Farzan Alef /فرزان الف

آخر خط کجاست پس؟

4 دسامبر یادداشت ها

آخر خط کجاست پس؟_______

می نویسم
هر چه شد ، شد
نهایتش می شود یک صفحه خطخطی
مثل تمام صفحه های این تقویم لعنتی
که نمی دانم کدام بی پدری نوشته است
که در آن هیچ روزی ، روز ما نیست

می نویسم 
تا نوشته باشم
از این حدیث بندگی
از این خفت به اسم زندگی
از این زندان میلیونی
و از زندگی هدونیستی تو
در این « منجلاب گُه »
که…
میدونی

می نویسم از ما
و این جهان
که دیگر مهم نیست
که چگونه
و چه کسی ساخته اش
جهانی که میلیون ها امرد
برای ویرانی اش
به اسم خدا 
جان باخته است

می نویسم
از اول هر خط
تا
آخر خط

 

منبع : صفحه شخصی فرزان الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است