ویدئو اولین آکسیون جنبش « فری درام» در حمایت از اعتصاب غذاى زندانیان سیاسى روز ۳ شنبه ۳ ژانویه مقابل کلیساى جامع کلن (دم)

4 ژانویه اخبار روز

“طبلها براى که به صدا در مى‌‌آیند”
جنبش “فری درام” گروهی متشکل از هنرمندان و فعالینی است که قصد دارند با نواختن طبل و سازهای کوبه‌‌اى ، در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا اعتراض خود را نسبت به شرایط سیاسى و اجتماعى ایران و جهان، به گوش جهانیان برسانند. “فرى‌‌درام” مجموعه‌‌اى آزاد از مردم است و به هیچ حزب و نهاد و گروه سیاسى وابسته نمى‌‌باشد.
شرایط عضویت در “فرى‌‌درام” علاقه به نواختن یک ساز کوبه‌‌اى و نیز کمک به انسانى‌‌تر شدن جهان با هنر است.
در صورتی که در نواختن طبل، درامز، پرکاشن و سایر سازهاى کوبه‌‌اى کمترین تجربه و مهارتی دارید، در اسرع وقت با ما تماس بگیرید.
freedrum.movement@gmail.com
اولین اجراى “فرى‌‌درام” در حمایت از اعتصاب غذاى زندانیان سیاسى در ایران، سه‌‌شنبه سوم ژانویه ساعت ١٢ ظهر در شهر کلن در برابر
کلیساى جامع کلن
https://telegram.me/FreeDrum

For whom the drums drum
FreeDrum Movement is a group of artists and activists whose planning to hold simultaneous demonstrations by playing drums in various cities in Europe and USA to protest against social and political conditions in Iran and the rest of the world. FreeDrum is free gathering of people and independent from any political party or organization.All you need to be a part of FreeDrum, is being interested in playing percussion instruments and the will for making the world a better and more humane world by art. Please contact up immediately if you’re skilled or you have any experience in playing drum or any other kind of percussion instruments

Für wen trommeln die Trommeln
“Free Drum Movement” ist eine Gruppe von Aktivisten, die durch Trommelspiele zeitgleich in europäischen und amerikanischen Städten demonstrieren um gegen die sozialen und politischen Bedingungen im Iran und dem Rest der Welt zu protestieren
“FreeDrum” ist unabhängig von politischen Verbänden und Organisationen
Alles was du brauchst um Teil von FreeDrum zu sein, ist Interesse an Schlaginstrumenten und den Willen, die Welt durch Kunst zu einem besseren Ort zu machen
Melde dich bitte, wenn du Schlagzeug oder ein anderes Schlaginstrument spielen kannst

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است