همه پرسی اخراج مهاجران قانون شکن (ولو تخلف رانندگی )بدون حق اعتراض ،در سوییس رای نیاورد

Text Size

شهروندان سوییس به طرح اخراج مهاجران قانون شکن رای ندادند. این طرح از سوی حزب راستگرای «مردم» و با توجه به تشدید مشکلات ناشی از مهاجرت فزاینده در این کشور مطرح شده بود.

نتایج همه پرسی روز یکشنبه که با مشارکت حدودا ۶۲ درصدی همراه بود نشان می دهد ۵۸.۹ درصد سوییسی ها با این که قانون شکنی مهاجران، اخراج «اتوماتیک» آنها را در پی داشته باشد، مخالفند.

سیمونتا ساماروگا، عضو شورای فدرال سوییس در واکنش به این نتیجه گفت: «امروز، روز مهمی بود و ثابت کرد سوییس کشور حاکمیت قانون است. میزان حاکمیت قانون افزایش نیافت ولی رای دهندگان از آن دفاع کردند.»

این طرح در صورت تصویب دولت را مجاز می کرد خارجی های ساکن سوییس که عملی خلاف قانون ولو تخلف رانندگی، از آنها سرزده را از کشور اخراج کند بدون اینکه فرد حق اعتراض داشته باشد.

یکی از شهروندان سوییس در این باره می گوید: «هر کسی حق اشتباه دارد. خیلی از سوییسی ها هم خطا می کنند و من نمی فهمم برای چه باید بتوان با فردی که در سوییس متولد شده یا والدینش ۴۰ یا ۵۰ سال پیش به اینجا مهاجرت کرده اند و فقط از سوییسی بودن ملیت را کم دارد، چنین رفتاری کرد. برای ما این قابل قبول نیست.»

پیش تر جمعی از فعالان حقوق بشری و بازرگانان سوییسی نیز با انتقاد از طرح حزب «مردم» گفته بودند تصویب شدن چنین طرحی ضمن اینکه غیرمنصفانه است روابط با اتحادیه اروپا، اصلی ترین شریک تجاری سوییس، را هم پیچیده خواهد کرد. بیش از دو میلیون تبعه بیگانه در سوییس زندگی می کنند.

منبع : ایرو نیوز

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل