تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه کردستان ، چهارشنبه 23 مهرماه سال 1393، ساعت 12 الی 14

کوبانی تنها است

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

مساله کوبانی مساله کٌردها نیست، مساله بشر در قرن 21 است. مساله قرنی ست که افتخارش سازمان‌های صلح است. مساله تفکری ست که افتخارش دموکراسی است. مساله‌ی جهانیست که مدعیانش خفه می‌شوند در برابر هولوکاستی نوین؛ چیزی که پیش تر ها از آن ناله سر می‌دادند.

کوبانی تنهاست، تنهاتر از همیشه. و در آنسوتر ها کفتاران قدرت برای باروری تفکرات بی حاصلشان قربانی می‌خواهند، قربانی می کنند، قربانی می‌شوند عده‌ای و ما آیا خواهیم خفت؟
ما دانشجویان دانشگاه کردستان، چهارشنبه 23 مهرماه سال 1393، ساعت 12 الی 14، نه در برابر بربریت داعش (چون بنیاد وجودش وحشیگریست) بلکه در برابر سکوت سنگوارانه‌ی جهان مدرن خواهیم ایستاد و شرافت برباد رفته‌ی مفتخرات انسان قرن 21 را به سخره خواهیم گرفت.


مکان تجمع: سنندج مقابل مسجد دانشگاه


کوبانی تنها است.

منبع: فیسبوک “تجمع اعتراضی در دانشگاه کردستان-کوبانی تنها است”

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی