غلبه عشق بر راسیسم

Text Size

” بئاتریس اوره، در سال ۱۹۹۵ میلادی به حزب جبهه ملی پیوست. وی در ماه فوریه سال ۲۰۱۶ برای اولین بار مختار، معلم فارسی در ایران را که بعنوان پناهجو در سال ۲۰۱۵ میلادی به فرانسه آمده بود، ملاقات می کند. بئاتریس می گوید از همان لحظه ای که نگاهش به چشمان مختار گره خورد عاشق او شد.

برغم پیوند عاطفی بین مختار و بئاتریس، این پناهجوی ۳۴ ساله از برنامه خود برای عبور از تونل مانش و رفتن به بریتانیا صرف نظر نمی کند. عشق این عضو حزب راست افراطی ضد مهاجر به حدی است که حاضر می شود به مختار کمک کند تا از مرز عبور بگذرد.

با کمک بئاتریس، مختار به همراه دو ایرانی دیگر از مرز عبور کرده و به شهر شفیلد انگلستان می رود.

اکثر آخر هفته‌ها بئاتریس برای دیدن مختار به بریتانیا می رود. بئاتریس هجدهم اوت سال ۲۰۱۶ توسط پلیس فرانسه در محل کارش دستگیر می شود. اتهام وی کمک به مهاجران غیرقانونی برای عبور از مرز است. قرار کنترل قضایی برای او صادر می شود و بدین ترتیب وی مجبور است هفته‌ای یک بار خود را به پلیس و یا ژاندارمری معرفی کند. نام بئاتریس در لیست افراد تحت نظر موسوم به «فیش اس» ثبت شده است.

بئاتریس به خبرنگار روزنامه فرانسوی «لیبراسیون» می گوید بهترین تجربه عاشقانه‌اش مربوط به مختار می شود و اعتقاد دارد این تجربه با کس دیگری هرگز تکرار نخواهد شد.

اکنون بئاتریس از حزب جبهه ملی جدا شده است. او در دور اول انتخابات به ژان لوک ملانشون، نامزد چپگرا رای داد. رای وی برای دور دوم امانوئل مکرون، نامزد مستقل خواهد بود. بئاتریس دلیل این تصمیم را جلوگیری از انتخاب و پیروزی مارین لوپن عنوان کرده است.”

 

بحث اینکه انسان فارغ است از نژاد و دین و رنگ را برخى غیر واقعى و افسانه مى نامند. ولى واقعیت اینست که انسان در بطن وجودش بدنبال عشق و محبت است و این عشق و محبت مرزى نمى شناسد، بخصوص مرزهایى را که گروهى از انسانهاى کوته اندیش بوجود اورده اند، مرزهاى بین گروههاى مختلف انسانها که تحت عناوین کشور، ملت، نژاد و ادیان گوناگون رواج دارند.

ولى سر بزنگاههایى در زندگى تمام این چرندیات رنگ میبازد و “انسان” خود را نشان میدهد در خلاف جهت تمامى ایدیولوژیهاى ناسیونالیستى، راسیستى، فاشیستى، مذهبى و دولتى. انسان به ذات طبیعى اش باید بازگردد؛ به انسان بودن، به عاشق بودن، به محبت کردن و دوست داشتن. انسانى که امروزه پس از سالها زیر سلطه دولت و سرمایه بودن تبدیل به ماشین نفرت، منفعت طلبى فردى و کینه شده است فرسنگها از اصل خودش به دور افتاده و نیاز به راه و الترناتیوى دارد که به “انسانیت” خودش رهنمونش کند.

الترناتیوى که به انسان، “انسان و آزادى” را بازگرداند نه اینکه خود دوباره تبدیل شود به مرز و ایدیولوژى جدیدى که “انسان و آزادى” را از انسان برباید و قل و زنجیرى تازه بر اندیشه و پاى او ببافد.

پاینوشت :

 عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل