خواسته های بر حق زنان از زبان یک زن آنارشیست

به مناسبت 25 نوامبر روز جهاني مبارزه با خشونت بر عليه زنان

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

مدنیت زمانی آغاز شد که انسان عصبی، 
برای اولین بار به جای سنگ برداشتن، 
کلمه را به زبان آورد .
فروید

۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت بر علیه زنان است .

در هیچ کجای تاریخ مبارزاتی ، حق و حقوق از دست رفته ی انسان ها ، با خواهش و تقاضا و تمنا بدست نیامده است . ما زنان هم به ان دسته از مردانی که هنوز خود را از “سروری ” نرهانیده اند و از انواع و أقسام ابزار خشونت برای کنترل خواهر ، دختر ، همسر ، و بطور عموم زنان استفاده می کنند ،با همین زبان عریان و بی پرده سخن می گوییم : 

هر گونه خشونت مردان به زنان ، موقوف !

کتک زدن زنان ، موقوف !

تحقیر و ازار روحی و روانی زنان ، موقوف !

چشم چرانی و متلک گویی به زنان موقوف !

تجاوز جنسی به زنان ، موقوف !

تهدید کردن زنان موقوف !

کنترل جنسی ، تحت نام “دفاع از ناموس و شرف ” و تصمیم گیری برای بدن زنان ، موقوف !

خفه کردن صدای زنان و نظر دادن به جای ما موقوف !

تصمیم گیری ، برای زنان موقوف !

خشونت پنهان که مسئولیت نگرفتن در کار خانگی و انتظار داشتن کل کار خانگی از زن است مانند : ( بچه داری ، خرید کردن ، بار کشیدن ، پخت و پز اشپزی ، مرتب کردن خانه ، جارو کردن ، ظرف شستن ، رخت و لباس شستن .مهمانداری .. .) موقوف !

شعر گفتن ، فیلم ساختن ، سخنرانی ، حدیث و مقاله و کتاب داستان نوشتن ، در زمینه ی دفاع از حق و حقوق ما زنان ،، حقیقتا برای آن دسته از مردانی که رعایت حق و حقوق برابر زنان در واقعیت پراتیک اجتمایی و زندگی خصوصی نمی کنند ، موقوف !آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی