نگاهی کوتاه به زندگینامه ﻣﺎﺭﯾﺎ ﻧﯿﮑﻔﻮﺭ ﻓﺎﻭﺍ ، گریلا و انقلابی آنارشیست تاثیر گذار اوکراینی

21 سپتامبر گنجه آنارشیستی

ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺟﻼﯼ ﻭﻃﻦ ﻣﺎﺭﯾﺎ ﻧﯿﮑﻔﻮﺭ ﻓﺎﻭﺍ :

ﻣﺎﺭﯾﺎ ﻧﯿﮑﻔﻮﺭﻓﺎﻭﺍ ؛ﺳﺎﻝ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﻟﮑﺴﺎﻧﺪﺭﻭﻓﺴﮏ ‏( ﺯﺍﭘﻮﺭﯾﮋﯾﺎﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ‏) ﺩﺭ ﺍﻭﮐﺮﺍﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ؛ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺭﯾﺎ ﯾﮏ ﺍﻓﺴﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺳﯿﻪ -ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ۱۸۸۷ ﺗﺎ ۱۸۸۸ ﺑﻮﺩ .

ﺩﺭ ﺳﻦ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺷﻐﻠﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﮐﻮﺩﮎ ،ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻮﯾﻨﺪﻩ ﺷﯿﺸﻪ ﻭﺩﮐﺎ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩ  ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻠﯽ ﺁﻧﺎﺭﮐﻮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ .

ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻭ ﺩﺭ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی مرتبط با مبارزات مسلحانه ﺑﺎﻋﺚ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺍﻭ ﺷﺪ ؛ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺶ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ شد.

ﺍﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﺘﺮﻭ ﭘﺎﻭﻟﻮﻓﺴﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﺳﭙﺮﺍﻧﺪ و پس از آن در سال ۱۹۱۰ به صربستان تبعید شد .

مدتی بعد از صربستان فرار کرد و به ژاپن رفت.

ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺭﺳﯿﺪ.

ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۱۳ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﻣﺎﺭﻭﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻔﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﻼﻭﯼ ﻣﺎﺭﯾﺎ ﺍﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﯾﺘﻮﻟﺪ ﺑﺮﺯﻭﺳﺘﮏ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﺭﺷﯿﺴﺘﻬﺎﯼ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ.

ماریا نیکی فوروا آنارشیست اوکراینی را که بین سالها ی ۱۸۸۵ تا ۱۹۱۹ میلادی می زیست را گاهی با ژاندارک مقایسه می کنند.

ماریا در سال ١٩١٧ در زمان انقلاب به روسیه بازگشت و در شهر زادگاهش نقش بزرگى در مبارزات انقلابى ایفا کرد که مخالف قدرت بلشویکها در اوکراین بود. در سال ١٩١٨ ماریا یک انارشیست معروف بود که هدایت کننده درگیریهاى نظامى بود. او گارد سیاه را سازماندهى کرد، یک نیروى مسلح انارشیستى که افسران ارتش و دولتمردان را هدف قرار می داد.
مسکو او را از ادامه فعالیتهایش منع کرد، ولى وى نمیتوانست مبارزه را ادامه ندهد. در سال ١٩١٩ ماریا دستگیر شد و به اعدام توسط جوخه اتش محکوم شد.

 

پاینوشت : برای خواندن بیوگرافی کامل ” ﻣﺎﺭﯾﺎ ﻧﯿﮑﻔﻮﺭ ﻓﺎﻭﺍ  ” می توانید به ۲ لینک زیر مراجعه کنید.

چنانچه مایل باشید همچنین می توانید یکی از ۲ لینک زیر را ترجمه  و برای انتشار در اختیار ما بگذارید.

 

Nikiforova, Marusya, 1885-1919

Maria Nikiforova

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 
:

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است