سالگی دستگیر شد و به “زندان مخفی سپاه پاسداران شهر زرقان” فرستاده شدو هجده ماه را در آنجا گذراند. او طی این مدت توسط مردی به نام سید جعفری شکنجه شد و در وضعیتی ناگوار در سلولی محبوس بود که دیوارهایش اغلب با صداهای مخوف تجاوز مقامات سپاه پاسداران به زندانیان به لرزه در می آمد. او خوشبختانه به شرط پایان دادن به فعالیت های سیاسی آزاد شد و در سال ۲۰۱۶ از ایران به یونان گریخت.

وقتی در انگلستان می بینیم که فعالان چگونه شادمانانه صف میکشند تا چند ساعتی را – پیش از آنکه “به خوابی درستکارانه” فرو روند – در زندان سپری کنند، اغلب ساده است که مبارزات رفقایمان که در سرزمینهای دوردست از استبدادی که از نقابی لیبرال بی نیاز است در عذاب اند را وقعی ننهیم. شکل دهی به یک اتحادیه ی آنارشیستی، خطری بی مانند بر سر راه رفقایمان قرار میدهد و با این وجود آنها هنوز در حال به اشتراک گذاری محتواهای شورشگرانه و نبرد علیه حکومت و مقامات مذهبی متعصبی اند که در پی سرکوب آزادی هستند.

“جبهه ی متحد” فراخوانی است برای عمل از سوی افرادی از درون جناح چپ و نیز “اتحادیه ی آنارشیستی افغانستان و ایران” که خود در سال ۲۰۱۸ و از به هم پیوستن سه گروه انقلابی زیر تشکیل شد:

  1. جمعیت عصر آنارشیسم (اجتماعی از آنارشیست ها از ایران و افغانستان که درون و بیرون از کشورهایشان فعالیت دارند)
  2. گروه آنارشیستی “عالیه” (مستقر در افغانستان)
  3. جبهه ی آنارشیستی رادیکال انقلابی (مستقر در ایران)

آنها در حال توسعه و شکل دادن ارتباط با آنارشیست های سرتاسر جهان هستند. اگر ایرانی، افغانستانی، یا اهل هر یک از اجتماعات متعددی هستید که در این منطقه مأوا دارند، با ما در تماس باشید. رفقا و متحدان از سراسر جهان، برخیزید و همبستگی خود را به نمایش بگذارید تا با کمک یکدیگر به سوی یک انقلاب حقیقتا جهانیِ طبقه کارگر گام برداریم.

پاینوشت : منبع

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttp://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_CO

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است