دو تا چهارده ماه حبس برای ۲۴۴ تن از شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی ترکیه

Text Size

به نوشته روزنامه “دی ولت” آلمان , ” بیش از دو سال پس از تظاهرات گزی پارک در ترکیه , دادگاهی در استانبول ۲۴۴ نفر را بدلیل مشارکت در تظاهرات گسترده ضد دولتی در ژوئن سال۲۰۱۳ در ترکیه، به دو تا چهارده ماه حبس محکوم کرد.

حدود ۲۵۵ نفر به اتهاماتی از جمله تخریب اموال دولتی و شرکت در اعتراضات غیر قانونی متهم شده بودند و  دادستانی ترکیه خواهان دوازده سال حبس برای برخی از این افراد شده بود. ”

توضیح : در سال ۲۰۱۳  به گفته پلیس ترکیه در جریان ۱۱۲ روز تظاهرات در ۸۰ استان ترکیه که در اعتراض به تخریب پارک میدان گزی میدان تقسیم استانبول آغاز و سپس به تظاهراتهای ضددولتی مبدل شد مجموعا ۵ هزار و ۵۳۲ تظاهرات در سطح ترکیه برگزار شد و در این تظاهرات ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شرکت کردند.
این درحالی است که منابع مخالف دولت ترکیه از شرکت بیش از ۱۵ میلیون نفر در این تظاهرات خبر داده بودند.
۵ هزار و ۵۱۳ نفر از تظاهرات کنندگان دستگیر و ۱۸۹ نفر از آنان بازداشت شدند و به نوشته روزنامه دی ولت “بیش از ۸۰۰۰ نفر زخمی و ۸ نفر جان خود را از دست دادند.”

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل