صدور حکم حبس براى دو تن از فعالان فرهنگى اهوازى

مطلب دریافتی - كريم دحيمى

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
هفته گذشته دادگاه انقلاب اهواز شعبه سوم به ریاست قاضى مسعود طهماسبى یک سال حبس تعزیرى براى رحیم شرهانى و شش ماه حبس براى سلمان (یونس) سرخى دو فعال فرهنگى عرب صادر کرد، متهمان دیگر این پرونده هر کدام به پرداخت ده میلیون ریال جزاى نقدى محکوم شدند.
نیمه تیرماه سال ۱۳۹۵ چهار تن از فعالان عرب  بنامهاى رحیم شرهانى۴۱
ساله،سلمان(یونس)سرخى ۲۴ ساله،على پیروى نژاد(سوارى)۳۷ ساله و عدنان بیانات بنى سکینى ۳۸ ساله را بدلیل ساختن هشتگی در شبکه های مجازى مبنى بر دعوت مردم به تمیز کردن خیابان فرحانی در منطقه کوی علوی (حی الثوره)شهر اهواز برای برگزارى نماز عید فطر ۱۳۹۵ توسط اداره اطلاعات اهواز دستگیر شده بودند.این چهار فعال بعد از گذشت یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات اهواز با قید وثیقه آزاد شدند و هفته گذشته حکم دادگاه انقلاب شعبه ۳ به آنها ابلاغ شد.
طبق حکم صادره از شعبه ۳ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مسعود طهماسبى ،بنا به گزارش معاونت اطلاعات قرارگاه امنیتى ابوالفضل العباس(ع) این چهار فعال را به اتهام “تهییج و ترویج افکار و عقائد مرتبط به گروه هاى خلق عرب به منظور گردهمایى تجمعات غیرقانونى در معابر عمومى شهر در فضاى مجازى” محاکمه وعلى رغم رد اتهام در حضور قاضى و فقط بنا به گزارش اداره اطلاعات دو تن از آنان را به استناد ماده ۵۰۰ فصل اول از کتاب پنجم قانون تعزیرات به حبس تعزیرى محکوم شدند.
بنا به گزارش فعالین حقوق بشر از شهر اهواز، حکم صادره علیه سلمان(یونس) سرخى بدلیل فعالیت برادرش شاعر و نویسنده یوسف سرخى در خارج از کشور است.
بنا به گفته یوسف سرخى برادر سلمان سرخى: با دقت به اتهام نسبت داده شده به افراد فوق مبنى بر داشتن افکار وعقائد “مرتبط” و همچنین استفاده از واژه “خلق عرب” غیر قانونى بودن حکم صادره را ثابت مى کند ،زیرا افراد ذکر شده در حکم به نفع هیچ ‌گروهى  و یا سازمانى بجز فعالیتهاى فرهنگى فعالیت تبلیغی دیگرى نداشته و ندارند.
کریم دحیمى

پاینوشت :

در  جهت تبلیغ عصر آنارشیسم در تلگرام ما را دنبال و یاری کنید.

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی