چرا عکس بدن سعید شیرزاد اینهمه جنجال أفریده است ؟!

Text Size

أیا مَی بایست بدن زار و نزار و نحیف سعید را اینگونه مَی دیدیم که بفهمیم وقتی که دهانش را دوخته است پی امدش چه خواهد بود ؟!
انچه که اهمیت دارد اینست که چرا زندانیان سیاسی مانند سعید ، ارش ، بابی ساندز ، هولگر ماینز ، جعفر عظیم زاده و بسیاری دیگر در جهان اعتصاب غذا کرده و مَی کنند  ؟

به عنوان مثال ، در حمایت از حقوق زندانیان باسک در اسپانیا ، ده ها هزار تن از شهروندان منطقه باسک در اسپانیا روز شنبه به خیابان های بیلبائو آمده و دست به تظاهرات زدند.

آنان در این تظاهرات خواستار انتقال زندانیان گروه اتا به باسک شده و به شرایط نگهداری زندانیان اعتراض کردند.خانواده های برخی از زندانیان اتا  خواستار سپری شدن باقی دوران محکومیت بستگانشان در نزدیکی خود هستند.

از سال ۲۰۱۱ میلادی، گروه  اتا از فعالیت مسلحانه دست کشید و تقریبا تمامی رهبران این گروه زندانی هستند.در حال حاضر ۳۵۰ تن از اعضای این گروه در ۲۴ زندان محبوس هستند. از جمله ۷۹ تن از آنان در زندان های فرانسه به سر می برند.

همانطور که عکس های بدن کودکان نحیف و لأغر افریقایی را که مَی بینیم و دل مَی سوزانیم را باید به ان فکر کنیم که چرا انها إز بی غذایی تلف مَی شوند و مَی میرند !؟ مسئول گرسنگی انها چه کسی است .. ؟!

به عنوان مثال ،بحران در شمال نیجریه رو به وخامت است و بیش از ۱۰ میلیون نفر به کمکهای فوری نیاز دارند. مهاجرت از مناطق بحران زده افزایش یافته است و بیشتر پناهجویان به دلیل وخامت اوضاع به مایدوگوری، بزرگترین شهر در شمال نیجریه رفته اند. به دلیل محدودیت پذیرش در اردوگاههای رسمی، بسیاری از مردم به حال خود رها شده یا رهسپار اردوگاههایی هستند که توسط داوطلبان راه اندازی شده است.

بدن سعید ، بدن کودک گرسنه افریقایی، بدن ارش صادقی ، همه ی أین بدن ها بهم مربوط است . همانگونه که مرگ بابی ساندز مرگ کودک افریقایی مرگ هولگر ماینز همه ی این مرگ ها بهم مربوط است .
همانگونه که مرگ پناهجویان غرق شده ی اب ها در فرار إز جنگ ها ، مرگ مهاجران پشت دیوارها و مرزهای کشورها ..نسل کشی کردها .. این جنایت ها هم بهم مربوط است ..

یکی از دلایل انقلاب سال ۱۳۵۷ را وجود “حلبی‌آباد‌ها” عنوان می‌کنند که حالا موضوعی عادی شده و  سازمان بهزیستی تازه‌ترین آمار حاشیه‌نشینان را ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر اعلام کرده است. موضوع گورخواب‌های نصیرآباد کرج و به دنبال آن طرح بحث فاشیستی ، ضد انسانی و شرم آور عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب،علنا به مباحث مجلس و دولت جمهوری اسلامی راه یافته است .روز یکشنبه ۲۶ دیماه، خبرگزاری مجلس به نظر خواهی از تعدادی از نمایندگان در مورد چالش کارتن خوابی زنان و پیشنهاد عقیم‌سازی آنان دست زده است.

از جمله موافقان با عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب در بین نمایندگان مجلس محمدحسین قربانی نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است.به جای حل مساله ای  که خود حکومت عامل آن بوده است ، می خواهند به روش هیتلری صورت مساله را پاک کنند .

علاوه بر سازمان بهزیستی کشور، در محدوده تهران، شهرداری و استانداری متولی ساماندهی این گروه از زنان آسیب دیده هستند، نهادهایی که تا کنون از سوی آنها برنامه مشخص و مدونی در این زمینه ارائه نشده است  و همه مشغول اختلاس و دزدی ثروت همان مردمی هستند که مسبب بدبختی ، فقر ، گور خوابی و کارتن خوبی آنها هستند.


اری أین بدن ها یک پیام را با خود دارند . این بدن ها شرم إنسان امروز است . این بدن ها حکایت إز ان دَارد که در جهان أزادی نیست و إنسان ازاد نیست . این بدن ها نمایانگر رنج ادمیست . این بدن ها نشانه ی ستمی ست که به إنسان مَی رود .

مهم أین نیست که بدن سعید و ارش ها ظاهرا إز تصمیم خودشان وبدن کودک افریقایی إز کمبود غذائی به أین روز إفتاده است .. بدنبال أین علت ها نباشیم ..عمیق تَر که بیندیشیم پاسخ بسیار ساده تر إز این است و إنهم این که سیستم های سرمایه داری و دولت ها هستند که أین فجایع را مَی افرینند.

این بدن ها یک پیام روشن را با خود دارند دنیایی را که امروز در ان بسر مَی بریم را باید زیرورو کنیم و اداره ان را خودمان به عهده بگیریم .
.شوراهای مردمی خودگردان را در جهان سازمان دهیم .

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل