هیچوقت برای پیوستن به کمپین اعتراضی دیر نیست! #Metoo

#Metoo

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

هیچوقت برای پیوستن به کمپین اعتراضی دیر نیست !
هر دقیقه و ثانیه ای که مَی گذرد یکی از ما زنان جرات پیدا مَی کند که همراه با جنبش اعتراضی Metoo
شود .
مهم این نیست که ” MeToo
با کدام زن و از کجا و چه زمان و از چه طیفی شروع شده است حقیقت “MeToo
این است که یک معضل جوامع انسانی را در جهان به نمایش مَی گذارد و فرا طبقاتی است .
اذیت و ازار و تجاوز جنسی به زنان ، زن بورژوا و إشرافی ، زن کارگر ، زن غربی و زن شرقی ، زن روستایی و زن شهری ، زن اگاه و نااگاه ، زن جوان و زن پیر نمَی شناسد .

هشتگ ” MeToo
زنان را جدا از تعلقات طبقاتی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی به همبستگی با هم فرا مَی خواند که یک صدا بگوییم که ما خودمان برای بدن مان تصمیم مَی گیریم و هر گونه دست درازی و تعرض و تجاوزی به بدنمان را پس مَی زنیم : ما با افشاگری از تجربیات تلخ اذیت و ازارهای جنسی که شده ایم مَی خواهیم بنویسیم : دیگر بس است ! stopp !

ما مَی گوییم فرقی ندارد زن کارگری باشیم در خانه ای که ارباب خانه دور از چشم أهالی خانه به بدنمان دست درازی کرده باشد و یا یک زن تحصیلکرده متخصصی در یکی از مهمترین شرکتهای معتبر خصوصی یا دولتی مشغول به کار باشیم و جناب مدیرکل ارشد موقع رد شدن از کنارمان نگاه ازاردهنده اش را به یقه باز و لأی پستان ها انداخته و خودش را به تن و بدن مان مالیده باشد .
و یا زن کارگری باشیم در کارخانه ای که از کارفرما و همکاران مرد مورد ازار و اذیت جنسی قرار گرفته باشیم
از این رو است که مَی گوییم که این معضل این ازار و اذیت و تجاوز ، فرا طبقاتی است .

Metoo هشتگ ” MeToo
قدرت ان را داشته است که قدرتمند ترین مرد هالیوودHarvey Weinstein را رسوا و افشا کند که چکونه هنرپیشه گان زن را مورد ازار و اذیت و تجاوز جنسی قرار داده است.

Metoo هشتگ
را کنار نامت بگذار اگر حتی یک بار مردی در اتوبوس ،قطار و یا در ازدهام جمعیت از فرصت استفاده کرده و خودش را به منظورسواستفاده جنسی به تو مالیده و موجب إزارت شده است.

Metoo هشتگ ” MeToo
را کنار نامت بگذاراگر حتی یک بار مردموتورسوار و یا دوچرخه سواری که از کنارت رد شده به سمت سینه ات حمله کرده و چنگ انداخته و موجب ازارت شده است .

Metooهشتگ “MeToo
را کنار نامت بگذار اگر که حتی یک بار هنگام عبوراز خیابان و یا کوچه خلوتی مردی ناشناس تو را صدا زده و با نشان دادن آلت جنسی خود در حین خودارضایی ، موجب ازارت شده است .

Metoo هشتگ “MeToo
را کنار نامت بگذار اگر حتی همسر و یا دوست پسرت خواسته باشد بدون میل تو به بدنت دست درازی کتد و یا با تو روابط جنسی داشته باشد .

Metoo هشتگ “MeToo
را کنار نامت بگذار اگر حتی یک بار مورد ازار و اذیت و تعرض جنسی ازسوی همکلاسیت ، همکارت ،همسرت حتی همرزمت قرار گرفته باشی

Metoo ان زنانی که “MeToo
را کنار نام شان گذاشته اند و مَی گذارند یکی از خود ما هستند یعنی یک معلم ، یک وکیل ، یک خبرنگار یک منشئ یا کارمند یک خواننده , یک نویسنده ،یک وزیر یک دانشجو، یک زن خانه دار ، یک نماینده مجلس ،یک هنرپیشه ، یک پزشک و حتی یک پلیس زن

Metoo ان زنانی که
را کنار نامشان گذاشته و مَی گذارند یکی از خود ما هستند یعنی کاتارینا، ماری لوییز ، اذیتا ، ژوزفین ، استفانی ، مارگریت ، شهین ، مهین ، زری ،پری ، صغری، کبری ،زهرا، سکینه ، رقیه ،صدیقه ،بتول ، ألکساندرا ، فریبا ، إیزابلا ، سپیده ، رویا ، کریستینا ، سوزان ، لیلا ، شهره ، ماریا ، رکسانا

“MeToo#  Metoo
یعنی تجربه من ، تجربه تو ، تجربه خواهرمان ، تجربه مادران مان ، تجربه دوست دختر و پارتنر و همزی تو

“MeToo#  Metoo
یعنی نام بیست و دو زن سیاستمدار سویدی در پارلمان سوید که تا به حال اعتراف کرده اند که در دوران مسیولیت سیاسی خود مورد اذیت و ازار جنسی مردان در احزاب دولتی قرار گرفته اند.

“MeToo
یعنی همان دختر دوساله ای که به او دست درازی و ازار و اذیت و تجاوز جنسی می شود تا ان زن نود ساله اسیایی امریکایی اروپایی افریقایی .
همه این زنها در نام هایی متفاوت ،
یعنی همه جا ، همه کس همه وقت در ترس و تشویش و اضطراب .
یعنی همیشه در محافظت از خود و نگران از تعرض دست بی اجازه دیگری بر بدن مان .

Metoo حالا هشتگ “MeToo
را بزنیم بجای تمامی زنان محروم و فرودست و بی چاره و بی خانمان در سرتاسر دنیا که سقفی بر سر ندارند و در خیابانها مَی خوابند و شب ها مورد ازار و اذیت و تجاوز جنسی مردان قرار مَی گیرند .

Metoo حالا هشتک “MeToo
را بزنیم در کنار نام تمامی زنانی که در طول تاریخ مورد سواستفاده و ازار و اذیت جنسی و تجاوز قرار گرفته اند و امروز در گورها خوابیده اند و در قید حیات نیستند .

Metoo حالا هشتگ “MeToo
را بزنیم در کنار نام تمامی زنان خاموشی که از ترس نرم های سنتی حاکم بر جامعه ، قدرت جرات افشاگری و بازگویی ندارند و سکوت را هنوز نشکسته اند .

Metoo حالا هشتک “MeToo
را بزنیم در کنار نام تمامی زنان جهان که از روی ناتوانی عقلی نمَی توانند از خود و بدن خود دفاع کنند و یا قدرت تشخیص و هوشیاری انرا ندارند که مورد ازار اذیت جنسی و تجاوز قرار گرفته و مَی گیرند .

حالا هشتگ “MeToo
را بزنیم در کنار نام همه ی دختران خردسال و نوجوانی که از سوی پدر ،شوهر مادر ، عمو ،دائی ، پسرهای فامیل ،مرد همسایه ، معلم ،مسئول پرورشگاه ، کشیش و ملا مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته و مَی شوند وجرات إبراز و جرات دفاع از خود رانداشته و ندارند.

اری ازار و اذیت و تجاوز جنسی به زنان ، عمری دارد به اندازه تاریخ مردسالاری در جهان .
بی تردید در بنیاد همان فرهنک مردسالاری که ریشه اش در مذاهب است و زنان از ارزش کمتری برخوردارند این ازار و اذیت و تجاوز جنسی بیشترین تاثیر را داشته است .
و امروزه با کم رنک شدن مذهب و فرهنک مردسالاری در جوامع غربی ، این نقش را به قدرت های دیگر در جامعه واگزار کرده است بدین دلیل که این تجاوزهایی که صورت مَی گیرد در بیشتر موارد عوامل و قدرت هایی که در پشت این ازار ها قرار دارند مردانی هستند با موقعیت قدرت اقتصادی ، اجتمایی ، موقعیت و قدرت شغلی و یا موقعیت قدرت انان در خانواده و حتی قدرت های سیاسی می باشند .
همچنین در جوامعی که ارزش های مرد سروری در محور قرار دارند این ازارهای جنسی با اینکه سیستماتیک برای زنان اتفاق مَی افتد کمتر افشا و بر ملا مَی شود زیرا قوانین و نرم های جوامع مذهبی مانع از ان مَی شود که زنان بتوانند بر علیه این قوانین و نرم ها از حقوق أولیه خود در مقابل این تجاوزها دفاع کنند و یا اینکه متاسفانه نااگاهی فرهنگی زنان در این جوامع مرد سالار و یا مذهبی کمک به پنهان ماندن أذیت و ازارهای جنسی و تجاوز به انها مَی شود .
اری این سرور است که دست درازی مَی کند .
این سرور است که زن را جز مایملک خود مَی داند .
این سروران همان مردانی هستند که معتقد به برابری با زنان نیستند
. در بیشتر ازار و اذیت و تجاوزو تعرض جنسی بر زنانی که امروز در سرتاسر جهان از زن ثروتمند تا زن فقیر زن جوان و زن پیر ، زن مشهور و زن ناشناس . زن لاغر ، زن چاق ، زن کوتاه قد ، زن قد بلند . زن زیبارو ، تا زن کمتر زیبا . زن بی سواد و یا زن با سواد در کنار نام خود هشتگ “MeToo
را گذاشته اند و تجربه و اتفاقاتی که بر انها گذشته را شرح داده اند مَی نویسند این تجربیات و تعرضات جنسی به انان نود و نه درصد از نمونه ها مردانی هستند در موقعیت برتر قدرت مادی و اجتمایی که در مقابل این زنان قرار دارند .مردان با قدرتی در نقش های مدیران کل ، در نقش رهبر ، در نقش اقا در نقش ملا ،در نقش رییس که از موقعیت و قدرتی که دارند سو استفاده مَی کنند و به خود اجازه مَی دهند که ما زنان را مورد تجاوز از ازار و أذیت کلامی مانند لأس زدن جنسی تا دست مالی کردن و تا تجاوز کامل قرار دهند

“MeToo
اعتراضی نیست فقط در محدوده زنان فمنیست و یا فعالین جنبش زنان و یا محققینی که نتیجه تحقیقات و گزارشاتی در زمینه ازار و أذیت و تجاوز جنسی و یا مقالات فمنیستی و تحقیقات اکادمیک آرائه مَی دهند که در جای خود بخشی از روند مبارزه برای حقوق برابر در جوامع مَی باشد .
“MeToo
اغاز جنبش عمومی مَی تواند باشد که فقط لایه و پوستا أولیه دهانه کوه أتشفشانی خراش داده شده است و اگر زیر این سطح را جرات کنیم همت کنیم و بخراشیم و به عمق برسیم در زیر ان چاه های هولناک سیاهی را در أقصی نقاط جهان مَی بینیم که تا ته ان بی شماران زن با صدمه مات جسمی و روحی اسیب دیده و شکنجه و تجاوز شده نیمه جان افتاده اند و داغی است که بر سینه و جان پیشانی بی شماران ، ملیون ها زن در جهان زده شده است .
.
اری ازار اذیت و تجاوز جنسی یکی از پدیده های قدرت است . و سو استفاده از قدرت فساد و تجاوز مَی افریند .
“MeToo
نه به ازار و أذیت و تجاوز جنسی مردان !
اری به زندگی برابر در أمنیت روحی و جسمی برای ما زنان . !

 

#Metoo

١٣٩۶

 

۱- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۳- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۴- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۵- آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۶- آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

۷- آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

۸- آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

۹- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۱۰- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۱۱- سایت عصر آنارشیسم
———————————–
۱۲ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۱۳ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۱۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۱۵ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۱۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۱۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۸ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۲۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۲۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۲۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۲۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

———————————

۲۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

———————————

۲۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

——————————————–

۲۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

——————————-

۲۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

—————————————–

 

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی