تظاهرات سراسری برای دفاع ازحق پناهندگی در آلمان

Text Size

دوستان، برادران و خواهران،
در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۷ ما پناهجویان افغان، همراه با گروههای مدافع حقوق پناهندگی در سراسر آلمان به خیابانها آمده تا به اخراج پناهندگان به افغانستان اعتراض کنیم ۰
ما قصد داریم در این روز همزمان در بسیاری از شهرهای آلمان تظاهرات برگزار کنیم ۰

اهداف و خواسته ها ی ما در این تظاهرات
عبارتند از:
– اعتراض به اخراج پناهندگان افغان
– اعتراض به سیاست های ضدانسانی پناهندگی در آلمان
– اعتراض به بی توجهی و بی مسئولیتی اداره ی مهاجرت نسبت به سرنوشت پناهجویان افغان
– دفاع از حقوق انسانی و شهروندی پناهجویان برای زندگی در شرایط بهتر و انسانی تر ۰

قوانین نژادپرستانه پناهندگی اتحادیه اروپا بخصوص آلمان روزبروز بیرحمانه تر میشوند ۰در یک زمان بسیار کوتاه، اتحادیه اروپا به همراهی با دولتهای دیگر مانند کوزوو، الجزایر، مراکش، ترکیه و افغانستان برای برگشت اجباری پناهجویان به توافق کامل رسیده اند. اتحادیه اروپا در ادامه ی این توافقات، همزمان معاملات بیشتری را با کشورهای سودان، اریتره، سومالی و اتیوپی به پیش
میبرد ۰
ما میگوییم این توافقات تعرض بیشرمانه وبیرحمانه به حقوق و حرمت انسانی است و باید به آن اعتراض کرد ۰
بیایید همه با هم به این اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری دولتها اعتراض کرده و و از حقوق شهروندی تمام پناهندگان حمایت کنیم ۰
ما دست تمامی انسانهای شریف و مبارزی را که در این حرکت با ما همکاری کنند را بگرمی می فشاریم ۰
جهت تدارک و برنامه ریزی برای این راهپیمایی در ماه فوریه، جلسه ای در ۲۹ ژانویه در شهر گوتینگن برگزار می شود ۰ حضور فعال شما در این جلسه به هرچه بهتر و باشکوه تر برگزار شدن راهپیمایی سراسری ماه آینده ( در ۱۱ فوریه) کمک می کند.
زمان جلسه ی تدارکاتی : روز یکشنبه ۲۹ ژانویه ساعت ۳ بعدازظهر
آدرس محل جلسه: اوبره ماش اشتراسه پلاک ۱۰
Obere-Masch-Straße 10
با سلام های گرم همبستگی
اعتلاف علیه دیپورت و بازگشت اجباری

—————-german———————-
Liebe Freund_innen, Schwestern, Brüder
Wir als Unterstützer_innen, Asylsuchende und Migrant_innen wollen
gemeinsam mit euch am Samstag, den 11.Februar, um 12 Uhr bundesweit in
allen Städten, in Göttingen gegen Sammelabschiebungen nach Afghanistan
auf die Straße gehen
Das ist auf dem bundesweiten Treffen von „Welcome 2 stay“ im Januar
entschieden worden
Die rassistischen Gesetze und Praktiken der EU und der deutschen
Regierung werden immer unmenschlicher. Sie haben binnen kürzester Zeit
Abkommen mit unter anderem Kosovo, Algerien, Marokko, der Türkei und
Afghanistan getroffen, die die Abschiebung von Geflüchteten dorthin
erlauben. Die EU arbeitet an weiteren Deals mit Sudan, Eritrea, Somalia
und Äthiopien
Wir können diese brutalen Angriffe auf Menschenrechte und das Asylrecht
nicht hinnehmen. Wir setzen unsere Solidarität gegen diese unmenschliche
Politik
Wir brauchen eure Unterstützung und wollen euch herzlich zu einem
Vorbereitungstreffen für den Aktionstag am 11.Februar einladen
Wir treffen uns am Sonntag, den 29.Januar um 15.00 Uhr in der Om10
(Obere-Masch-Str. 10)
Mit soldarischen Grüßen
Bündnis Gegen Abschiebung
—————english————————–
Dear friends, sisters, brothers
We as supporters, asylumseekers and migrants want to bring our protest
against mass deportations to afghanistan to the streets. Together with
you on a germanwide day of action in all cities on the 11th of february
۱۲ am
This was a decision taken by the “welcome2stay” meeting in january
Those racist laws and practices by the EU and the german government
become even more inhuman. They have – in shortest time – made agreements
with Kosovo, Algeria, Marokko, Turkey and Afghanistan to deport people
in those countries more easily. Furthermore the EU is working on
agreements with Sudan, Eritrea, Somalia and Ethiopia
We cant stand those brutal attacks on human rights and the right to
asylum any longer. We place our solidarity against those inhuman politics!
We need your support and want to invite you to a preparation meeting for
this day of action on 11th of february
The preparation meeting will take place at the OM10(Obere-Masch-Straße
۱۰) on the 29th of january, 3pm
With solidarity
Bündnis gegen Abschiebung (alliance against deportations)

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل