8- آنارشیسم تنها آلترناتیو موجود است

سخن روز : دیگر بس است!

این متن فریادیست برخواسته از صدای میلیونها نفر از انسانهای نادیده گرفته شده که هر گونه ظلم وستمی بر آنها روا داشته میشود ، و صدایشان بجایی نمی رسد ،اما چند سال یک دفعه برای شرکت در سناریوی مضحک و دروغین انتخاباتی دعوت می شوند، تا با هر ترفند و حقه ای اقتدار و سلطه بر آنها روا داشته شود و با زبان نیرنگ وفریب سیاسی به آنها گوشزد شود که راه دیگری نیست جز تن دادن به خواسته های نظام اقتدارگرای سیاسی که در هر لحظه توان له کردنتان را دارد.

دیگر بس است ، چشم به دهن آن نهاد و این تشکلهای کلیشه ای که زیر چتر سیستم نوین برده داری جهانی به اصطلاح فعالیت می کنند و تمام فریاد های در گلو خفه شده ی میلیونها انسان را در حد یک تیتر زرد و چهار تا امضا پایین میکشند تا برای هزارمین بار یادآوری شود که باید ما زیر دستان خود چاره ای برای خود بیاندیشم.

کارگران قسمت عمده ی جامعه را تشکیل میدهند و چرخ اقتصاد توسط آنها به گردش درمی آید اما نادیده گرفته شده ترین قشری هستند که خود هیچ گونه امنیتی نه از لحاظ اقتصادی و نه حتی از لحاظ جانی را دارا نیستند ، بصورت دسته جمعی در زیر آوار جان میدهند ، درعمق زمین حبس می شوند و هر روز صدها نفرشان از کار اخراج می شوند و حقوق معوقه شان پرداخت نمی شود اگر هم داد برآورند در مقابل چشم عموم شلاق می خورند و یا به زندان می افتند تا بار دیگر ثابت شود سیستم خونخوار حاکم همان سیستم برده داریست که کارش تجارت با خون زیر دستانست و بس.

ما بعنوان رنج کشیدگان و عاصیان از میان توده های خلق فریاد برمی آوریم که دیگر سکوت بس است ، چشم انتظار هیچ نجات دهنده ای نباشیم و برای نجات خود متحد شویم و خود را برای خلاص شدن از شر دولتها سازمان بدهیم.

این غده های سرطانی که بر دوش جامعه بشریت سنگینی میکنند و غیر از پایمال کردن حقوق ۹۹% از جامعه و افزودن برثروت و سرمایه های خود ،نابودگری و جنگ افروزی و استفاده از حاصل دسترنج انسانها برای نابودی و سرکوب خودشان هیچ کاردیگری انجام نداده اند، امنیت را به خوابی تبدیل کرده اند که همه را تشویق به دیدن آن می کنند ولی در واقعیت کل دنیا را بسمت نابودی کشیده اند فقط کافیست از این خواب کذایی برخیزیم تا این واقعیتهای دردناک را آشکار ببینیم و برای نجات خود قدم برداریم، هر لحظه در حال دیر شدن است برای خلاص شدن از شر این شرایط وحشتناک حاکم و ارائه ی آلترناتیوی بر اساس آزادی در شآن ومنزلت انسانی و با احترام به محیط زیست که بدست نابودی سپرده شده و ما قسمتی از آنیم.

#آنارشیسم_تنها_آلترناتیو_موجود_است

پاینوشت :

 عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است