دختر شایسته ی جهان دختر کوبانی بود که کشته شد

24 دسامبر یادداشت ها

أمسال در مراسم انتخاب دخترشایسته و زیبای جهان به اشتباه چند ثانیه تاج برسر رقیب او گذاشته می شود و دومی اولی اعلام و اولی دومی اعلام می شود و این می شود موضوع جنجال و اعتراض و ناعادلتی در انتخاب دختر شایسته و زیبای جهان ؟!؟! و غوغائی به پا می شود .

در دنیای مجازی خواندم که شاعری چپ به نام عباس رضائی به عنوان اعتراض نوشته است: “این روزها بحث دختر شایسته سال مد است اما من فکر می کنم دختر شایسته سال چند وقت پیش مرد یعنی در کوبانی کشته شد. ”

اعتراض او انگیزه ای شد که من هم نظرم را بنویسم و یا اینکه دختران شایسته ی جهان به اعتراض به بیدادگری زمانه ، در زندان ها ی دیکتاتورها به حبس نشسته اند .

جای بسی تاسف است که در جهان امروز شاهد ان هستیم که سرمایه داری هنوز مشغول تاج گذاشتن به منطور فریب کاری بر سر دختران جهان است. سالها ی سال است که دختران جوان را از سرتاسر جهان جمع می کنند و تبلیغات به منطور سوداوری وارد میدان رسانه ها می شود . مزون های لباس و مارک های لوازم ارایش معروف جهانی درپشت سر این برنامه به تبلیغات خود می پردازند .

اندام های زیبای دختران جوان در لباس های نیمه لخت به نمایش گذاشته میشود … اسپونسر های حال بهم زن نامشان در کنار این دختران گمنام زیبا می درخشد .. انوقت در گوشه ی دیگر جهان ، دختر جوان زیبایی بنام “رخشانه” را به جرم انتخاب عشق سنگسار می کنند و ابی از اب هم تکان نمی خورد .

دختران سوری ، دختران کرد ، دختران افغان ، دختران شورشی و دختران کوبانی و مقاوم در سنگرهای ازادی جان میسپرند و بجای ان در اولین صفحهات روزنامه ها و رادیوها و تلوزیون های جهان خبر تاج دختران زیبا که اشتباه شده است میدرخشد و اذهان عمومی را به خود جلب می کند .

دندان های ِتیز سرمایه داران از خوشحالی و لذت بهم می خورد و صدای ملچ و ملوچ اب دهانش در رسانه ها می پیچذ . تا که این دختران با تاج الماس و برلیان های تقلبی را نمونه و الگو دختران جهان به دنیا تحمیل و معرفی کنند .

اشاره عباس رضائی که دختر شایسته و زیبا در جنک کوبانی مرد را با این وصفی که از دختر کوبانی نوشته ام مصداق می أورم …

زیباتر از پنجه ی آفتاب 

روشنتر از ماه 

غران تر از طوفان

سریعتر از برق و باد

چابک تر از غزال 

ستاره های سرخ آسمان آزادی هستند

این دختران ما ، دختران کوبانی 

 

چشم و چراغ دنیا ی ما

دنیای برابری خواهان هستند

این دختران ما ، دختران کوبانی

 

هر کدامشان 

به تنهایی هم 

یک چه گوارای زمانه هستند

این دختران ما. دختران کوبانی 

 

تاریخ مبارزات و مقاومت ِکرد ها را دوباره باز نویسی کرده اند

این دختران ما ، دختران کوبانی 

 

زنان ایستاده 

زنان میدان 

خارچشم دین

مذهب و سرمایه هستند

دختران ما ،دختران کوبانی 

دختران شایسته ی جهان هستند

این دختران ما ، دختران کوبانی

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است