در اصلاح نواقص گفتار جمعی خود بکوشیم

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

مقدمه : “در این نوشته ما قصد داریم فقط ایجاد بحث کنیم یعنی اینکه زمینه بحث را حول موضوعاتی مشخص شروع کنیم و به آنچه که می پردازیم صرفا جهت آغاز بحث و گفتگو با مخاطبان و پیدا کردن کلمات مناسب برای گفتگوی متقابل با استفاده از خرد و عقل جمعی است و همچنین ایجاد حساسیت و احساس مسئولیت جمعی بیشترنسبت به واژه هایی که استفاده می شود ولی نادرست هستند.
البته تاکنون در این باره بسیار صحبت شده است و خواهد شد و طبیعتا حرف جدیدی برای گفتن نداریم و این مطلب در امتداد همان مباحث در این زمینه است و صرفا تاکیدی بر آنها است تا بتوانیم با یکدیگر دیالوگ کنیم و با کمک و یاری یکدیگر در اصلاح نواقص گفتار جمعی خود بکوشیم.”

همجنسگرایی : هنوز هم در پیرامون روابط اجتماعی خود می توان شنید که برخی بر حسب عادت یا عدم دقت و حتی بدون منظور از واژه همجنس بازی به جای همجنسگرایی استفاده می کنند که باید گفت همجنس باز درست نیست چراکه بازی نیست و یک گرایش جنسی است و استفاده از واژه همجنس باز توهین آمیز است.دراین زمینه مقالات بسیاری در اینترنت وجود دارد که می توان برای اطلاعات بیشتر به آنها مراجعه کرد.

فاحشه سیاسی : نگاه و تصوری که پشت کلمه روسپی‌گری ،تن‌فروشی یا فحشا  وجود دارد البته در بین افراد (فرد به فرد) و حتی درجوامع مختلف یکسان نیست و استفاده این کلمه همراه با کلمه سیاسی که فاحشه سیاسی یا فاحشگی سیاسی است که  توسط برخی در ادبیات سیاسی فارسی مورد استفاده قرار می گیرد به لحاظ مفهومی سیاسی درست نیست و چنین اصطلاحی در ادبیات سیاسی نداریم و از طرفی از این واژه فاحشه نباید به عنوان فحش و ناسزا استفاده کرد و یا کلا در بین جملات و صحبتهای خود اصلا نباید از این واژه استفاده کرد.

جوانمردی : در فرهنگ لغت جوانمردی به معنای سخاوت و بخشندگی و…..است. تو گویی زنان سخاوتمند و بخشنده یا از خود گذشته نیستند و این فقط مردان هستند که سخاوت دارند و بخشنده هستند و گذشت دارند در حالی که اگر بیشتر هم نباشند کمتر هم نیستند که بنابراین می توان به جای جوانمرد از لغت سخاوتمند و بخشنده بودن استفاده کرد و اگر بر اساس عادت از جوانمرد استفاده کردیم پشت سر آن جوان زنی را نیز استفاده کنیم که می شود جوانمردی و جوان زنی یا اینکه پشت سر بکار بردن واژه جوانمردی خود را اصلاح کنیم و از معنای آن که بار تک جنسیتی ندارد که همان سخاوت و بخشندگی است  استفاده کنیم که قطعا بهتر می باشد.

مردانگی : در فرهنگ لغت مردانگی به معنای شجاعت و دلیری و…..است. در جنبش ۸۸ باری دیگر زنان شجاعت خود را برای مبارزه با استبداد مذهبی حاکم اسلامی نشان دادند و همین زنان هستند که ۳۸ سال است که در مقابل حجاب اجباری و خشونت و سرکوب خشک مغزان مذهبی حاکم ایستادگی کرده اند.شجاعت و دلیری ربطی به جنسیت ندارد و فراجنسیتی است بنابراین می بایست به جای استفاده از لغت مردانگی از شجاع بودن و دلیر بودن استفاده کرد.

انسانی و حیوانی : محبت و رفتار مهربانه یک حیوان به حیوان دیگر یا نسبت به یک انسان, حیوانی است و محبت و رفتار مهربانه یک انسان به انسانی دیگر یا به یک حیوان, انسانی است.این ارزش گذاری ما و تصور غلط ماست که فکر می کنیم لزوما حیوانات گوشت خوار هرگز با طعمه های خود رفتار مهربانانه نمی کنند اما وقتی یک حیوان به بچه های خودش یا جفت خودش به مهربانی رفتار می کند پس این حس را می تواند در شرایطی خاص نسبت به بچه های طعمه خود نیز پیدا کند بنابراین لزوما نباید در چنین مواقعی ,آن را رفتاری انسانی بنامیم بلکه رفتاری حیوانی نیز هست و می توان از آن در مورد انسان و حیوان به عنوان انسانی و حیوانی نام برد.

خاله زنک:به باور ما این واژه  نشات ازادبیات تحقیرآمیزمردسالارانه دارد که باید تلاش نمود که هرگز از آن استفاده نکرد.

زنیکه : این واژه  نیز تحقیرآمیز و توهین آمیز است و بار جنسیتی دارد و حتی اگر بار تک جنسیتی نیز نداشت چون تحقیرآمیز و توهین آمیز است نباید از آن استفاده کرد.

تخم داشتن: در اصطلاح عامیانه یعنی کسی که نمی ترسد و شجاعت دارد که این اصطلاح عامیانه هم بار تک جنسیتی دارد و هم واقعیت ندارد چراکه زنان تخم ندارند ولی تخمک دان دارند ولی با این حال در بسیاری از موارد شجاعتشان از مردان بیشتر است.در واقع هیچ رابطه ای بین تخم و شجاعت وجود ندارد.تلاش کنیم که هرگز از چنین اصطلاحی استفاده نکنیم.

 

بنابر این به توهین و تحقیر یکدیگر در گفتارمان پایان دهیم:

معتادان را تحقیر نکنیم بلکه آنها را یاری دهیم .

کسانی که زنان یا مردانی را که فاحشه می نامند یعنی هدفشان تحقیر آنان است ، وظیفه ما برخورد انسانی با یکدیگر و رعایت عزت و احترام آنان و همه آحاد جامعه است.

زندانیان عادی و خانواده های آنان را تحقیر نکنیم بلکه یاری دهیم که از بند رها شوند.

اگر دیگران کچل هستند یا شکم دارند یا کوتاه هستند یا لاغر هستند یا چاق هستند یا معلولیت ذهنی یا جسمی دارند یا بدنشان پر مو هست یا چند زبان صحبت نمی کنند یا تحصیلات آکادامیک ندارند و…..را تحقیر و مسخره نکنیم.

به خصوصیات ، وضعیت جسمی ، مشکلات و توانایی های متفاوت افراد احترام بگذاریم و دیگران را بفهمیم و درک کنیم و کسی را تحقیر نکنیم.

دیگری را احمق فرض نکنیم حتی اگر داناتر هستیم و یا باهوش تر از دیگری ، دلیلی برای تحقیر طرف مقابل نیست.

اگر استعدادی داریم نباید کسانی که فاقد آن استعداد هستند را تحقیر کنیم بلکه باید یاری شان کنیم.

از نام حیوانات برای توصیف رفتارهای غیر انسانی یا نقد رفتارهای مردم بپرهیزیم. صرفا بشر بودن ارزش نیست که حیوان بودن ضد ارزش باشد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی