کولبران را دریابیم و یاری دهیم

Text Size

من آن کسم که هر روز،

زندگی ام را می فروشم،

برای خرید نان فردا،

امروز نیز باز از خانە بیرون امدە ام،

ای زندگی ای زندگی،

تا زندگی ام را بفروشم ،

چە کنم کە صاحب نان خریدارش نیست.

 

کشتن کولبران دیگر برای ما بە یە رویداد روزمرە تبدیل شدە است . هر روزە توسط نظامیان و مرزبانان جمهوری اسلامی مورد هدف گلوله قرار می گیرند جان میدهند یا هر روزه بارها و کول های انها را مصادره و یا می سوزانند و کولبران را هم دستگیر میکنند و بعضی از انها هم زخمی و در گوشه خانه و بیمارستان بدون اینکه حتی بتوانند خرج مداوای خود را بدهند حتی ان گلوله ای که به بدن انها اصابت کرده باید هزینه تعداد گلوله هاهم پرداخت کنند .

وضعیت تاسفبار بیکاری و فقری کە در مناطق کردستان و شهرهای مرزی آن وجود دارد مردم را مجبور به کارهای سخت و طاقت فرسا و برای انجام ان هم جان خود را به کف دست می گذارند تا بتوانند خرج و مخارج زندگی خود را تامین کنند .

کولبری که نمی توان اسم ان را شغل گذاشت . هیچ قشر اجتماعی نمی شناسد و اغلب این کولبران هم کودکان و مسنان وکسانی که توانایی کار راهم ندارند و بخشی از بدن انها هم از کار افتاده به این کار پر خطر مشغول می شوند و حتی شرایط بد اقتصادی زنان را هم مجبور به کولبری و با دوش گرفتن بارهای سنگینی می کند.

صخره های بلند وراه های طولانی و عبور از میدان های مین گذاری شده مرز و کمین گذاری نیروهای نظامی که هر بار موجب کشته شدن وزخمی و مصادره بارهای انها می شوند را تحمل می کنند.

در ماه های زمستانی شرایط سخت اب وهوای منطقه ده ها نفر از این کولبران دچار گرفتار سقوط بهمن و سرمای کوهستان میشوند و جان خود را می دهند ودرامد این کار هم حتی در حد سیر کردن شکم خود ان ها نیست ولی وضعیت بد اقتصادی انها را مجبور به ادامه این کار میکند ،

سکوت نهادهای حقوق بشری بین الملل در برابر این کشتار بی رحمانه نظامیان جمهوری اسلامی هر چه بیشتر دست انها را باز گذاشته است و در برابر ان هیچ واکنشی نشان داده نمی شود .

هر روز هم به امار کشته و زخمی شدن این کولبران افزوده می شود.با وجود برخورد وحشیانه جمهوری اسلامی و خطرات و زحمات کولبری باز هم این مردم در لب مرزها مشغول کولبری هستند. از طرفی دیدگاه جمهوری اسلامی به منطقه و امنیتی نشان دادن این مناطق، و نبود توجه و اشتغال زائی و پروژه های سرمایه گذاری.تالان کردن و دزدیدن معادن وسرمایه اقتصادی مردم کردستان .احداث سد و به زیر اب بردن مزارع کشاورزی و در پی ان سیاست فقر و گرسنه نگه داشتن مردم که برای تن دادن ان ها و وابسته کردن و سرکوب صورت می گیرد همه دلیل بر این است که مردمان ان منطقه به کار های سخت و طاقت فرسایی مانند کولبری بر سر مرزها روی بیاورند.
می باید راهی جست ، هر چند وضعیت کولبران فقط به یک خبر برای بعضی رسانه تبدیل شده است اما بایستی فراتر از خبر رسانی ، چاره ای بیندیشیم و کولبران را دریابیم و یاری دهیم.

 

———————————————————–

آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

 

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

 

آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۱۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۱۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل