فراخوان به تظاهرات در شهر گوتینگن

Text Size
اتحاد و مبارزه مداوم برای جهانی عاری از ستم و استثمار
ما هرروزه شاهد حوادث ناگوار، جنگ های امپریایستی ومنطقه ای و جنایات فجیع مرگبار جریان موسوم به «داعش» در سراسر جهان می باشیم. این حوادث بسیاری از مردم جهان را در بهت و حیرت فروبرده است. در فضایی از سردرگمی، استیصال و سکوت قرار گرفته ایم. اما اینک تلاش می کنیم که نسبت به این سیاست حاکم خشم مان را نشان دهیم.
بحران حاکم موجود برای سرمایه داری نئولیبرالی جهانی فرصت مناسبی را فراهم کرده است که بتواند به دست آوردهای اقتصادی – اجتماعی کارگران و مزدبگیران تعرض کند. کاهش روزانه و مُستمر سطح دستمزدها، تضعیف قوانین کار، افزایش نرخ استثمار و بلعیدن دارائی های بخش عمومی از طریق خصوصی کردن، در دستور کار این سیستم قرار دارد.  طرح اجرای بالا بردن هر چه بیشتر نرخ سود و همزمان اجرای برنامه های ریاضت کشی اقتصادی توسط دولت ها، روزبروز موقعیت زندگی و معیشتی کارگران، بیکاران و زحمتکشان را وخیم‌تر میسازد.
بطورکلی جنگ، کشتار، معاملات هنگفت نظامی، استعمار و استثمار… و در یک کلام زور، ستون‌ اصلی این سیستم حاکم جهانی می باشد.
اثرات مُخرب این سیاست را بیش از هر جای دیگر، می‌توان در جهان سوم یافت که بیش از چند میلیارد مردم زحمتکش را به فقر و گرسنگی تا حد مرگ رانده است. اینک تاثیرات فاجعه بار بحران اقتصادی به شکل واقعی دامنگیر کشورهای “قدرتمند” نیز شده است. هم اینک در اروپا بیش از صد میلیون انسان، زیر خط فقر زندگی میکنند.
بحران سرمایه داری ، زمینه ای برای ترویج نژادپرستی در سراسر جهان میباشد. همین یکی دو سه سال اخیر بود که دول اروپایی بخصوص آلمان اعلام کردند که بحران و عدم پیشرفت اقتصادی یونان را در تنبلی زحمتکشان یونانی باید جستجو کرد، آنان با این ادعا افکار عمومی را بمباران کردند و می کنند! در حال حاضر سیل پناهجویانی که پس ازسر گذراندن همه ی مشکلات، به ناگزیر خود را به مرزهای اروپا می رسانند، با *پذیرایی* خشن و راسیستی سرکوبگرانه ی دولت ها و مردم شوونیست مواجه میشوند.  مُقصر بیکاری و گرانی، نه پناهجویان و نه کارگران مهاجراند بلکه مقصر اصلی، ساختار نظام سرمایه داری است که ثروت بطور عادلانه مابین مردم جامعه تقسیم نشده و صرفن به عده ای محدود تعلق دارد.
علیرغم سرکوبهای گسترده، ما به مبارزات روزمره خود ادامه داده و به خیابان می آییم . خانه های خالی مسکونی را برای سکونت و زندگی تصرف می کنیم.علیه جریانات رنگارنگ شبکه های فاشیستی چکمه پوش و یا آکادمیک (بورشی) مبازه می کنیم. راسیسم دولتی که مادام با قوانینش، پناهجویانی را که به علت اختناق حاکم و دیکتاتوری و جنگ، از کشورهایشان گریخته اند را تحدید به برگشت اجباری می کند، عقب می رانیم.
ما علیه تعرض و آزار جنسی علیه زنان وهر نوع خشونت و بندگی، جهت پایان بخشیدن به ستم جنسیتی و استثمار برای جهانی آزاد مبارزه می کنیم. اینک ما می خواهیم که با یک تظاهرات جمعی، مبارزات روزمره ی جنبش های گوناگون را بهم  پیوند زنیم.
  با دردی مشترک علیه سیستم سرمایه داری و نو استعماری، اینک که حاصلی جز بازتولید سیاست های نژاد پرستانه، رقابت علیه یکدیگر، جنگ، کشتاردر تمامی نقطه جهان در پیش نداشته است، همبستگی جهانی مان را باری دیگر اعلام کنیم. با حرکت اعتراضی خود در نقاط مختلف شهر گوتیگن، به مکانهایی رجوع می کنیم که با سیستم سرمایه داری همکاری تنگاتنگی دارند. می خواهیم این مکانها واضح و آشکار شوند. آنان را برای عموم افشا کنیم.
.برخیزیم و متحدانه برای خواسته هایمان ، جهانی عاری ازهر نوع استثمار و ستم، مبارزه کنیم
راهپیمایی در روز شنبه ۷ ماه مه- ساعت ۱۲ ظهر روبروی درب اصلی ایستگاه مرکزی قطار (بان هوف)  شهر گوتینگن
همبستگی:
با پناهجویان
با مبارزات فمینیستی زنان
با مبارزات رهایی بخش مردم کرد
با بی مسکن ها، بی خانمانها
با مبارزات ضد فاشیستی
مقاومت در برابر:
 نژادپرستی و قوانین آن
خشونت و سرکوب جنسیتی و مردسالاری
سرکوب و کُشتار مردم کُرد توسط دولت ترکیه
گرانی مسکن
شبکه های گوناگون فاشیستی و ناسیونالیستی
دیوار مرزی اروپا در مقابل پناهجویان

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

   

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی