با هم می توانیم سیم های خاردار را از سر راه پناهندگان برداریم

نه مرز و نه سیم خاردار

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

مگر نه اینکه ما شاهدیم که هر روزه این خدایان جنگ ،یا همان دولتمردان و قدرتمندان در جهان، هر روزه هزاران هزار انسان را به کام مرگ می فرستند .

چه فرقی می کند که نام این جنایتکاران چه باشد ؟! .اردوغان ، أسد ، داعش ، حکومت اسلامی ایران ، اسرائیل ، طالبان .. این انسان است که انها به کأم مرگ می فرستند .جنگ می افرینند .. أسلحه هاشان را می فروشند ..انسان ها را از خانه و کاشانه شان فراری می دهند .. و از طرفی هم سیم های خاردار را در سر مرزها یشان محکم تَر می کارند و می کوبند تا که بی چاره گی و اوارگی انسان ها را بیشتر به نمایش بگذارند ..

اگر که دستمان در حال حاضر به توقف این جنایت های دولت ها نمی رسد دستمان که به سیم های خاردار مرزهایشان می رسد . ما هم می توانیم با حضور و همبستگی انسانی خود در مرزها حضور پیدا کنیم و کمک کنیم همچون این سرباز ألمانی سیم های خاردار را از سر راه پناهندگان بر داریم . این سرباز ألماتی در جنگ جهانی دوم این کار را کرد . چرا “ما ” نتوانیم !؟!آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی