سخن روز : از تاریخ بجاماندگان!

12 - آنارشیسم آلترناتیو ممکن است

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

مدتهاست مسئله ی بغرنج و خالی از شعور نژادپرستی و تعصبات مذهبی و قومیتی را در بین دوستان ، هم وطنان و هم زبانان و در کل بخش وسیعی از جمعیت آن قسمت فاقد حداقل استانداردهای زندگی را از جهان می بینیم و هیچ راهکاری برای شناساندن واقعیت و موجودیت این گونه انسانها نمی توانیم ارائه دهیم چرا که هر آن امکان حمله و دریدنت وجود خواهد داشت وقتی از مبحث ناسیونالیته ، نژاد و اعتقادات مذهبی و تعصبی افسار گسیخته* انتقاد می کنی!
بله روی سخن با تمام کسانیست که به نژاد و ملیتشان فخر می فروشند و هراز گاهی که بدلیل رفتارهای زنند یشان  مورد بی توجهی سایرین قرار میگیریند ودر نتیجه شروع به افسانه بافی و بالیدن به تاریخ و اسطوره هایشان میکنند و گردنبند فروهر و یا نمادهای دیگر تقدیس شده را تا روی شکم آویزان میکنند که ما فلان بودیم و فلان کردیم.
این معضل شاید در هر جای جهان به چشم بخورد ، ولی راحت تر می توان در سایر جاها این مبتلایان به بیماری نژادپرستی و ملیت پرستی و متعصب اعتقادی را تشخیص داد و شناخت چون یک تعداد افرادی هستند که نفهمی و بلاهت در هیکل و صورتشان واضح و نمایان است، ولی در کشورهایی مانند ایران ، ترکیه و عراق و همسایه هایشان این روانپریشی به یک تعداد مشخص ختم نمی شود چه بسا بیشتر جمعیت یکجانشینان آنجا را مبتلا کرده است، این را می توان حتی از پسوند نام آکانت های فضای مجازی افراد، یا حمل نمادها و همچنین رفتارهای خود برتر بینانه دریافت که به یک ملیت ، نژاد، یا اعتقادات ایدولوژیکی مربوط می شود که بسی هم موجب غرور طرف می شود که چه واژه ی سنگین و با ابهتی را حمل می کند ، این جای بسی تعجب و تاسف است که چه چیز باعث بوجود آمدن این تعصبات و افکار واپسگرا و خودبرتربینانه می شود . سیستم بالادست تمام اینهارا ابزاری کرده است برای تسلط و اقتدار خود و همچنین برای استفاده های مقطعی و یا دراز مدت آنها.
جدای از این سخن که به زیبایی بیان می کند در چیزهایی که خود نقشی در آفرینش و بوجود آوردنشان نداشته ای غرور بخرج مده که هیچ چیز عایدت نمی شود غیر از جداکردن خودت از همه!
باید بگونه ای نشان داد که این فرهنگ بسیار هم زننده و غیر عقلانیست، برای مثال فرض کنیم فردی در یکی از کشورهای اسکاندیناوی به دنیا آمده و بعد در کنار نام آکانتش بنویسد . ( دیوید سوئدی از تبار وایکینگهای غیور از نوادگان هورلف کبیر ) بسیار مضحک بنظر می رسد و خنده دار چرا که از کل این جمله فقط یک پنجم آن مشخصه ی حقیقی شخص است و آنهم نام دیوید ، ولی ما بصورت بیشمار می توانیم همچین موردهایی را به طرق مختلف در بین هم زبانان ببینیم و تعجب هم نکنیم !
شعور و آگاهی اجتماعی مردم توسط نظام آموزشی و سیستم اطلاع رسانی شکل دهی می شود و در نتیجه جامعه ای که در یک سیستم آزادی کش و برده دار پرورش میابد به احتمال زیاد دیدگاه بسیار محدود ی نسبت به مسائل ملیت ، نژاد و اعتقادات مذهبی خواهد داشت چه بسا دیگر فرهنگها و نژادها را تحمل ناپذیر و کم ارزش می بیند که البته قسمت اعظم از واقعیت آن به روابط سیاسی حاکمان دو کشور بر می گردد .
این بسیار مهم است که بدانیم ملیت پرستی ، نژاد و قومیت پرستی و تعصبات اعتقادی و مذهبی عوامل درجه اول ایجاد تفرقه و دشمنی بین انسانها هستند به واسطه ی سیاستهای حاکمان موجب به ایجاد فضای پر تنش و نا امن برای محیط زندگی می شوند.
به تعصبات پایان دهیم و هر چیز را با دید بازتر و خارج از زاویه ی دید محدود باید نظاره گر بود تا واقعیت ها بیشتر نمودار شوند و همچنین بیش از این بازیچه ی دست حکمرانان و سلطه گران نباشیم.

*(افسار گسیخته واژه ای بود که به ناچار بکار برده شد چون واژه ی افسار* از کنترل و مبحث سانسور می تواند حکایت کند و با باورهای ما در تضاد است و اینجا صرفا منظور تندروی و افراط گرایی بوده است)*

——————————————–

عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی