تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه کردستان ، چهارشنبه 23 مهرماه سال 1393، ساعت 12 الی 14

کوبانی تنها است

Text Size

مساله کوبانی مساله کٌردها نیست، مساله بشر در قرن 21 است. مساله قرنی ست که افتخارش سازمان‌های صلح است. مساله تفکری ست که افتخارش دموکراسی است. مساله‌ی جهانیست که مدعیانش خفه می‌شوند در برابر هولوکاستی نوین؛ چیزی که پیش تر ها از آن ناله سر می‌دادند.

کوبانی تنهاست، تنهاتر از همیشه. و در آنسوتر ها کفتاران قدرت برای باروری تفکرات بی حاصلشان قربانی می‌خواهند، قربانی می کنند، قربانی می‌شوند عده‌ای و ما آیا خواهیم خفت؟
ما دانشجویان دانشگاه کردستان، چهارشنبه 23 مهرماه سال 1393، ساعت 12 الی 14، نه در برابر بربریت داعش (چون بنیاد وجودش وحشیگریست) بلکه در برابر سکوت سنگوارانه‌ی جهان مدرن خواهیم ایستاد و شرافت برباد رفته‌ی مفتخرات انسان قرن 21 را به سخره خواهیم گرفت.


مکان تجمع: سنندج مقابل مسجد دانشگاه


کوبانی تنها است.

منبع: فیسبوک “تجمع اعتراضی در دانشگاه کردستان-کوبانی تنها است”

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل