ما می نویسیم و آنها می میرند

سولماز

Text Size

ما می نویسیم، هشتک می زنیم، هیاهو می کنیم، در خانه هایی گرم با تن پوشی گرم
آنها می لرزند، از گرسنگی، از سرمایی که تا مغز استخوانهایشان نفوذ کرده ، با پاهایی که از شدت سرما سیاه می شود…. که از شدت سرما قطع می شود…
ما زیر پتو می خزیم و بر بالشی که راحتی اش حس آرامش به تنمان سرازیر می کند، صفحات مجازی خود را بالا و پایین می کنیم و با دیدن کودک رها شده در خیابان، گورخواب و کارتن خواب ، اعدامی در ملاعام، پیرزن و پیرمرد دستفروش، گلفروش ۹ ساله سر چهاراه به اندازه دقیقه ای آه از نهاد برمی آوریم و بعد یادمان می افتاد زیر گاز را کم نکرده ایم…..
آنها گوشه خیابانها، جایی دور از شهر، در تاریکی قبرستانها به آرامی با پاهایی که توان ایستادن هم ندارند با تمام سرمایه شان ( یک پتوی نازک، کیسه پلاستیکی پاره و اندک لباسی سیلی خورده از باد و باران ) مرگ را نفس می کشند و ما از آنها می نویسیم برای نشان دادن میزان انسانیت مان…..
آنها به دنبال لقمه ای نان سطل های زباله را، جدول خیابانها را، زمین را بو می کشند و ما صبح که از خواب بیدار می شویم فکر می کنیم که هوس کدام غذا را امروز داریم و از آنها می نویسیم….

آنها حتی نمی دانند که ما می نویسیمشان، که چقدر داستان زندگی شان برای مان ارضا کننده است، حتی نمی دانند که دیده می شوند، چون دیده شدن را نمی بینند… در دنیای واقعی از کنارشان عبور نمی کنیم مبادا ذره ای از فقر و بدبختی شان دامنمان را بگیرد یا مجبور شویم اندک پولی کف دستشان بگذاریم اما در دنیای مجازی……

آنها هر روز هر شب در سرمای جان فرسای زمستان آخرین نفس هایشان را می کشند و جایی دور از چشم مردمان شهر برای همیشه می روند بدون اینکه حتی نامشان را بدانیم. و فردا با دیدن یک عکس می نویسیم ” یک کارتن خواب مرد”
“کارتن خواب” را در کسری از ثانیه می نویسیم و آنها زندگیش می کنند…. زندگی اش می کنند.
ما می نویسیم و آنها حتی نمی دانند که ما می نویسیمشان….
عکس هایشان را دست به دست می چرخانیم و آنها حتی نمی دانند کسی جایی روزی ممکن است عکسشان را برداشته باشد تا خوراک خوبی برای روزنامه اش فراهم کند….
آنها هستند، همینجا، اطراف ما، و نوشته های ما نه سرما را از آنها می گیرد و نه نانی است برای سیر کردن شکم های روزها گرسنگی کشیده شان…..

این روزها گوشه های خیابان را با دقت بیشتری نگاه کنیم، قبرستان ها، لوله های فاضلاب رها شده در زمینی بایر، و هر جایی که هرگز فکرش را نمی کردیم کسی بتواند یک شب را آنجا سر بر بالین بگذارد… حتما پیدایشان می کنیم. همین جا هستند. درست در کنار ما.
و نوشتن های ما نه سرما را از آنها می گیرد نه نانی است برای گرسنگی همیشگی شان….

#گورخواب
#کارتن_خواب
#دلخوش_به_همین_مقدار_نباشید

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل