با #سهیل_عربی همراه و همصدا شویم

Text Size

آن هنگام که “زندانیان سیاسی و عقیدتی” همگی سکوت خود را بشکنند و با سهیل عربی در “افشاگری علیه حکومت اسلامی ایران” همصدا و همراه شوند، این کمپین همبستگی می‌تواند یکی از بزرگترین ضربات را بر پیکر فرسوده حکومت اسلامی فرود آورد.

همانگونه که در این چند ماه اخیر شاهد آن هستیم سهیل عربی، آنارشیست شجاع، بی محابا و پیوسته افشاگری مَی کند،با پیام هایی از درون زندان که همانا “مقاومت زندگی است “.

سهیل عربی حتی درحین اعتصاب غذا در زندان، باز هم این خطر را به جان خریده و پیوسته از وضعیت بد خود و همچنین سایر زندانیان سیاسی و با هر گرایشی دفاع کرده است .

البته همین پافشاری کردن ها و مقاومت و ایستادگی بر سر ارزش های انسانی و آزاده خواهی در دوران حبس در زندان، از سهیل عربی این زندانی سیاسی، شناخت بیشتری از او و تفکرش به جامعه ی بیرون می‌دهد.

او یک بار اعتصاب غذای خود را در همبستگی با اعتصاب غذای رضا شهابی فعال کارگری آغاز می‌کند و بار دیگر در همبستگی با آتنا دائمی فعال مدنی و پایان اعتصاب غذا خود را با رسیدکی به خواسته های گلرخ ایرایی زندانی که تنها به جرم نوشتن و آزاد اندیشی در زندان بسر می‌برد گره مَی زند .
پس از سالها نام “باتیرشاه محمداف” زندانی سیاسی أهل ترکمنستان را که بیش از ۸ سال و ۸ ماه در زندان ایران بدون هیچ مدرکی در بند است، را از زبان سهیل عربی می‌شنویم و این باتیر شاه محمد اف است که از زندان اوین در حمایت از خواستها و مطالبات سهیل عربی دست به اعتصاب غذا می زند .
عملکرد سهیل عربی نشان می‌دهد که تفکر یک آنارشیست آزادیخواه چگونه می‌تواند، حتی با وجود اختلاف نظر در نگرش و تفکر سیاسی، همیشه در کنار عدالت و در مقابل اقتدار بایستد و از ستم دیده گان دفاع کند.
گرچه سهیل با پیام هایش و افشاگری هایش هزینه حبس خودش را برای حاکمیت افزایش داده است اما با این وجود بدون واهمه ای نام قاضیان جنایتکار و زندانبانان را افشا مَی کند.
در خیزش فرودستان دی ماه از درون زندان پیام همبستگی خطاب به شورشیان می فرستد و با خواست های محرومان همراه می شود.
از قتل سینا قنبری مَی گوید.
از کتک زدن و شکنجه شدن خود و دیگر زندانیان حرف مَی زند.
از سفره خالی زندانیان خبر مَی دهد .
همچنین در یکی از پیام های صوتی خود از زندانیان دهه شصت و اعدام آنان حرف مَی زند.

سهیل عربی هیچ عمل و برخورد صاحبان قدرت را تا به امروز بی پاسخ نگذاشته است زیرا در ضمیر یک آنارشیست تعرض به قدرت نهادینه شده است و از اینروست که نظر و عقیده اش را اینکونه بی بأکانه فریاد مَی زند و مَی گوید من یک آنارشیست هستم و هرگز زیر بار ظلم نخواهم رفت.

در پی افشاگری های سلسله وار در این دوره اخیر با ضرب و شتم از زندانی به زندان دیگر تبعید مَی شود و بقول خودش این تنبیهات او را نه تنها خاموش نمَی کند بلکه رادیکال تر مَی کند و موجب افشاگری و فریاد بیشتر او مَی شود . در شکوه نامه ای مَی نویسد هشتاد ملیون انسان خارج از زندان چگونه نمَی توانند چند هزار زندانی در بند را آزاد کنند ؟

این فریاد زندانی در اعتصاب غذا و در بند را که اعضای بدنش را پس از مرک هم مَی خواهد به دیگران هدیه کند را جدی بگیریم و با حمایت از او و دیگر زندانیان سیاسی صدای آنها باشیم .

حکومت اسلامی ایران بداند هر اتفاقی که برای رفیق سهیل عربی پیش بیاید بی شماران آنارشیست دیگر سر بر خواهند آورد و راه و روش سهیل را ادامه خواهند داد.

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل