#مقاومت_زندگیست + نقاشی

Text Size

 

زن غرق در اندوه بر روی کاناپه ای چمباتمه زده افتاده بود که ناگهان او را تمام قد ایستاده در کنارش دید و با دیدن چنین چهره ای زشت و کریه ، سرمایی شلاق وار بر جانش نشست . او را شناخته بود و چنان چندشش شد که حس استفراغ و بالا اوردن بهش دست داد و بسرعت فهمید که در تله افتاده است و هر طور شده مَی بایست مقاومت کند و خود را نجات دهد
زن از انجایی که مَی دانست نسبت به او تقریبا هیچ قدرتی ندارد تنها چیزی که به ذهنش خطور کرد این بود که با او وارد دیالوگ شود تا بتواند این متجاوز را از تصمیمش منصرف کند .از این رو بود که گفتگو را چنین اغاز کرد :
با شما هستم اقا ، می توانم بپرسم شما کی هستید و چرا در ِخانه ام را نزده و بی اجازه وارد اتاقم شده اید ؟
،من مطمین هستم که اشتباهی امده اید

⁃ ناشناس با بی حوصلگی خود را معرفی کرد من مستر “میم هستم : درست است شما مرا تا به حال ندیده اید اما من مدت هاست که دوروبر تان پرسه مَی زنم و امروز بالاخره تصمیم را گرفته ام که شما را تصاحب کنم و برای اسانی کار ، اگر مقاومت نکنید به نفع خودتان است و قول مَی دهم این کار بسرعت انجام شود
⁃ با اینکه تمام وجود زن از تشویش و ترس و دلهره وحشت پر شده بود بر خود مسلط شد و با صدای محکم و امرانه ای به او گفت : نه اقای “میم ” بفرمایید از این خانه بیرون بروید من به شما علاقمند نیستم و هیچ امادگی هم به این هماغوشی ندارم مطمین باشید به شما تن نخواهم داد

مستر مَیم با لحنی بی اعتنا ادامه داد من دلیل این دیالوگ بی معنایی که با من اغاز کرده اید را نمَی فهمم ! بهتر است که این حرف های مفت را دور بینداز ید من امادگی ندارم دیگر چیست ؟ انهم با این سن و سالی که از شما گذشته است .
⁃ زن از انجاییکه دیالوگ با او را دیگر بی فایده مَی دید سعی کرد با روش تحقیر او را ضعیف کرده و از خود براند و او را از این تجاوز پشیمان کند از اینرو بود که صدایی صاف کرد و گفت : اقای میم ایا می دانید که شما هیبت بسیار مشمیز کننده و ترسناکی دارید و این هماغوشی با شما به منزله تجاوز به جسم و روح و جان من است ..
مستر “میم” بجای انکه تأثیری بپذیرد و ضعیف شود خنده چندش اوری را سر داد و با قدرت هر چه تمامتر گفت : بس کنید خواهش می کنم بس کنید و این دیالوگ بی سرانجام را پایان دهید و مرا اینقدر معطل نکنید و قبل از انکه زن پاسخی دهد با یک جست تماما خود را بروی زن انداخت و بر روی سینه زن نشست و ادامه داد : لازم نیست اینقدر از من بترسید شما که تا به حال من را تجربه نکرده اید چه مَی دانید بهترین برای شما نخواهم بود ؟با این اندوهی که مدت هاست تمامی وجودتان را پر کرده مشخص است که چندان لذتی هم در زندگی تان تا به حال نبرده اید
بهتر است که این بحث را دیگر ادامه ندهیم فقط چشمان تان را محکم ببندید تا من کارم را سریعتر تمام کنم
⁃ زن راه دیالوگ و هم سرکوب تحقیر به او را بی نتیجه دید و اخرین تلاش را بر این گذاشت که تمامی نیرو ، قوای خود را جمع کند و از تمام وجود فریاد بر اورد
نه من مقاومت مَی کنم و هنوز هم “امید “دارم و تسلیم نخواهم شد
⁃ ⁃ با شنیدن نام پر قدرت “امید” ،
⁃ هیولای سنگین مرگ که مثل بختک روی زن افتاده بود بر خود لرزید
و زن را رها کرد
⁃ مستر میم یا همان ” مرگ ”
با داشتن “امید ” در زندگی زن ، شکست خورده از انجا شتابان مَی گریخت

 

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل