تفکر مرد سالاری و اعمال سلطه بر زن «فروغ فرخزاد» و زندگی خصوصی اش حتی پس از مرگ

Text Size

فروغ شاعری شورشی و عصیانگر را زنی ضعیف و صیغه اَی معرفی مَی کنند که بتوانند با این دسیسه زنان بپا خاسته بر علیه مذهب و مرد سالاری را سرکوب و کنترل کنند !
کافی است فروغ فرخزاد همان شعری   که بنام ” عاشقانه ها “ست را گفته باشد و  بدانیم وقنی که فروغ ِ ما عاشق بوده است  چگونه نامه عاشقانه می نوشته است و محتوی ان چه می توانست  باشد .
شعری که چنین اغاز می شود ” ای شب از رؤیای تو رنگین شده سینه از عطر توام سنگین شده..
اَی نفس های تن سوزان من .. اتشی …
دیگر چه نیازی ست که در خلوت ترین لحظه ی یک انسان عاشق که بدون هیچ مرزی  ، هنگامی که شاید عاجزانه عشق را می طلبد و جز خود و معشوق هیچ کسی دیگری  را نمی بیند و محرم نمی داند وارد شویم ..  ؟؟!؟!؟
مدت هاست  هیاهویی بر سر این زن طغیان گر شورشی ، این زن عاصی از جامعه سنتی  ، این زن اوانگارد پیشرو در میان مردم در گرفته است برخی در له و برخی بر علیه او نوشته اند . فروغ و زاری و ذلت ؟ در جا یک پاسخ  زنورانه به مدعیان فروغ چنین است ” بلی ، عشق ، ادمی را همانگونه که می تواند بر زمین بزند به  عرش اسمان هم می برد تا که هم شکنندکی و هم قابلیت ایستادگی و برخاستن انسان را به او نشان دهد ” .
فروغ فرخزاد هم یک انسان بود .
متاسفانه در فرهنک ما ایرانیان و یا فرهنک شرقی   نگاهی که به روشنفکر و شاعر و نویسنده وجود دارد نگاهیست مافوق بشری ..از انان توقع و انتظاراتی داریم که بیشتر خیالی ست تا که زمینی و واقعی باشد و این نگاه ، نگاهیست است  بر امده از فرهنک “قدرت ” .
و این نگرش جایگاه خود را در فرهنک ستایش و قدرت پرستی که حکومت ها و سیستم های استبدادی و دیکتاتوری قرن ها و قرن هادر ما بوجود اورده اند می دهد و ازاین روست که هنکامی که یکی که جرات بیشتری دارد که بنویسد و یا بر أساس دانش ، توانایی انرا دارد که خود را از دیگر مردم بهتر بتواند فرموله کند در جایکاه قدرت برایمان قرار می گیرد و انوقت دیگر خودی نیست و در هیرارشی قدرت در بالای سر مردم متاسفانه قرار می گیرد و دیگر شکل و شمائل او ، رفتار و عملکرد ش باید انگاری به موجودات سیاره ی دیگر شبیه باشد و شباهتی به ما نداشته باشد و گرنه کسی در فرهنک قدرت پرستانه ی ما جدی اش نمی گیرد .. واینگونه است که  روشنفکرِ  جامعه عقب مانده استبدادی و دیکتاتوری نقش مافوق بشری را پیدا می کند .
در صورتیکه یک روشنفکر ، نویسنده و یا شاعر در درجه اول یک انسان است با تمامی نقاط ضعفی که در هر انسان دیگری می تواند وجُود داشته باشد و زمانی که درگیر احساسات عاطفی می شود می تواند بروز دهد .
فروغ در درجه اول زنی است با حسی که یک انسان در مواقعی که عاشق است بیان می کند .یادمان باشد که این نامه ها هم تاریخ و هم زمان دارند و صحبت از انسانی ست که در زمان مشخصی از “هستی ” قطع می شود . ما نمی دانیم که اگر فروغ فرخزاد سی و دو ساله ، زنده می ماند و پنجاه ساله می شد شصت و هفتاد هشتاد و نود ساله می شد می توانست ایا به این حس و رابطه عاشقانه اش پوزخند بزند و یا حتی از إبراز این حس و رابطه متعجب بشود و یا نه .
؟؟؟ پس از اینرو این حق را باید به انکه امروز “هستی ” ندارد هم داد انچه که خود عمومی نکرده است عمومی نشود .
من شخصا فکر می کنم عمومی کردن این نامه ها پس از این همه سال واقعا چه ضرورتی دارد ؟ حرمت و حریم ادمی را نگه داشتن به سود سلامت مردم جامعه است . از اینرو صحبت هایی از این دست که فروغ ها به خود فقط متعلق نیستند و به جامعه تعلق دارند هم بر امده از همان فرهنک سنتی می باشد که چشمش به قدرت است همان قدرت مافوق بشری که در فرهنک شرق نویسنده را قَدر قدرت می خواهد .روشنفکر را موجودی ترسیم می کند که فقط هستی اش در نقش یک نجات دهنده برتر یک قهرمان معنا پیدا می کند همان ناجی قدر قدرتی که هیچ لغرش و یا خطایی انسانی بر او انگاری روا نیست .
اگر یک نکاه زمینی به رابطه فروغ داشته باشیم فروغ جوان ، عاشقی ست که  برای مرد جوانی در برهه ای نامه های خصوصی می نویسد که ان مرد امروز به نود و پنج سالگی  می رسد با کوله باری از تجربیات و عملکردهایی که امروز اگر فروغ در قید حیات می بود شاید می توانست محبوب فروغ هم نباشدو یا  بلکه حتی موجب شرم اش هم باشد که روزی به مرد ی عشق می ورزید که امروز عکس های خندان او را با یکی از منفورترین چهره های رسانه ای سیاسی بنام مسعود بهنود همه جا پخش می شود و بهنود هم  به دلایل سیاسی و ضایع کردن او به نفع دولت إسلامی سرپوش از صیغه بودن فروغ بر می دارد . خوب می دانیم که فروغ چهره ایست که مورد غضب و نفرت دولت جمهوری أسلا می باشد و طبیعتا می تواند برای ما و یا همچنین برأی جوانان مدرن امروز صیغه بودن فروغ به هیچوجه خوشایند نباشد و و … پس این علنی کردن یک بهره برداری سیاسی است و بس .

ایا این مرد “ابراهیم گلستان ” امروز همان مردی ست که فروغ بر او عاشق بوده است ؟ بی تردید نه . پس این نامه ها حقیقتِ امروزی هم ندارد . این نامه ها مخاطبش ابراهیم گلستان امروز نیست . از اینرو ابراهیم گلستان اجازه ندارد از این نامه ها سو استفاده شخصی کند و این یک عوام فریبی ست . ابراهیم گلستان پیرمرد قصر نشین امروز هیچ شباهتی به ان ابراهیم جوانی  ندارد که فروغ عاشق او بود ه است . یکی به ابراهیم گلستان نود و پنج ساله خوش نشین خوش خنده  بگوید:  الو – الو- الو – ان ابراهیمی که فروغ عاشقش بود در جوانی فنا شد . اما فروغ جوان ما همچنان زنده است و ما ما اشعار پر جرّأت  فروغ را همچنان دوره می کنیم و می خوانیم

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل