دهه هشتادی ها نسلی شجاع ، باهوش ، تابو شکن و بی پروا

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

https://www.youtube.com/watch?v=jU5TaeSzXgs

هر نسلی مختصات خودش را دارد و هر دهه ای حتی نسبت به دهه ای دیگر تفاوت های بسیاری دارد. این تفاوت ها خود را در بین زنان و مردان هر نسلی هم متفاوت نشان مَی دهد. بخصوص در جامعه ای که پر از تبعیض و نابرابری جنسیتی می باشد.

بدین خاطر که هر نسلی از نسلی دیگر و حتی هر دهه ای از دهه ای دیگر باهوش تر می شوند، زیرا ناتوانی ها و شکست های نسل پیش از خود را دیده و از تجربیات نسل پیش از خود می آموزند که اشتباهات زندگی را تکرار نکنند و نگاهی دیگر به زندگی داشته باشند.

مشخصه‌های اصلی این تغییر و تحول در نسل ها را از دوران کودکی و مدرسه می توان دید. بطور مثال دهه نودی ها نسلی هوشمندتر مَی باشند زیرا نسل تکنولوژی پیشرفته و ماشین بی راننده و پهپاد هستند و دهه بعدی نسل ربات پیشرفته، کارگر ربات ، ماشین پرنده پیشرفته و هوش مصنوعی باز هم پیشرفته تر از امروز خواهد بود چون پیشرفت تکنولوژی همه زندگی را متحول خواهد کرد و ما را وارد عصری جدید کرده و روابط اجتماعی را نیز متحول و دگرگون خواهد ساخت .

برای نوجوانان دهه هشتادی، آزادی فردی و تصمیم گیری فردی بسیار اهمیت دارد چراکه فرد و آزادی اش توسط حاکمان و جامعه بی اهمیت انگاشته شده و فرد و مخصوصاً کودکان و نوجوانان به شدت زیر فشار مدیا و دروس دولتی هستند برای سر خم کردن در برابر سیستم موجود و تبدیل به برده شدن، و صد البته که دختران شدیدتر زیر این فشارهای سیاسی و اجتماعی هستند چرا که اسلام و سایر ادیان ترس بسیار بیشتری از زنان دارند ( چرا که زنان با تربیت نسل بعد در واقع جامعه را پرورش و سمت و سو می‌دهند).

ازین رو نوجوانان و بویژه دختران با توجه به ذات سرکش و رام نشده و آزادی‌خواه نوجوانی و جوانی، جسورتر و پیگیرتر در مطالبات فردی سرکوب شده خود هستند و از تبعیض و دیده نشدن و ناتوان انگاشته شدن، خسته و کلافه اند و آن را در عمل فردی خود و شنا کردن خلاف جریان نشان داده و خواهند داد. همه چیز را به سخره خواهند گرفت تا صدای عدالت خواهی شان شنیده شود، چه مرگ، چه زندگی و چه مذهب، چه عرف.

اما این فریاد عدالت خواهی در جامعه بی آرمان و بدون آلترناتیو و زندگی بی معنا و تهی شده، می‌خواهد با خود زنی، خون بازی، خودکشی و بازی مرگ در ریل قطار جسارت خود را نشان داده و خود را ثابت کند. ولی نباید اشتباه کرد، این نسل عاشق زندگی و رقص و پایکوبی و سکس و خنده است و در راه مرگ نیز باز دیگران را دوست می‌دارد و به مرگ نیز لبخند می زند، از فرهنگ عزاداری و وصیتنامه و هر گونه اعتقادی بیزار و خسته است و بهشت و جهنم و دوزخ ادیان را به سخره می‌گیرد. به خاطر زندگی فنا شده فردی‌اش به مرگ پناه می برد تا شجاعت و سر خم نکردن خود را اثبات کند و صدا و مطالباتش را مثل پتک بر سر سلطه‌گران بکوبد.

این نسل با میتینگ های چند هزار نفره اثبات کرده است که از توانایی بالایی برخوردار است و زیر پوست شهر ، زندگی دیگری در جریان است که حتی سلطه‌گران نیز از آن بی خبرند، چراکه این نسل درونگرا است، سبک زندگی و بازی‌های خود را دارد، اتکایش به خود و هم نسلی‌هایش است و شهامت متفاوت دیدن و زیستن را دارد.

حاکمان خوش خیال تلاش کرده اند که به زعم خود میتینگ های آنان را مدیریت و کانالیزه کنند و آن را به اشکال هدایت شده و مدیریت شده تحت کنترل خود در آورند، غافل از آنکه میتینگ تنها یک کنش، یک تاکتیک و یک ابتکار بود که سد زدن بر جلوی آن و تغییر محتوایی آن، تنها مسیر جریان اعتراضی آنها را عوض کرده و به جای کار در ابعاد بزرگتر رو به کارهای کوچکتر خواهند آورد و سبک بازی خود را با حاکمان تغییر خواهند داد‌. بدا به حال این دژخیمان سلطه‌گر اگر که این نسل آرمان گم شده خود را بیابد و با جسارت و بی باکی اینان تلفیق شود. آرمانگرایی اینان در جهت تغییر سیاسی، هر سیستم و حکومتی را به زیر خواهد کشید، چرا که این نسل شعار نمی دهد و فقط دست به قلم نمی برد، بلکه تحلیلش را در مغزش انجام می دهد و عمل می کند و از هیچ چیز ابایی ندارد حتی از مرگ.

خودکشی این ۲ دختر نوجوان اصفهانی یک حرکت و اتفاق فردی نبوده است، دلایل جامعه شناختی دارد و نیاز به آشنایی با این نسل دارد. نباید آن را صرفا در حوزه فردی تحلیل کرد هر چند که ظاهر آن تصمیمی فردی است.

مشخصه های سیاسی و اجتماعی این نسل در منش و کنش ناآگاهانه به نوعی آنارشیستی است و نزدیکترین غرابت سیاسی را با آنارشیسم دارد چراکه این نسل فردگرا و عملگرا، شجاع و بی باک، شورشی و یاغی و متکی به خود است و اساسا به دنبال تابوشکنی و آزمودن همه چیز است. می خواهد خود آزمایش کند نه اینکه متکی به تجربه نسل های قبلی باشد، چراکه نسل های قبلی را نسل های شکست خورده و ناتوان می داند.

این نسل همچنان دارد راه خودش را می رود و مخاطبش هم فقط همان دهه هشتادی ها هستند یعنی فقط با هم نسل خود وارد گفتگو و تبادل نظر می شود و حتی با دهه هفتادی ها هم ارتباط ندارد.

حرکات و تصمیمات این نسل غیر قابل پیش بینی است. پتانسیل شان بسیار بالا است و در عین حال این پتانسیل مخصوصا در میان دختران تخلیه نمَی شود و این نسل با امتحان همه چیز به دنبال راهی دگر می گردد و مصمم است .این نسل حرف و عملش یکی است و باید جدی گرفته شود، در غیر اینصورت هراسی از شورش بزرگ به خود راه نخواهد داد

 

——–——————————————————

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم 

The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۳- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۴- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۵- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

۷- آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

۸- آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

۹- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۱۰- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۱۱- سایت عصر آنارشیسم
———————————–
۱۲ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۱۳ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۱۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۱۵ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۱۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۱۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۸ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۲۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۲۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۲۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۲۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

———————————

۲۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

———————————

۲۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

——————————————–

۲۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

——————————-

۲۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

—————————————–

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۰ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۲ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۳ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۳۴ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۸- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۹- تلگرام قیام مردمی