لطفا آنارشیست ها را سانسور نکنید!

اپوزيسيوني كه خود، دگر انديشان را سانسور مَي كند!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size
اپوزیسیونی که خود، دگر اندیشان را سانسور می کند!
لطفا آنارشیست ها را سانسور نکنید !

آری ، ماندن بر سر آرمان ها و ارزش های انسانی و عدالت خواهانه نه تنها کار آسانی نیست بلکه از دشوارترین انتخاب های انسان در طول مسیر زندگی می باشد .

در این راه ، متاسفانه نَفَر به نَفَر و یا دسته دسته ،، سیستم های قدرت ، و دولت بسیاری را برای خود به قربانی می گیرند و انسان ها ی مقهور شده از برای قدرت را با خود همراه می کند و به درون گرداب می کشاند.

بطور عموم این نسل جوان است که بیشتر به هر چه نابرابری و بی عدالتی واکنش نشان می دهد و پرچم اعتراض و رهایی را بدست گرفته و به میدان مبارزه و نبرد در می آید .

و یا همچنبن در زمینه اندیشه با قلم خود در کنار خواسته های مردم می ایستد و یک کنشگر و فعال سیاسی و یا روشنفکر منتقد جامعه و حکومت ها می شود .

اما همین پافشاری کردن و مقاومت و ایستادگی بر سر ارزش های انسانی و آزاده خواهی در دوران بسر بردن در زندان است که دشوار است .
و به مراتب دشوارتر که پس از ماهها اعتصاب غذا هم به خواسته هایشان رسیدگی نشود .

حال شاهدیم که فشارها بر یک زندانی آنارشیست فقط از جانب سیستم و دولت نمَی باشد . بلکه فشارهای فرهنگی هم وضعیت زندانی را دشوار تر می سازد.

دو هفته ای نمَی گذرد که در نامه سرگشاده ای که سهیل عربی از زندان بیرون داده است – خود را یک آنارشیست نامیده و از مرامی دفاع کرده است که نمَی تواند از حقیقت چشم پوشی کند .


اولین بار سایت “کلمه ” که سایتی است متعلق به إصلاح طلبان ، آنارشیست بودن او را سانسور می کند و اما امروز شاهد آن هستیم که دامنه ی این سانسور به برخی ازفعالین سیاسی و یا سازمان های سیاسی چپ و کارگری هم رسیده است .

در اطلاعیه ها و مقالاتی که در باره سهیل عربی مَی نویسند آنارشیست بودن او را سانسور مَی کنند .
بطور مثال اطلاعیه حمایتی از سازمانی که خود را هم انقلابی هم کارگری مَی داند تحت نام مطلبی که “نگذاریم سهیل عربی در مرگ خاموش .. به چشم مَی خورد .

آیا ما آنارشبست ها که همیشه از تمامی زندانیان سیاسی حمایت کرده ایم شده است که تعلقات عقیدتی و فکری و سیاسی زندانیانی را که غیر آنارشیست هستند را سانسور کرده باشیم ؟

آیا وقتی بیش از دهها خبر از وضعیت رضا شهابی عزیز در دوره های مختلف زندان از او در سایت عصر آنارشیسم مقاله و مطلب گذاشته ایم مثلا فقط حرفه او را نوشته ایم رضا شهابی “راننده اتوبوس” !؟

چگونه است که شما نویسندگان چپ وقتی که سهیل عربی را معرفی مَی کنید مَی نویسید فعال فیسبوکی و عکاس ؟!

مگر نامه او را نخوانده اید که خود نوشته است انارشیست است ؟ ایا انارشیست بودن او برای شما گران تمام شده است ؟
مگر رضا شهابی زندانی فعال کارگری و یا زمانی که محمود صالحی عزیز و یا ًرفیق جان باخته شاهرخ زمانی را از فعالبن سیاسی چپ وقتی انها را یک کارگر باور به سوسیالیسم و از گرایش شان نوشته أید ما حذف کرده ایم و به متن نوشتاری تان وفادار نمانده ایم و همان را منتشر نکرده ایم .
؟
اری اینجاست که با افتخار مَی گوییم که تفکر انارشیسم و ازادیخواهی با هم گره خورده است و جز لاینفک همدیگر هستند .

ما نه خود را فریب مَی دهیم و نه قصد فریب مردم را داریم.

برای ما واقعا این پرسش مطرح می شود که آنهایی که عقیده انسان آنهم زندانی در بند را سانسور می کنند از چه وأهمه دارند ؟

و امروز که در اپوزیسیون هستند و اینگونه سانسور مَی کنند مبادا روزی که قدرت داشته باشند و در مسند قدرت نشسته باشند چه مَی کنند ؟

آری یکی از دلایلی که ما آنارشیست ها ضد قدرت و ضد دولتیم همین است .که قدرت فساد مَی آورد . قدرت سانسور و تفتیش عقاید مَی آورد .
امروز که خوشبختانه دولتی ندارید اما در سایت هایی که در اختیار دارید و قدرت دارید این چنین مَی کنید فردا اگر که قدرت بدستتان بیفتد با ما مردم چه مَی کنید ؟!

نا گفته نماند که روی سخن ما با همه رفقای چپ نیست ، هدف آن سانسور چیانی است که این روزها روی ارشاد را بنوعی هم سفید کرده اند .

و از آنجایی که تفکر و روش سنتی و قدیمی را با خود هنوز یدک مَی کشند و دارند ، نگرانیم که نکند آن لغت نامه قدیمی صد سال قبل کشورهای دیکتاتوری و روسی إستالینی را هنوز در کتابخانه منزل شان موجود است که آنارشیسم را به معنای هرج مرج طلبی و انارشیست را یک هرج و مرج طلب تعریف کرده است ؟

توصیه ما به سانسور چیان اپوزیسیون این است خود را نو کنید تا مردم بخصوص جوانان شما را ببینند . و همچنین چشم هایتان را باز کنید و قبول کنید که یک آنارشیست در زندان دولت اسلامی ایران در اعتصاب غذا نشسته است و اگر مَی خواهید از دگر اندیشان دفاع کنید با پرنسیب و شرافت یک انسان سیاسی دفاع کنید .
و نترسید و بنویسید من از سهیل عربی عکاس و هنرمند دگر اندیش آنارشیست که در زندان أوین محبوس و زندانیست و در اعتصاب غذا بسر مَی برد دفاع مَی کنم تا همه شما را جدی بگیرند.

——–——————

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

———————————————————–

آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

 

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

 

آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک
۲- فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۱۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۱۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی