رفقا تلاشمان نتیجه داد و سهیل بابادی از اتهام اجتماع و تبانی تبرئه شد

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮﯼ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺍﺩ .

#ﺳﻬﯿﻞ _ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪ .

ﺳﻬﯿﻞ ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪ .

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﯿﻦ به ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺻﺪ ﻭ ﺳﺐ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ شد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ماآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی